genetische modificatie
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Dagelijks leven

24 mei 2019 door Jeffrey Schipper

Erfelijke ziekten uitbannen: wel of niet een goed idee?

'In theorie zou het mogelijk kunnen zijn dat mensen in de toekomst niet meer hoeven sterven. Zijn wij als nietige mensjes nu niet bezig om op de plaats van God te gaan zitten? En is dit echt Bijbels en theologisch verantwoord zoals dat hier beschreven staat', aldus een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl.

In zijn antwoord verwijst sedationist J. Boeijenga naar genetische modificatie. Bij deze techniek wordt er ingegrepen in de erfelijke eigenschappen van een organisme. "Hierdoor krijgt dat organisme andere eigenschappen dan voorheen. (...) Het uitbannen van eigenschappen die nauw verbonden zijn met de soort (de aard van het ‘beestje’) zijn wapenfeiten die niet eenvoudig op andere wijze zijn te verwerven. Het doel, veredeling, is al zo oud als de slimme en kritische agrariër, die een beter fokresultaat van zijn dieren of hogere productie van zijn akker, bomen of ranken nastreefde. Op deze manier wordt nog steeds gewerkt.

Tegen dat streven zijn geen Bijbels gefundeerde bezwaren in te brengen. Als de Heere Jezus Zichzelf met een wijnstok vergelijkt en Zijn volgelingen met de ranken, spreekt Hij immers over Zijn Vader, die als de landman snoeit voor een betere opbrengst (Joh.15). Over de vraag of daar dan ook meer geavanceerde, ‘onnatuurlijke’ methodes voor gebruikt mogen worden, zijn de meningen verdeeld. Het argument ‘onnatuurlijk’ is geen sterk punt, zoals ik al eerder betoogd heb in 'Dieren insemineren'. Zolang het om schepselen gaat die geen ziel bezitten (in de zin van eeuwigheidswaarde), zoals bacteriën en plantensoorten, lijkt er weinig bezwaar te zijn in de toepassing van deze techniek. Als het gaat om organismen met een wat gecompliceerder gevoelsleven, zoals gewervelde diersoorten, zal sterk het dierenwelzijn betrokken moeten worden in het eventueel aanbrengen van genetische modificaties.

Een ander gevaar dat hierbij op de loer ligt is dat deze techniek, wanneer het succespercentage hoog is, overwogen zal worden voor de toepassing op mensen. Een discussie die volop gaande is. Het volgende onderwerp ligt in het verlengde hiervan. (...) Voor mensen die zich in ethisch opzicht zoveel mogelijk laten leiden door de Bijbelse ethiek, is het momenteel nog vrij duidelijk om zich tegen de techniek van kiembaanmodificatie uit te spreken. Voor de ontwikkeling van deze techniek zijn immers veel embryo’s nodig.

In het kader van de verbetering van ‘kwaliteit van leven’ en het uitbannen van erfelijke ziektes, past ook het zoeken naar mogelijkheden om het leven te verlengen, in goede gezondheid uiteraard. Allereerst de vraag hoe dat bezien moet worden in het licht van de Bijbel. In Genesis 6:4 geeft God aan dat de mensen niet ouder zullen worden dan 120 jaar.

In dit licht lijkt het me niet bepaald Bijbels om naar wegen te zoeken om nog langer op deze wereld te willen bivakkeren dan nu het geval is. Bovendien zou het toch het verlangen van een christen moeten zijn om “ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is zeer verre het beste” (FiIl.1:23b). Juist door die toekomstverwachting maakt een christen het grote verschil met mensen die menen alles (alleen) uit het aardse bestaan te moeten kunnen halen."

Lees hier de volledige beantwoording van

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Bekijk onze abonnementen.