Nynke Dijkstra

God

09 mei 2019 door Patrick Simons

Nynke Dijkstra: "Bijbellezen is een gesprek met God"

Sinds de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) in 2004 werd gelanceerd, is deze uitgegroeid tot de meest gebruikte vertaling in ons land. Er zijn meer dan anderhalf miljoen exemplaren van verkocht. En in 2016 werd de NBV uitgeroepen tot het belangrijkste boek van Nederland. Ter ere van het 15-jarig jubileum van deze vertaling sprak CIP.nl met Nynke Dijkstra-Algra, predikant en beleidssecretaris van de PKN.

Het NBG brengt de Bijbel dichtbij in binnen- en buitenland.

Op welke manier ze betrokken is bij de NBV? “Vooral omdat ik hem erg veel lees”, lacht Nynke Dijkstra-Algra. “Ik heb deze vertaling eigenlijk direct gekocht toen hij uitkwam en ben ook meteen overgeschakeld naar de NBV. Ik wist dat veel kerken dat zouden gaan doen, dus ik dwong mezelf om die vertaling ook dagelijks te lezen. Dat was in het begin best nog even wennen en niet altijd makkelijk. Dat komt voornamelijk omdat ik gewend was aan mijn oude bijbelvertaling. Het zijn toch vertrouwde teksten en woorden waar je jarenlang mee hebt geleefd omdat ik dagelijks mijn Bijbel lees. Dan raak je gehecht aan bepaald woordgebruik. Inmiddels ben ik wel gewend aan de NBV. Overigens vind ik sowieso dat je verschillende vertalingen naast elkaar moet gebruiken. Voor het dagelijks gebruik van de Bijbel kies ik voor de NBV.”

"Wie de Bijbel leest, is in gesprek, niet zozeer met het boek zelf, maar met de God van het boek."

Verschillende vertalingen
Het verschil tussen de diverse vertalingen is volgens Dijkstra-Algra overigens duidelijk: “Je hebt verschillende visies op vertalen. Er zijn vertalers zoals die van de Statenvertaling die vooral zo dicht mogelijk bij de grondtekst willen blijven. Andere vertalers willen juist zo goed mogelijk naar normaal en gebruikelijk Nederlands vertalen. In dat laatste geval moet je wel concessies doen omdat je minder dicht op de grondtekst zit. Maar je maakt de tekst wel inzichtelijker, met name voor mensen die niet gewend zijn om de Bijbel te lezen.” 

Over het voordeel van de NBV hoeft de predikant niet lang na te denken: “Het grote voordeel is dat het merendeel van de protestantse kerken er gebruik van maakt. Ik voeg mezelf simpelweg in het gebruik dat er is. In de diensten wordt ook vrijwel altijd de NBV gebruikt. Heel soms krijg ik het voorstel of de mogelijkheid om een andere vertaling te lezen. Meestal gaat men er echter vanuit dat ik NBV kies. Een andere vertaling zou ik daarom ook alleen overwegen als het een vertaling betreft die breed in de kerk gebruikt gaat worden. In dat geval zou ik wel weer overschakelen. Ik wil simpelweg aansluiten bij wat het merendeel van de kerkleden in de PKN lezen. Het gaat niet zozeer over mijn eigen voorkeuren.” 

Belang van de NBV
Gevraagd naar wat de NBV voor haar persoonlijk betekent, vindt Dijkstra-Algra dit meer een algemene vraag naar wat de Bijbel voor haar betekent. “De NBV springt er niet specifiek uit voor mij. Ik vind het heel belangrijk om de Bijbel te lezen, maar het maakt me niet zoveel uit in welke vertaling. Om mijn gedachten te vormen en om op een goede manier in het leven te staan, vind ik het belangrijk om dagelijks de Bijbel tot me te nemen en daar over na te denken. Natuurlijk preek ik ook op zondag, dus dan moet ik er nog dieper op in gaan om iets zinnigs te kunnen zeggen. Ik merk dat het mijn leven vormt. Wie de Bijbel leest, is in gesprek, niet zozeer met het boek zelf, maar met de God van het boek. Daardoor leer je beter begrijpen wat bevrijding en liefde van Godswege inhoudt en het helpt je om Jezus te volgen. Dáár gaat het mij uiteindelijk om: de stem die in dat boek klinkt en die mij corrigeert en de weg wijst.” 

"Ik wil simpelweg aansluiten bij wat het merendeel van de kerkleden in de PKN lezen. Het gaat niet zozeer over mijn eigen voorkeuren."

Overigens merkt ze dat er wel degelijk mensen zijn die baat hebben bij specifiek de NBV. “Ik denk dat voor veel mensen die aan de rand van de kerk leven of erbuiten, vertalingen als de Statenvertaling behoorlijk onbegrijpelijk zijn. En dan heb ik het nog niet eens over het gegeven dat deze mensen het boek überhaupt al onbegrijpelijk vinden. Voor hen is de taal een extra barrière als er door de vertaling die ze in handen hebben woorden in staan die ze niet begrijpen of zinsneden die heel vreemd overkomen. Voor hen is de NBV een verbetering en een verheldering. Het helpt ze zeker op weg om die Bijbel te lezen.”

Fan van Jezus
Dijkstra kreeg naar aanleiding van het NBV-jubileum van het Nederlands Bijbelgenootschap de vraag om een korte meditatie te schrijven. Ze mocht zelf de bijbeltekst kiezen. “Ik zei: ‘Doe mij maar een woord van Jezus en toen kreeg ik Johannes 3:16 toebedeeld. Waarom ik specifiek vroeg om een woord van Jezus? Ik ben nogal fan van Jezus, om het kort door de bocht te zeggen. Als ik met mensen in gesprek raak over God, heb ik altijd de neiging te vragen: ‘Over welke God heb je het nu eigenlijk?’ Mensen hebben plaatjes bij God alsof het iemand is die vanuit de hoogte alles bepaalt. Maar als je God wil leren kennen, moet je kijken naar Jezus. God wordt namelijk zichtbaar in Jezus en daar komt uiteindelijk de hele Schrift in mee. Ik lees in mijn gesprekken met mensen het liefst verhalen over Jezus. Zo probeer ik hen te introduceren in de wereld van de Bijbel. Dat is vooral mijn ingang.”

De meditatie van Nynke Dijkstra over Johannes 3:16 is hier terug te lezen.

Ter gelegenheid van het 15-jarig jubileum van de NBV zijn er speciale jubileum-edities verschenen

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify