voltooid leven

Dagelijks leven

01 mei 2019 door Jeffrey Schipper

NPV stimuleert gesprekken over levenseinde met verhalen, filmpjes en opdrachten

Wat zijn mijn wensen rondom het levenseinde? Hoelang is behandelen zinvol als genezen niet meer kan? En wie kan mij bijstaan in mijn laatste levensfase? Belangrijke vragen waarop niet gemakkelijk een antwoord te geven is. Daarom heeft de NPV een digitale keuzehulp ontwikkeld. Astrid Bokhorst vertelt namens de NPV over de keuzehulp.
Waarom vindt de NPV het belangrijk om gesprekken over levenseinde te stimuleren?

Elk mensenleven is waardevol: van het prille begin tot in de hoge ouderdom. De NPV komt op voor dit leven.

“De NPV vindt dit belangrijk omdat het spreken over het levenseinde vaak niet ‘vanzelf gaat’. Nadenken over je eigen eindigheid is namelijk niet makkelijk: het doet pijn en lijkt nog ver weg. Maar wie vroegtijdig heeft nagedacht over zijn wensen rond dat levenseinde heeft - als het zover is - ruimte voor de dingen die er echt toe doen: zijn relatie met God en met de mensen om hem heen. Ook voor de naasten is dat fijn, omdat het sterven dan in een sfeer van rust plaatsvindt.”

De NPV heeft een digitale keuzehulp ‘Tijdig spreken over het levenseinde’ ontwikkeld. Wat moet ik mij bij die keuzehulp voorstellen en wat is het doel?
“Met behulp van ervaringsverhalen, animaties en andere filmpjes, opdrachten en verdiepende informatie proberen we mensen te helpen doordenken wat voor hen van belang is rond het levenseinde. Er komen verschillende mensen aan het woord die je meenemen in hun persoonlijke verhaal. De vraag ‘Hoe maak ik keuzes en hoe zou ik willen dat mijn levenseinde vorm krijgt?’ staat centraal. Voor een deel gaat het dan om concrete zaken als reanimatie, orgaandonatie of de keuze voor een wilsverklaring. Heeft iemand dat geregeld en hoe gaat het in zijn werk als je dat zou willen regelen?

"Het gesprek over de concrete medische keuzes in de persoonlijke situatie vindt als het goed is plaats tussen arts en patiënt. De keuzehulp wil de patiënt helpen."

Maar ook wat minder concrete zaken komen aan bod, zoals de vraag: met wie zou ik in gesprek willen gaan over mijn levenseinde? En hoe doe ik dat? Het gesprek over de concrete medische keuzes in de persoonlijke situatie vindt als het goed is plaats tussen arts en patiënt. De keuzehulp wil de patiënt helpen om dat gesprek goed te kunnen voeren over zaken die van belang zijn. We zijn daarom blij dat er ook een aantal artsen heeft meegewerkt aan de keuzehulp. Zij laten zien hoe dat gesprek kan verlopen, wat zij belangrijk vinden en hoe ze de patiënt kunnen helpen.

De keuzehulp heeft geen medische insteek, maar over belangrijke medische zaken waar veel vragen over zijn – zoals het gebruik van morfine, palliatieve sedatie en vocht- en voedingsbeleid – geven we wel extra informatie.”

Bijbelse waarden en normen vormen de leidraad. Wat wordt er met die Bijbelse waarden en normen bedoeld en hoe komt dit tot uiting in de keuzehulp?
“De keuzehulp en de informatie gaat uit van de zorg voor het leven dat God aan eenieder van ons heeft gegeven. De Bijbel laat zien dat de mens werd geschapen naar Gods beeld. Daarmee staat de waarde van ieder mensenleven voor ons vast. Dat wordt niet anders als iemand heel erg ziek is en aan het laatste stukje van zijn leven toe is. Juist vanuit die waarde kiezen we voor optimale zorg voor iemand en wijzen we actieve levensbeëindiging af. Maar diezelfde waarde maakt ook dat we mensen graag willen helpen om goede keuzes te maken die die waarde ondersteunen. Want respect voor het leven kan ook heel goed betekenen dat je op tijd stopt met behandelen en ruimte schept voor samenzijn en relaties, voor levensvragen en voor het goed afronden van het leven. Niet alles wat technisch mogelijk is, is in Bijbels licht ook altijd het beste om te doen. Vanuit die grondwaarde van het leven is de keuzehulp opgebouwd.

"Juist in deze drukke, haastige tijd is het belangrijk om elkaar tijd en aandacht te geven om zaken te bespreken waar iedereen vroeg of laat mee te maken krijgt."

Maar de Bijbel geeft de mens ook veel vrijheid om keuzes te maken. Er zijn veel onderwerpen waar we geen duidelijke uitspraken over doen omdat de Bijbel dat ook niet doet. Denk bijvoorbeeld aan de vraag of iemand wel of niet gereanimeerd moet worden. We helpen mensen om de juiste vragen te stellen en willen hen helpen om hun eigen overtuiging te vormen en daarnaar te handelen.”

Heb je een handreiking voor mensen die het lastig vinden om met familie het gesprek over levenseinde aan te gaan?
“Eigenlijk is de keuzehulp zelf die handreiking. Het helpt je om eerst te ontdekken waar je zelf staat, maar het geeft ook heel concreet handvatten om het gesprek met familie, andere naasten en de arts aan te gaan. Wat kan helpen is als de familieleden of andere naasten met wie je in gesprek zou willen, zelf ook de keuzehulp doorlopen. Als je daarna met elkaar in gesprek gaat, heb je beiden zicht op je eigen waarden en keuzes, maar beschik je samen ook over een gemeenschappelijk taal om het gesprek van hart tot hart te voeren.

New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Soms kan ook een concrete gebeurtenis een aanknopingspunt zijn, bijvoorbeeld een overlijden in korte tijd dat indruk maakt. Dan kan de stap net wat makkelijker worden gemaakt naar vragen als: wat nu als dit ons zou overkomen, weten we dan van elkaar wat we willen en belangrijk vinden? Juist in deze drukke, haastige tijd is het belangrijk om elkaar tijd en aandacht te geven om zaken te bespreken waar iedereen vroeg of laat mee te maken krijgt.”

De digitale keuzehulp is vooralsnog hier gratis beschikbaar.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify