Ds. H. Liefting

God

25 april 2019 door Ds. H. Liefting, De Waarheidsvriend

Wel of geen vrouw in het ambt? Vijf uitspraken van ds. H. Liefting

Al minstens een halve eeuw duikt de vraag telkens opnieuw op: mag een vrouw een kerkelijk ambt bekleden? Mag ze diaken, ouderling of zelfs predikant worden? Nieuwe uitgaven over dit thema blijven verschijnen. Ook afgelopen jaar rolden drie boekjes over vrouw en ambt van de pers, merkt ds. H. Liefting op in De Waarheidsvriend.

De Waarheidsvriend is het huisorgaan van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

De hervormde emeritus-predikant gaat onder andere in op Meedenken met Paulus. Letter en Geest in de bezinning op vrouw en ambt van de christelijke gereformeerde predikant dr. Bert Loonstra.

  • "En de scheppingsorde dan? Die is voor Loonstra ook geen aangelegen punt, omdat scheppingsordeningen volgens hem binnen de kaders van bepaalde culturen worden geïnterpreteerd. Verrassend vind ik wel dat Loonstra, met een beroep op de scheppingsvisie van Paulus, aarzelend geneigd is een uitzondering te maken voor de vrouw als predikant. Dat is naar mijn idee niet geheel consequent."
  • "De vraag blijft wel of Loonstra’s hermeneutische benadering recht doet aan het bijbelse spreken. En of we niet te veel cultuurvolgend worden, in plaats van voldoende cultuurkritisch te blijven. Bovendien zou je met de hermeneutische sleutel die Loonstra hanteert ook zomaar Paulus’ teksten over de homoseksuele praxis kunnen neutraliseren, als zijnde een blokkade voor de voortgang van het Evangelie. Juist in ons huidige culturele klimaat is dat goed voorstelbaar. Denk maar aan alle commotie rondom de Nederlandse versie van de Nashville‑verklaring."

Pieter Niemeijer schreef de uitgave Over zwijgteksten, scheppingsorde en Geesteswerk. Bijdrage aan het denken over vrouw en ambt.

  • "Niemeijers betoog wordt echt spannend wanneer hij ingaat op de ‘enculturatie’, het gestalte geven van het Evangelie in de cultuur. Toen het Evangelie de Grieks‑ Romeinse cultuur binnenkwam, werden niet alle Joodse inzettingen meer gehandhaafd, zoals bijvoor‑ beeld de besnijdenis, de spijswetten en de sabbat. De Geest ruimde beletsels op en opende wegen om te gaan. In Handelingen 15 klinken dan de woorden: ‘... het heeft de Heilige Geest en ons goedgedacht u ver‑ der geen lasten op te leggen dan...’ Waarom zou in onze tijd daar dan ook niet de last van de zwijgteksten onder mogen vallen? zo vraagt hij zich af. Toch blijft het volgens mij dan nog wel de vraag waarom juist de heidenapostel Paulus na het bewuste apostelconvent in Handelingen 15 deze teksten nog ‘oplegde’. Was dat echt alleen vanwege de culturele context?"
  • "Als de schrijver, die zijn uiterste best heeft gedaan om allerlei weerbarstige teksten zo vrouwvriendelijk mogelijk uit te leggen, niet zonder slag of stoot de consequentie van de noodzaak van vrouwen in het ambt trekt en toegeeft dat hij zelf gevoelsmatig nog niet zover is, dan moet ons dat tot de nodige voor‑ zichtigheid manen. Het feit dat in het boek Handelingen geen vrouwen tot apostel werden aangesteld en dat de Heere Jezus ook alleen maar mannelijke leerlingen koos en dat alleen zij in Openbaring 21 genoemd worden als degenen wier namen staan op de fundamenten van het nieuwe Jeruzalem, geeft te denken."

Tot slot kwam in 2018 ook het boek Samen met de vrouwen. Bijbelstudies over m/v in de kerk uit.

  • "De auteurs, uit een breed scala aan disciplines, komen tot de conclusie dat Paulus aan vrouwen alle ruimte biedt om hun gaven in de verschillende bedieningen en ambten te gebruiken, ook ‘om in het openbaar met gezag het evangelie te verkondigen’. (p.60). Zowel in dit boek als in dat van ds. Niemeijer kom je wel onder de indruk van de plaats die de Bijbel aan vrouwen toekent. Vanuit deze positieve insteek had‑ den zij gerust duidelijker kunnen toegeven dat er ook gedeelten in de Bijbel staan die weerbarstiger zijn dan wij zouden wensen."

Ds. H. Liefting uit Gouda is emeritus-predikant en lid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond. Het volledige artikel was vorige week te lezen in De Waarheidsvriend. Klik hier voor een abonnement op De Waarheidsvriend.

Reacties

G
Het komt mij voor dat er voor de christelijke gereformeerde predikant dr. B. Loonstra, op grond van de akte van afscheiding of wederkeer, er geen belemmering meer is om (eventueel) met zijn gemeente terug te keren tot de hervormde kerk. Daar kan hij krijgen wat hij hebben wil. Het feit dat hij over de kwestie van de vrouw in het ambt een hervormde collega tegenover zich krijgt, laat zien dat alle afgescheiden kerken vroeg of

laat met dezelfde problemen te maken krijgen als de kerk waaruit ze zijn voortgekomen.
REAGEER

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify