opwekkingslied 585

God

12 april 2019 door Jeffrey Schipper

Ik heb moeite met opwekkingslied 585: 'Er is een dag'

'Ik heb moeite met het volgende lied: “Er is een dag, waar al wat leeft al lang op wacht, een dag van blijdschap, als heel de schepping wordt bevrijd.” Een groot deel van de mensen wacht helemaal niet op de dag dat Jezus terugkomt. Voor de mensen die niet geloven is het juist een dag van ellende,' aldus een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl. Ds. M. F. van Binnendijk geeft antwoord.

"Uw vraagstelling beperkt zich -als ik het goed begrijp- tot mensen alleen," antwoordt de hervormde predikant uit Stadskanaal. "Wanneer ik echter de psalmen, profetieën en openbaring lees, dan zullen -om maar iets te noemen- ook de velden juichen, en de bomen zullen in de handen klappen, en de bergen zullen vrede dragen... Met andere woorden: de gehele schepping is betrokken in Gods verzoenend (God de Zoon), bevrijdend (God de Vader) en vernieuwend (God de Heilige Geest) handelen. Zij is weliswaar in barensnood, maar ziet verlangend uit naar de herschepping.

Uw zorg voor “een groot deel van de mensen” dat helemaal niet wacht op de wederkomst zouden we terug kunnen brengen tot de eerste Adam, in wie wij allen gezondigd hebben. Hij heeft -als oervader van het menselijk ras- God de rug toegekeerd. In principe wordt niet één mens, niet iemand, kortom: niemand zalig en leeft er bij geen enkel mens een volkomen, onaantastbaar verlangen naar Christus en Zijn wederkomst.

Verder kunnen we ons afvragen, waarom veel gelovigen (met name onder radicale refo’s en evans) vaak zo gericht zijn op de toekomst, Zíjn toekomst, terwijl de Eeuwigheid –zogezegd- al met de uitstorting van de Heilige Geest 'op alle vlees' zo’n 2000 jaar terug is begonnen? Als je dat beseft zou de vraag mijns inziens vanuit een ander perspectief gesteld kunnen worden," aldus ds. M. F. van Binnendijk.

Lees hier de volledige beantwoording van de predikant en beluister opwekkingslied 585:

Foto: Dagelijkse Broodkruimels

Reacties

P
Als de mens bang is of moeite hebben met de wederkomst zijn dat mensen die enigszins geloven een ongelovige is daar niet mee bezig. Ik kan mij ook voorstellen met de moeite die ze hebben als het om die Dag gaat omdat er geen duidelijkheid onderricht gegeven is. Als eens je aandacht uit gaat naar Zijn heerlijke toekomst dan mag je weten dat voor Zijn wederkomst Jezus al Zijn gelovigen zal opnemen zoals de bijbel ons leert 1 Thess. 4 Jesaja 57 en Micha 7 en
REAGEER
P
Tenslotte is bijbel vanaf genesis t/m openbaringen een wegwijzer naar de nieuwe hemel en aarde zonder zonde.
REAGEER
A
Een totaal verkeerd Godsbeeld, als zou God de langste tijd met de aarde hebben gehad en spoedig komt om afrekening te houden… Helaas, God heeft nooit de bedoeling gehad de hele schepping te verwoesten en afrekening te houden, dat is uit het menselijk brein ontsproten… Verder had Jezus gezegd dat zijn koninkrijk een geestelijk koninkrijk was, dat je niet kunt zien of voelen. Jezus komt dus niet meer terug om de aarde te veranderen in een Messiaanse Utopia. Er heeft toen alleen maar een catastrofale verbondsverandering plaats gevonden, das alles.
Toon meer antwoorden (1)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify