Arnold Huijgen

Nieuws

04 april 2019 door Jeffrey Schipper

Rumoer in CGK over 'vrouw in het ambt': Arnold Huijgen waarschuwt voor polarisatie en leven in een bubbel

"Ik zie momenteel in de kerk gebeuren wat je in de samenleving al een tijdje langer ziet: mensen leven in hun eigen bubbel en begrijpen de logica van de ander niet eens meer. Dan zijn de karikaturen niet ver weg," schrijft prof. dr. Arnold Huijgen op zijn weblog. In zijn kerk - de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) is opnieuw rumoer ontstaan over een heet hangijzer: wel of geen vrouw in het ambt.

Maar binnenkort stelt de Ankergemeente in Nieuwegein de ambten open voor vrouwen. Daarmee is de kans groot dat deze CGK/NGK-samenwerkingsgemeente dit voorjaar als eerste gemeente in de CGK vrouwelijke ambtsdragers krijgt. Maar van de samenwerkingsgemeenten wordt sinds de synode van 1998 echter verwacht dat zij zich houden aan de minst vérgaande kerkorde, benadrukte CGK-synodepreses P. D. J. Buijs deze week nogmaals. Dat is in deze kwestie die van de CGK.

Huijgen: "Volgens mij zou er al veel gewonnen zijn als samenwerkingsgemeenten de nodige empathie ervaren van collega’s en broeders in andere kerkelijke gemeenten. (...) Dat samenwerkingsgemeenten allereerst willen doen wat goed is voor hun plaatselijke gemeente in hun eigen context, lijkt me een helder belang. Bovendien is de situatie echt veranderd ten opzichte van 1998: als de CGK toen vrouwelijke ambtsdragers had toegestaan, was er een groot probleem geweest met de GKv, die daar indertijd faliekant op tegen waren. Inmiddels is de kerkelijke context compleet anders.

Aan de andere kant lijkt het me van belang om begrip te hebben voor de gedachte dat kerkelijke afspraken niet zomaar kunnen worden opgezegd. Na jarenlange studie hebben de kerken een standpunt ingenomen over de (on)mogelijkheid van vrouwelijke ambtsdragers (in 1998). Dan mag je toch van elkaar verwachten dat je je aan de gemaakte afspraken houdt, en dat je ten minste de kerkelijke weg bewandelt als je iets anders besloten zou willen zien? Niet om de handtekening van ambtsdragers onder het verbindingsformulier te gebruiken als was het een wurgcontract, maar juist met het oog op de goede broederlijke omgang.

Het lijkt mij van belang om voortdurend naar elkaar te blijven luisteren en niet terug te vallen op karikaturen van de ander. Het slechtste wat er kan gebeuren is dat wantrouwen richting een synode enerzijds gepaard gaat met beheersingsdrang uit wantrouwen tegen nieuwe geluiden anderzijds. Dat de een de ander beschuldigt van ongebreideld autonomiedenken en de ander de een van dom conservatisme. Zo wordt het natuurlijk niet uitgesproken, maar ik vrees dat het soms zo wel wordt gedacht. Het is in dat licht fundamenteel dat we aan elkaar gegeven. We zijn van Christus. Niet alleen willen we elkaar niet kwijt, we kunnen dus ook niet van elkaar af, omdat Christus ons aan elkaar verbindt.

Maar het gaat wél ergens over… Relativeer je niet te veel als je open in gesprek gaat? Staan het Schriftgezag en de gereformeerde belijdenis niet op het spel? Zeker is dat het geval, en juist daarom hebben we elkaar zo hard nodig – omdat iedereen kan dwalen. En belangen kunnen ook onzuiver zijn. Als het ons alleen zou gaan om een streven naar gelijkheid à la de liberale mainstream in ons land, is dat helemaal mis. En het doet er toe hoe we de Schrift lezen."

Lees hier de volledige blog van prof. dr. Arnold Huijgen.


CGK-crisis vrouw in het ambt
- Eerste CGK-vrouw bevestigd als ambtsdrager; CGK-predikant spreekt van "zwarte dag"
- Herman Selderhuis over de crisis in de CGK: "We bidden om eenheid en danken dat die er niet komt"
- Ds. C. P. de Boer vindt 'vrouw in het ambt' geen bijzaak: "Kerkenraden in Nieuwegein en Arnhem plaatsen zichzelf buiten de CGK"
- Vrouwenkwestie zorgt voor rumoer in de CGK: deze 3 dingen moet je weten - CIP Podcast
- Ouderling over rumoer in CGK: "Kerkleden denken fors anders dan de kerkleiding"
Meer over CGK-crisis vrouw in het ambt »

Reacties

Het NT kent geen landelijke synode van een denominatie, maar ligt de focus op de plaatselijke gemeenten. Het NT leert dat aan de oudsten (een raad van episkopos, mannen als leidinggevenden) de taak van leidinggeven en toezicht over de plaatselijke “kudde” wordt opgedragen. De oudsten werden bijgestaan door diakonoi (dienaren of diakenen). Deze dienaren waren blijkbaar zowel mannen als vrouwen. Vandaag zullen we moeten bidden en smeken om een uitstorting van Zijn Geest die het mogelijk maakt als Lichaam te functioneren, naar het model van het NT
REAGEER
J
Gewoon maar in gesprek gaan, in biddend opzien tot God! Dat lijkt me de meest begaanbare weg. Uiteindelijk doen de vrouwen in het ambt er niet eens zo heel veel toe, zo lang ze staan in het 'ambt van alle gelovigen'. Werkelijk, waar maken we ons druk om? Willen we echt niet leren van het feit wat dit heikele punt met andere kerken heeft gedaan? Dan moeten we hun geschiedenis maar gewoon weer overdoen! Maar ja, waar betalen al die goedgelovige CGK-ers hun ambtsdragers voor?

REAGEER
Toon meer reacties (2)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify