kruis Jezus

God

09 april 2019 door Drs. Gerard de Lange

De ene volgeling van Jezus wordt vermoord terwijl, de ander op wonderlijke manier gered

Salome vroeg om een voorkeurspositie voor haar zonen. Jezus had een vraag voor haar zonen: Maar Jezus antwoordde en zei: U weet niet wat u vraagt; kunt u de drinkbeker drinken die Ik drinken zal, en met de doop gedoopt worden waarmee Ik gedoopt word? Zij zeiden tegen Hem: Dat kunnen wij - Mattheüs 20:22.

Jezus had het over de beker van het lijden. Hij bedoelde: ‘Begrijp je wel dat de weg die naar de heerlijkheid gaat, voert door de diepe dalen van verwerping en dood?’ Kunnen jullie dat wel aan? Weet je eigenlijk wel wat je vraagt, zegt de Heere. Je zou denken: ‘Salome en haar zonen konden de beker ook drinken.’ Waar of niet? Je kunt veel van haar vinden, maar ze bleef bij Jezus in de buurt - ook toen Hij aan het kruis werd gehangen. Ze bleef ook toen Hij in een graf werd gelegd. Ze maakte met Jezus en haar zus de hoogten maar ook de diepe diepten door. Dat is waar, hoor. Wie met Jezus gaat blijft soms weinig bespaard. En ze deden het toch maar. Het is een open vraag van de Heere. Ze zeiden: ‘Ja hoor, dat gaat ons lukken.’ Misschien konden zij het wel.

De ene apostel wordt vermoord terwijl de ander op een wonderlijke manier gered wordt. Dat is toch niet te filmen?

Een zoon verloren
Wist u dat Salome ook een van haar zonen op jonge leeftijd verloren heeft vanwege het Evangelie? Ja, Jakobus haar zoon is al in het begin van de Evangelieverkondiging vermoord door Herodes. Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hen kwaad te doen. En hij doodde Jakobus, de broer van Johannes, met het zwaard - Handelingen 12:1,2. Dat is een hard gelag. Moet je nagaan. Drie jaar heeft die jongen de Heere gevolgd. Hij heeft de hele opleiding – als je het zo mag noemen – afgerond en dan is hij bij wijze van spreken nog geen twee dagen aan het werk of hij is er niet meer. Wat is hiervan de zin? Er wordt niet altijd naar de zin van iets gevraagd. Ook is het niet zo dat alles wat gebeurt zinvol is. Er is zinloos geweld, zoals ze dat noemen. De moord op Jakobus is er ook een voorbeeld van. Die Herodes had zeker gaven, maar het was een wreed man. Hij had ook een paar van zijn eigen zonen laten doden. Er deed in die tijd zelfs een spreekwoord de ronde ‘dat je beter een varken van Herodes kon zijn dan zijn zoon van Herodes.’ Met dat soort mensen hebben we soms te dealen.

New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Waarom de een wel en de ander niet?
De rol van God is zo speciaal in dezen. In diezelfde geschiedenis – waarin Jakobus gedood wordt – en hetzelfde hoofdstuk in het boek Handelingen wordt Petrus op wonderbaarlijke manier gered uit de gevangenis. De ene apostel wordt vermoord terwijl de ander op een wonderlijke manier gered wordt. Dat is toch niet te filmen? Ze zeggen dan: ‘Gods wegen zijn ondoorgrondelijk.’ Toch doen we er goed aan daar onze vrede te zoeken. In God. In Gods wil. God gaat daarover. We bidden toch ook: ‘Uw wil geschiede in de hemel zoals op de aarde.’ Is het Gods wil dat Jakobus werd gedood? Niet in die zin dat God hier achter zat en dit bedoelde. Maar wel in de zin dat God het liet gebeuren. Het paste wel in Gods plan. Onze voorouders probeerden dat verschil duidelijk te maken met de woorden ‘bevel’ en ‘bestel’. Het gebeurde niet op Gods bevel. God wilde dit niet. Maar het gebeurde wel volgens Gods bestel of Gods raad zoals het ook wel genoemd wordt.

Er deed in die tijd zelfs een spreekwoord de ronde ‘dat je beter een varken van Herodes kon zijn dan zijn zoon van Herodes.’

Martelaar
Jakobus is gestorven voor zijn geloof. Hij heeft maar kort invulling kunnen geven aan zijn apostelambt. De getuige werd een martelaar. Beide woorden zijn de vertaling van het Griekse woord martyr. We zullen nooit weten van hoe grote betekenis hij had kunnen worden. Misschien wel net zoveel als zijn broer, Johannes. We kennen een mens die veel betekent door zijn leven en door Zijn dood, namelijk de Heere Jezus. Sommige mensen betekenen veel door hun leven; anderen door hun dood. Johannes is – zoals gezegd – veel ouder geworden. Dat had Jezus ook voorspeld. Jezus zei tegen hem: Als Ik wil dat hij blijft totdat Ik kom, wat gaat het u aan? Volgt u Mij! - Johannes 21:22. Ze dachten zelfs even dat Christus zou terugkomen voordat Johannes overleed, maar dat terzijde. Dat is wat, die twee zussen: Maria en Salome. Beiden hadden een zoon, die gedood werd om zijn geloof. Het is niet gering wanneer het lijden diepe sporen trekt in je gezin en in je hart.

Drs. Gerard de Lange is emeritus-predikant binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK).

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify