gezin

God

26 maart 2019 door Drs. Gerard de Lange

Een rangschikking in de Bijbel: De familie is de eerstverantwoordelijke

Als Maria en Salome elkaars zussen zijn, dan zijn Jezus en Johannes dus volle neven. Zeker! Dat zou dan weer verklaren waarom Jezus Zich vanaf het kruis richt tot Johannes. Inderdaad. Johannes staat naast Zijn moeder bij het kruis. Maria, de moeder van Jezus staat daar ook en nog twee Maria’s maar die doen er nu even niet toe. Jezus zegt tegen zijn moeder Maria: ‘Vrouw zie uw zoon.’ En tegen Johannes zegt Jezus: ‘Zie uw moeder.’

Jezus regelt vanaf het kruis dat Johannes zich verantwoordelijk voelt voor Jezus’ moeder. Maria komt dus in het huis van de zoon van haar zus. Letterlijk staat er natuurlijk niet de naam van Johannes, maar ‘de discipel die Hij liefhad’. Zo noemt Johannes zichzelf in zijn Evangelie. En bij het kruis van Jezus stonden Zijn moeder, de zuster van Zijn moeder, en Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. Toen nu Jezus Zijn moeder zag en de discipel die Hij liefhad, bij haar zag staan, zei Hij tegen Zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon. Daarna zei Hij tegen de discipel: Zie, uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis - Johannes 19:25-27.

Als ik jou niet had
Johannes neemt op verzoek van Jezus de moeder van Jezus in huis. Dat is niet toevallig. Want zij is de zus is van Johannes’ moeder. Die zussen kunnen veel aan elkaar hebben. Er lijkt in de Bijbel wel een soort van rangschikking te zijn als het gaat om onderlinge hulp. De familie is de eerstverantwoordelijke. Maar indien een weduwe kinderen of kleinkinderen heeft, laten dezen leren vóór alles thuis godsvrucht te beoefenen en aan hun voorgeslacht te vergelden wat ze aan hen te danken hebben. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God - 1 Timotheüs 5:4.

Er lijkt in de Bijbel wel een soort van rangschikking te zijn als het gaat om onderlinge hulp. De familie is de eerstverantwoordelijke.

Voelen wij dat ook zo? Als er iets niet goed gaat met je zus of je vader of je zwager dat je dan voor elkaar klaar staat. Ja, dit voelen wij ook nog wel zo. Paulus zegt ook zoiets dat je als mens een beroep moet kunnen doen op je familie. Maar als iemand de zijnen en vooral zijn huisgenoten niet verzorgt, heeft hij het geloof verloochend en is hij erger dan een ongelovige - 1 Timotheüs 5:8. Paulus wil niet dat mensen meteen naar de diaconie lopen. Als ze – bijvoorbeeld als weduwe – kinderen hebben, dan zijn dat de eerst aangewezen personen om voor hun moeder te zorgen. Daarna komt de kerk mogelijk in beeld.

Het blijft familie
Het kan best waar zijn dat je als familie wat uit elkaar groeit. Wanneer de kinderen gaan trouwen en eventueel ook nog uit het dorp verhuizen, wordt de band soms wat zwakker. Met een huwelijk is er ook de verbondenheid met een andere familie en dan is het ook de vraag wie het sterkst hecht aan de familie. Dat verschilt ook per persoon. Mogelijk is het zelfs verschillend voor de man of de vrouw. Soms bestaat de indruk dat de vrouw sterker banden heeft met haar moeder dan de man met zijn ouderlijk huis. Opmerkelijk genoeg lijkt de HEERE er van uit te gaan ‘dat vooral de man zijn huis verlaat en niet de vrouw.’ Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn - Genesis 2:24.

Hoe dan ook, het lijkt er op dat broers en zussen – nadat de kinderen het huis uit zijn – weer wat meer contact krijgen. Er is meer tijd en soms ook meer reden voor omdat mooie zaken zich aandienen als een 25-jarig huwelijksjubileum. Maar er kunnen ook dingen gebeuren – zoals zorgen over de gezondheid – die maken dat je elkaar wat vaker ziet.

Drs. Gerard de Lange is emeritus-predikant binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK).

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify