egoïsme

God

22 maart 2019 door Drs. Gerard de Lange

Als je vertelt wat je allemaal voor een ander doet, heb je volgens God je beloning al gehad

Nu volgt nog meer bewijs dat Salome, de moeder van Johannes is en dat Maria de moeder van Jezus, haar zus is. Die Johannes noemt namelijk nooit zijn eigen naam in zijn Evangelie. Maar dat doet hij bij zijn eigen familie ook niet.

In het Evangelie volgens Mattheüs komen we Johannes en zijn broer Jakobus wel tegen, met naam en toenaam. We horen zelfs de naam van hun vader, Zebedeüs (Mattheüs 4:21, 22 en 10:2). Maar in het Evangelie van Johannes zult u tevergeefs zoeken naar de naam van Johannes. Ook de naam van zijn broer en van zijn vader of zijn moeder hoor je niet. Hoewel – we moeten wel eerlijk blijven – in Johannes 21 tref je de naam van Zebedeüs aan. Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook Didymus genoemd, en Nathanaël, die uit Kana in Galilea afkomstig was, en de zonen van Zebedeüs, en twee anderen van Zijn discipelen - Johannes 21:2. Maar dat is ‘de uitzondering die de regel bevestigt.’ Daarom is het typisch Johannes om de naam van zijn moeder weg te laten bij het groepje vrouwen rondom Jezus, terwijl ze er wel bij staat. En bij het kruis van Jezus stonden Zijn moeder, de zuster van Zijn moeder, en Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena - Johannes 19:25.

Het feit dat Johannes de naam van de zus van Maria niet noemt, is een bevestiging dat het Salome is, zijn eigen moeder. Want? Want zo behandelt Johannes al zijn familieleden. Ze hebben alles over voor Jezus en de familie. Maar ze laten zich er niet op voorstaan. Ze zeggen niet: ‘Kijk ons eens!’ Nee, ze blijven bescheiden. Hij verzwijgt haar naam.

Christenen hebben er een handje van om te vertellen ‘wat ze allemaal doen aan goede dingen.’

Die is goed bezig
En wij moeten dan maar raden wie het is? Ja. Daar zouden wij wat meer van moeten hebben. Dat je linkerhand niet weet wat je rechterhand doet. Christenen hebben er een handje van om te vertellen ‘wat ze allemaal doen aan goede dingen.’ Dat moet je niet doen. Dat is volgens de Heere Jezus heel farizees. Versta mij goed. God is er blij mee. God is blij met alle goede dingen die christenen doen voor hun naaste. Een glas water voor een dorstig mens in dienst van het Evangelie, zal ruimschoots beloond worden in de komende tijd (Matteüs 10:42). Maar als je – als vast onderdeel van je verhalen – vertelt wat je allemaal voor een ander doet, heb je volgens de Heere je beloning al gehad. Al die mensen die je aanstaren en denken; ‘Zo dat is goed. Die is goed bezig! Moet je niet doen. Heeft een ander niets mee te maken.

Het leven gaat niet over rozen
Je kreeg Paulus niet gauw op de kast, behalve als hij verhalen hoorde van die zogenaamde superapostelen. Hij werd er niet goed van. Die geweldige apostelen, hij moet er niet veel van hebben. Maar de mensen in de kerk geven er hoog van op. ‘Die kan nog eens preken.’ ‘Een echte afstammeling van Abraham.’ ‘Hij komt uit Juda en dat nog wel uit de koninklijke familie.’ Dat soort dingen. Allemaal zaken waar mensen zich op laten voorstaan. De mensen willen zich zo graag vergapen aan zogenaamd begaafde mensen of aan mensen die afkomstig zijn van een bijzondere familie.

Paulus denkt het niet alleen, maar hij zegt het ook. ‘Weet je wat, zegt hij? Die lui tiranniseren jullie. Ze zuigen je uit. Ze onderwerpen je. Ze verheffen zich huizenhoog boven je en beledigen je en jullie vinden dat allemaal goed. Sterker je schept er zelfs over op.’ Hij zegt het echt. Lees zelf maar na in 2 Korintiërs 9:20. Paulus werpt het ver van zich. Dit soort figuren daar moet hij niets van hebben. Hijzelf is gewoon een harde werker. En hij weet – beter dan wie ook – dat het leven van de evangelist of predikant niet over rozen gaat. Of u moet bedoelen dat men zijn handen en armen lelijk open haalt aan die onafscheidelijke doornen.

Drs. Gerard de Lange is emeritus-predikant binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK).

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify