Freek en Ester Gerritsen

God

21 maart 2019 door Freek en Ester Gerritsen

Waarom Poerim ook voor christenen een actueel feest is

Het woord ‘poer’ is Hebreeuws en betekent ‘lot’. Het feest staat in het teken van het Bijbelboek Ester, waar het lot voor het Joodse volk werd gekeerd. Poerim is geen Bijbels hoogtijdfeest zoals Pasen en Pinksteren, maar het is wel een feest met wonderen van Bijbelse proporties.

Het speelde zich 480 jaar voor Jezus geboorte af, in het plaatsje Susan in het huidige Iran. Het rijk werd destijds geregeerd door de Perzische koning Ahasveros.

De koning gaf een uitbundig groot feest van 6 maanden. Op het hoogtepunt van het feest liet hij de kroon van zijn macht zien, namelijk de koningin aan zijn zijde, Vasti. Echter rebelleerde zij door niet te verschijnen waardoor zij haar hele leven in ballingschap moest leven en de koning niet meer mocht ontmoeten. Vervolgens zocht de koning een nieuwe koningin.

Ester was een weeskind en werd geadopteerd door haar oom Mordechai. Zij behoort tot het Joodse volk dat in ballingschap als 2e rang burger in het land wonen. In die tijd vertrokken mondjes maat Joodse ballingen terug naar Jeruzalem. De meesten namen hier geen gehoor aan en bleven in de steden waar zij of een voorouders nieuw leven opbouwden. Je kan het vergelijken met anno 2019. Vanaf 1948 kunnen Joden weer terug naar het hartland van de Bijbel, Israël. Velen geven hier gehoor aan, maar de meesten blijven.

Het is geen Bijbels hoogtijdfeest zoals Pasen en Pinksteren, maar het is wel een feest met wonderen van Bijbelse proporties.

Terug naar het verhaal. Ester werd verkozen tot koningin en kreeg als weesmeisje de koninklijke status. Maar de kroning tot koningin van Perzië gebeurde niet zomaar. Zij werd 12 maanden voorbereid. 6 maanden met mirre olie en 6 maanden met andere oliën en specerijen. Wij denken vaak aan een ontspanningskuur wat bestond uit alleen maar badderen en massages. Maar zij werd ook blootgesteld aan strenge inspecties en zij moest leren om voor de koning te verschijnen. Zij moest leren lopen als een koningin, buigen voor de koning en meer van dit soort trainingen. Tenslotte vroeg zij raad aan haar kamerheer die de koning heel goed kende. Zo mogen wij trouwens als gelovigen in Koning Jezus, als bruid van Christus, ons ook voorbereiden om als vlekkeloze bruid te verschijnen voor onze Bruidegom, en mogen wij de Heilige Geest als Raadgever vragen hoe wij als beste reukoffer voor God mogen verschijnen.

Ondertussen was Ester al gekroond en werd de koning op een sluwe manier door Haman bespeeld om in zijn rijk Joden vogelvrij te verklaren waardoor vervolging en moord op hen toegestaan word.

Haman was een nakomeling van Agag – de koning van de Amalekieten. De Amalekieten zijn een volk dat voortkomt uit de man genaamd Amalek, de kleinzoon van Esau als stamvader. Amalek staat symbool voor de vijand van het Joodse volk, en viel het Joodse volk in de tijd van Mozes en de woestijntocht in de rug aan.

Haman liet aan de hand van astrologie op een occulte wijze een dag bepalen waarop de Joden uitgeroeid moesten worden. Deze viel op de dertiende van de twaalfde maand. Vandaag de dag is dat woensdag 20 maart 2019.

Occult betekent trouwens “verborgen”. Maar wij weten vanuit dit verhaal dat God het occulte overwint en het lot keerde. Hij is de grote verborgene in dit gehele verhaal. Jesaja zegt het zo mooi in 45:15 “Voorwaar, U bent een God die Zich verborgen houdt, de God van Israël, een Verlosser”.

Haman haatte het Joodse volk omdat zij er eigen wetten op na hielden die alle volken tegenstrijdig waren, (Ester 3:8). Paulus zegt trouwens dat de wetten van God, goed en heilig zijn, omdat God goed en heilig is. De wereld echter haat God en daarmee ook de wetten van God. De wereld noemt goed, slecht, en slecht, goed.

Haman haatte het Joodse volk omdat zij er eigen wetten op na hielden die alle volken tegenstrijdig waren.

De koning zwicht uiteindelijk voor het grote geld dat Haman beloofd heeft om in de schatkist te gooien als de koning een wet vervaardigd waarop het Joodse volk vogelvrij word verklaard om vernietigd te worden. Vandaag is het niet anders met de gehele wereld die een deal sluit met Iran, die de totale vernietiging van Israël niet onder stoelen of banken schuift.

Na de wet van de koning werd uitgeschreven gaat Mordechai met zijn klaagliederen naar de paleispoort om bij Ester te pleiten voor het volk. Hij geeft zijn leven voor zijn volk. In Ester 4:17 zegt hij tegen haar: “Wie weet of jij niet voor een situatie als deze de koninklijke waardigheid verkregen hebt”. Hierop antwoordde zij (in eigen woorden) “ok ik doe het, kom ik om, dan kom ik maar om”.

Vervolgens nadert zij de troon en weet zij de gunst en het hart van de koning te winnen en vraagt 2 keer toe een maaltijd te hebben met de koning, haarzelf en Haman. Dit doet ons denken aan Psalm 23:5 waarin staat “U bereid een feestmaal voor mij, waar mijn vijanden bij zijn”.

Zij vertelt hem over het plan van Haman en de koning word woedend en hangt Haman vervolgens op aan de paal die hijzelf voor Mordechai had gemaakt om hem eraan te hangen.

Overigens kennen de vijanden van het Joodse volk dit verhaal heel goed. Na ww2 werden 10 nazi leiders veroordeeld tot de strop. Eén daarvan, Julius Streicher, zei in zijn laatste woorden voordat het luik openging “Poerim feest 1946”.

Koning Ahasveros schrijft vervolgens een brief naar alle leiders in zijn land zodat de Joden zich op de dag dat zij vogelvrij worden verklaard, zichzelf mogen verdedigen. Dit resulteerde in de overwinning van recht over onrecht. De vijanden van het Joodse volk werden allemaal verslagen.

Het verhaal van Ester is actueler dan ooit. De geest van Haman waait nog steeds over de wereld, over dit continent.

Wat leren wij als gelovigen hier nu uit?
Ester ging van weesmeisje naar de koninklijke status. Als wij naar ons eigen leven kijken, ontdekken wij dat we allemaal als een verloren wees waren, maar dat God ons als Vader aannam. Romeinen 8:15 spreekt over de Geest van Adoptie: “Want de Geest die God u gaf, maakt geen slaven van u, zodat u weer in angst moet zitten; nee, de Geest heeft u kinderen van God gemaakt en door die Geest roepen wij tot God: Abba, Vader!”

De vraag is echter, wat doen wij met onze koninklijke status? Wij zien dat Mozes, Ester, en Jezus allen een koninklijke positie verworven. Maar wat deden zij hiermee? Zij offerden hun status op en gingen mensen levens redden.

De apostelen begrepen dat een mens zonder Jezus, ten dode staat opgeschreven. Toen zij voor het gerecht stonden en moesten zwijgen over deze ene Naam, zeiden ze: “Het is voor ons onmogelijk niet te spreken over wat we gezien en gehoord hebben” Handelingen 4:20.

Het verhaal van Ester is actueler dan ooit. De geest van Haman waait nog steeds over de wereld, over dit continent. Wij hoeven de media berichten maar te lezen en zien dat Joden worden opgejaagd om hun identiteit, hun wetten op te geven, of om terug te keren naar Israël. Wij als christenen mogen op verschillende manieren opkomen voor het Joodse volk. Maar bovenal zoals Ester dit deed, vol vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade om te pleiten bij Koning Jezus, want, wie weet, hebben wij niet de koninklijke waardigheid verkregen voor een tijd en situatie als deze?

Freek en Ester Gerritsen zijn verbonden aan de Pinkstergemeente Doetinchem. De Joden vieren deze week Poerim. Klik hier voor meer achtergrondinformatie over de betekenis van Poerim.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify