Vrouwen Jeruzalem

God

11 maart 2019 door Drs. Gerard de Lange

Vrouwen in navolging van Jezus: Is het zeker dat Salome de zus is van Maria?

Is het zeker dat Salome de zus is van Maria, de moeder van Jezus? Johannes vertelt haar naam niet. Hoe weet je dan zo zeker dat dat Salome moet zijn?

Er is aanvullend bewijs, zou je kunnen zeggen. Er is namelijk nog iets wat we van Salome weten. Hier komt het. U weet dat er vier evangeliën zijn: Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes. Alle vier vertellen ongeveer hetzelfde verhaal van Jezus’ geboorte tot Zijn opstanding uit de dood. Wat je bij Marcus leest kom je vaak ook bij Lucas tegen en bij Mattheüs en omgekeerd. Zeker, er zijn ook aparte verschillen waar de uitleggers het hoofd over breken. Ook zijn er verhalen die je alleen bij Mattheüs leest of bij Johannes. Maar er zitten ook nogal wat dubbele verhalen in de Evangeliën. En dan is het interessant om die met elkaar te vergelijken.

De moeder van de zonen van Zebedeus
We hebben al gezien wat Marcus vertelt. Hij noemt als enige de naam Salome. Volgens Marcus behoort zij tot het kleine groepje vrouwen rondom Jezus. En er waren daar ook vrouwen, die uit de verte toekeken; onder hen waren ook Maria Magdalena, en Maria, de moeder van Jakobus de kleine en van Joses, en Salome - Marcus 15:40. Kijk nu vervolgens eens naar wat Mattheüs vertelt van de vier vrouwen die Jezus na aan het hart liggen. Onder hen waren Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jakobus en Joses, en de moeder van de zonen van Zebedeüs - Mattheus 27:56. Hé, dat is aardig. ‘De moeder van de zonen van Zebedeüs’ dat zou inderdaad Salome kunnen zijn. Wees gerust. Er komt later nog meer bewijs. Maar als dat waar is dan is Salome niet alleen de zus van Jezus’ moeder, maar ook de moeder van Johannes. Want Johannes is een van de zonen van Zebedeus.

Wanneer je binnen de volgelingen van Jezus zoveel mensen tegen komt die familie van elkaar zijn, kan dit toch bijna niet op toeval berusten.

Familie
Valt u ook iets op? Inderdaad, ze zijn familie van elkaar. Van Johannes wisten we natuurlijk al dat zijn broer Jakobus ook van de partij was. Maar nu blijkt hun moeder Salome er ook bij te zijn. En zij zou dan ook nog eens de zus van Maria zijn, de moeder van de Heere Jezus. De Heere Jezus en Johannes zijn in dat geval volle neven. Zeker! Dat is natuurlijk geweldig als je in je eigen familie mensen hebt – een zoon, een dochter, een man, een vrouw – die met jou Jezus volgen. Dagen waarop een zoon of dochter belijdenis doet of zijn of haar huwelijk kerkelijk laat bevestigen of zijn/haar kind laat dopen. Dat zijn echt feestdagen voor een christelijk gezin. Je kunt je afvragen of geloven misschien besmettelijk is? Wanneer je binnen de volgelingen van Jezus zoveel mensen tegen komt die familie van elkaar zijn, kan dit toch bijna niet op toeval berusten. Een gelovige moeder (maar ook vader natuurlijk) is inderdaad goud waard.

Timotheüs
Denk aan het verhaal van Timotheüs. Paulus kende zijn moeder en ook zijn oma blijkbaar heel goed. Niet verrassend wanneer je bedenkt dat hij Timotheüs in dienst nam. Paulus zal de antecedenten wel nagetrokken hebben. Paulus was positief aangedaan door het geloof van Timotheüs. ‘Van wie heeft die jongen dat?’ zal hij zich afgevraagd hebben. Van God natuurlijk. Maar de HEERE werkt via mensen. Het was Paulus opgevallen dat Timotheüs een heel gelovige moeder en oma had. Het geloof gaat van moeder op kind. Het geloof is uit het gehoor. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God - Romeinen 10:17.

Door te luisteren naar de Bijbelverhalen thuis en in de kerk komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus. Zo ziet Paulus het geloof als een rode draad door de generaties heenlopen. Paulus schrijft aan Timotheüs het volgende in 2 Timotheüs 1:5, Daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is en dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Loïs en in uw moeder Eunike. En ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont. Loïs had haar zoon leren bidden. Zij had hem verteld van de grote daden van de HEER. Haar eigen Godsvertrouwen boezemde de jonge Timotheüs vertrouwen in. Wij zullen ze niet verbergen voor hun kinderen, maar aan de volgende generatie de loffelijke daden van de HEERE vertellen, Zijn kracht en Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft - Psalm 78:4.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher