gerichtigheid en vrede

God

07 maart 2019 door Drs. Gerard de Lange

Vrouwen in navolging van Jezus: wie is Salome en wat betekent haar naam?

Salome heeft onmiskenbaar een mooie naam. Die naam is afgeleid van ‘Sjalom’ dat ‘vrede’ betekent. Salome is de vrouwelijke vorm van Salomo. Salomo was de koning van Israël die bekend stond om zijn wijsheid.

Het mooie van Bijbelse namen is dat ze een betekenis hebben. Vaak komt zo’n naam er ook wel uit in de geschiedenis van die mens. Denk aan Elia. Elia betekent ‘mijn God is de HEERE’. Als Elia zijn naam noemde wist je meteen waar je aan toe was. Hij wilde geen gedoe met andere goden. Er is volgens Elia maar één God en dat is de HEERE, de God van de Bijbel. Dat was ook zijn programma. Een naam in Israël is veelzeggend.

Vrede en gerechtigheid
Misschien moeten we elkaar er bij Salome aan herinneren dat God vrede geeft langs de weg van gerechtigheid. En niet op een andere manier. Elk jaar staan we in Nederland stil op 5 mei bij de bevrijding. Elk jaar wordt hard op nagedacht hoe we de vrede in moeten invullen. Voor de Bijbel is dat geen vraag: Wie de vrede wil bewaren, moet gerechtigheid handhaven. De vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn, en de uitwerking van de gerechtigheid: rust en veiligheid tot in eeuwigheid - Jesaja 32:17. Omgekeerd is het ook zo dat de vrede de gerechtigheid dient. En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten - Jakobus 3:18. Misschien vraagt u zich af hoe gerechtigheid tot stand komt en wie rechtvaardig is? Rechtvaardig zijn de mensen die Gods geboden in praktijk brengen. Ongehoorzaamheid aan God is zonde. Omdat alle mensen het door hun zonden echter hebben laten afweten is de
vrede ook vaak ver te zoeken. De zonde van de mensen beschadigde niet alleen de relatie met God maar ook de verhouding tussen mensen onderling wordt er niet beter op.

Elk jaar wordt hard op nagedacht hoe we de vrede in moeten invullen. Voor de Bijbel is dat geen vraag: Wie de vrede wil bewaren, moet gerechtigheid handhaven.

Wanneer iemand schuld heeft moet hij boeten. God wilde ons niet laten opdraaien voor onze eigen schuld aangezien ons leven in dat geval zou eindigen met de eeuwige dood. De HEERE heeft ons lied. God wilde ons redden. Om die reden wilde Jezus Christus al het lijden meemaken en de dood aan het kruis. Dat was nodig om vrede te brengen. Zo verwierf Hij de gerechtigheid die ons ontbrak. De straf die wij verdienden heeft de Heere op Zich genomen. Het is eerlijk toegegaan tussen God en de mensen. God is rechtvaardig ook als Hij u – die in de Heere Jezus gelooft - rechtvaardig verklaart (Romeinen 3:26). Er is geen blijvende vrede zonder gerechtigheid.

Hoe zit het met mijn rechtvaardigheid?
Voor ons is dit niet onbelangrijk. Als de vrede weglekt uit je leven kun je daar niet altijd alles aan doen. Ook andere mensen en veranderende omstandigheden spelen daar een rol in. Je hebt niet alles zelf in de hand. Maar je kunt wel kijken wat je kunt doen. Zit het goed met je rechtvaardigheid? Vrij vertaald: Doe je wat God je gebiedt en laat je na wat Hij verbiedt? Voor een christen is dat natuurlijk een vraag naar de Heilige Geest en de vergeving van wat je verkeerd hebt gedaan. Die manier van leven is voor de christen een kwestie van geloof. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven - Romeinen 1:17. Aan de hand van de geboden en verboden van God kun je vrij concreet beoordelen of je – Bijbels gezien – onder de rechtvaardigen wordt gerekend of niet. U bent en blijft als mens verantwoordelijk voor wat u doet. Maar om Gods weg te gaan hebt u de Heilige Geest nodig. God moet het doen. Ook hebt u zolang u leeft vergeving nodig voor uw zonden. Wanneer u de goede weg bewandelt hoeft u zich geen zorgen te maken als de vrede even afwezig is. Die komt wel weer terug.

Wie is Salome?
Dit is de betekenis van haar naam, ‘vrede’. Maar wie is Salome? Is het een alleenstaande vrouw? Heeft ze een man? Heeft ze ook kinderen? Het zijn vragen die bij een eerste kennismaking naar voren komen. Bent u getrouwd? Hebt u ook kinderen? Waar komt u vandaan? Op dit moment weten we heel weinig van Salome. Toch weten we ook weer heel veel van haar. Zij liet alles achter en volgde Jezus en diende Hem met wat ze bezat. En er waren daar ook vrouwen, die uit de verte toekeken; onder hen waren ook Maria Magdalena, en Maria, de moeder van Jakobus de kleine en van Joses, en Salome, die, ook toen Hij in Galilea was, Hem gevolgd waren en gediend hadden, en veel andere vrouwen die met Hem naar Jeruzalem opgegaan waren - Marcus 15:40,41.

Achter Jezus aangaan betekent niet dat u beter bent dan andere mensen. Wij lopen met Jezus aan tegen het kwaad, de dood en de schuld in deze wereld. Inderdaad, ook het kwaad in ons eigen leven. De Heere Jezus gaat voorop. Hij heeft een bres geslagen in de muur van de dood door onze schuld te dragen. De Heere schenkt ons vrede langs de weg van de gerechtigheid. Hij geeft het aan mensen die verlangen naar een andere weg. Dankzij de Geest kunnen we die weg bewandelen.

Drs. Gerard de Lange is emeritus-predikant binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK).

Reacties

H
Van Jezus wordt aangenomen dat Hij geen seksuele contacten heeft gehad. Maar Jezus was Zoon des Mensen, dus was als iedere normale man. Hij werd gevolgd door veel vrouwen die Hem dienden met alles wat ze hadden. Dag en nacht. De Bijbel zegt hier niets over, maar waarom zou Jezus geen seksuele contacten hebben gehad? Seks immers is een geschenk van God en zeer stimulerend voor de gezondheid van zowel man als vrouw. Als u neen blijft zeggen, hoe weet u dat zo zeker? Ja ligt volgens mij veel meer voor de hand.
REAGEER

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher