Reinier Sonneveld
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

08 maart 2019 door Reinier Sonneveld

Kritiek HHK-predikant bevat onzorgvuldigheden, omdraaiingen en overdrijvingen

De recensie van dr. G. A. van den Brink over mijn boek ‘Het vergeten evangelie’ bevat diverse onzorgvuldigheden, omdraaiingen en overdrijvingen. Ik zal mij beperken tot zes feitelijke onjuistheden.

1. De recensent stelt dat ik “de Bijbelse noties van Gods toorn, straf en gerechtigheid uitban”. Ik spreek in diverse passages echter instemmend over deze noties en zeg hier bijvoorbeeld letterlijk over: “Gods toorn, oordeel, vloek, straf […] staan inderdaad niet centraal – evenmin in de Bijbel – maar hebben wel hun plek [in de Christus Victor-benadering]” (219). Vervolgens doe ik vier voorstellen voor hoe dan precies. Dat is allerminst ‘uitbannen’.

2. “Er is volgens Sonneveld geen toekomstige straf”, aldus de recensent. In acht passages spreek ik echter vrijmoedig over het toekomstige oordeel van God, waaronder deze expliciete geloofsbelijdenis: “Daarom geloof ik in een leven-na-de-dood waarin oordeel is” (244).

3. “Sonneveld daarentegen ziet Jezus slechts als de ideale mens die de strijd voert.” Ik spreek echter expliciet over “Vader, Zoon en Geest” (172) en belijd in het boek: “Jezus is echt God en echt mens” (156). Verrassend is dat de recensent dit zelf erkent als hij zich tegen het einde afvraagt: “Zal [de schrijver] over enkele jaren de Godheid van Christus nog belijden?”

4. “Sonneveld zwijgt over de betekenis van Jezus’ herrijzenis.” Ik tel zelf 22 passages (o.a. 155-156, 189 en 194) waarin ik expliciet spreek over de betekenis van Jezus’ letterlijke en historische opstanding uit de dood, die ik dan ook minstens zo belangrijk acht voor onze eeuwige redding als zijn kruisiging.

5. “Voor Irenaeus was de duivel een reële werkelijkheid; voor Sonneveld slechts een metafoor.” Integendeel, zoals ik elders uitvoerig behandel (‘De stilte van God’, 211-219). De stelling die de recensent mij verwijt, verdedig ik dan ook nergens in ‘Het vergeten evangelie’, zeker niet op de bladzijde die de recensent noemt (218, daar komt alleen toevallig het woord ‘metaforen’ voor, dat echter naar iets heel anders verwijst). Ik noem in het boek 26 keer expliciet de Satan, de duivel en demonen, meestal als een actief handelende persoonlijkheid.

6. De recensent stelt dat volgens Ireneüs het begrip ‘recapitulatio’ betekent dat “Christus het ordenende en verklarende principe van de gehele wereldgeschiedenis is. Sonneveld vat het echter op als vertegenwoordiging”. Ik onderschrijf echter beide betekenissen en in enkele stevige passages (o.a. 245-251) ga op dat ordenende en verklarende principe in.

Kritiek over en weer binnen de gemeenschap van gelovigen is belangrijk. Laten we dan de feiten blijven respecteren en beseffen dat we, ondanks alle verscheidenheid, verbonden zijn in “één Heer, één geloof, één doop” (Efeziërs 4:5).

Aanstaande vrijdag bespreekt Reinier Sonneveld zijn boek op de studiedag 'Hoe Jezus’ kruisdood ons kan verlossen'. Klik hier voor meer informatie.

Klik hier om het volledige commentaar van dr. G. A. van den Brink te lezen en bekijk hier een videoserie met Reinier over zijn boek.

Reacties

Het zou hoopvol zijn wanneer Reinier Sonneveld klip en klaar – voor theologen en voor niet-theologen – zou aangeven dat het in ”zijn evangelie” gaat om het totale werk van Christus. Verzoening én Overwinning. Hij is onze Heiland én onze levende Heer. Rechter én Koning. Barmhartig én rechtvaardig. Gods oordeel (zie bijv. 2Kor.5:21 “Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt …”) en Gods liefde horen bij elkaar. Moeten we niet tegen elkaar uitspelen. Ze komen samen in het kruis van Christus.
Maar dat geldt óók voor dr. G.A. van den Brink. Niet zelden 'preekt men slechts voor eigen parochie'. Daarbij is men in een debat als dit en omwille van de discussie zelf, sowieso geneigd de zaken té zwart-wit te maken, zodat het eigen standpunt duidelijker naar voren komt.

Daarnaast vermoed ik, dat - als beiden werkelijk zouden begrijpen wat het kruis van Christus voor een christen persoonlijk betekent, er helemaal geen discussie of debat (of een boek!) zou zijn.
Toon meer antwoorden (1)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen