Complimenten geven

Dagelijks leven

19 februari 2019 door Jeffrey Schipper

Waarom het benoemen van talenten stimulerend werkt

"Kritiek geven in de gemeente is belangrijk. Het ‘aanscherpen in liefde’ is bijbels. Maar het geven van waardering is dat ook. Veel mensen geven echter makkelijker kritiek dan dat ze complimenten uitspreken," constateert Anne Pals in De Waarheidsvriend.

De Waarheidsvriend is het huisorgaan van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

"Talent benoemen werkt alleen als het een talent is waarvan we in onszelf ook voelen dat het iets is waar we goed in zijn en als anderen het bevestigen. Iemand wordt zich volgens Luk Dewulf, auteur van Ik kies voor mijn talent, pas bewust van zijn of haar talent op het ogenblik dat het wordt gezien. Hij maakt duidelijk dat die bewustwording ontstaat in relatie met een betekenisvolle andere persoon die positief teruggeeft wat hij of zij aan talent in je ziet. Het gaat niet om een afstandelijke, rationele conclusie, maar vooral om waardering die echt is en die de ander ook als zodanig ervaart. Dan komt het binnen. Hij maakt een belangrijk punt. Daar kunnen we in de christelijke gemeente van leren. Zien we elkaars talent? Bevestigen we daar de ander in? Zijn we zo de ander tot een hand en een voet?

Dankbaarheid
Volgens mij staat dit in het kader van elkaar stimuleren goed te doen. Natuurlijk zit daar ook een morele dimensie aan van het loslaten van de zonde en het doen van het goede. Het moet echter niet een nieuw moralisme worden waarin de liefde van Christus ontbreekt. Laten we het positioneren in het stuk van de dankbaarheid voor de genade die ons ten deel gevallen is door Jezus Christus, onze Heere.

De Hebreeënbrief geeft van de ‘ouden’ een ‘goed getuigenis’, maar dat getuigenis is een gevolg van het geloof van deze ‘ouden’ (Hebr.11:1,2). In Hebreeën 12:1 en 2 zitten deze ‘ouden’ op de tribune waar ze de gelovigen aanmoedigen vol te houden op de loopbaan van het geloof. Wel blijft het essentieel dat Jezus op deze loopbaan voorgegaan is en de prijs behaald heeft.

"Talent benoemen werkt alleen als het een talent is waarvan we in onszelf ook voelen dat het iets is waar we goed in zijn en als anderen het bevestigen."

Toch zien we mensen hun talenten niet benoemen en inzetten in het Koninkrijk van God, soms vanuit valse bescheidenheid. Ons gereformeerde belijden heeft het over de mens die geneigd is tot het kwade (Heidelbergse Catechismus) en onbekwaam is tot enig geestelijk goed (Dordtse Leerregels). Dit belijden kan het benoemen en inzetten van eigen talenten remmen.

Laten we echter onderscheid blijven maken tussen de mens als zondaar die genade nodig heeft en de mens als schepsel die zijn geschonken gaven mag benoemen en inzetten uit dankbaarheid voor de genade en niet om deze te verdienen.

In de praktijk
Hoe doen we dat nu, elkaar stimuleren om goed te doen en onze gaven in te zetten? Waar we op moeten letten bij het geven van waardering, is dat we het goed onderscheiden van het geven van kritiek. Gebruik geen complimenten om de kritiek te verzachten en zet geen compliment voor de komma gevolgd door een ‘maar’… en dan nog iets negatiefs. Dan komt de waardering niet binnen.

We zijn niet zo gewend aan het geven van waardering. In plaats van ‘dank je’ te zeggen noemen we dan veelal allerlei redenen hoe het is gekomen. Ook reacties zoals: ‘nou, dat valt wel mee, hoor’ of ‘hm, dat weet ik nog niet zo’ of ‘het is ook mijn valkuil, hoor’ zijn reacties die het compliment in twijfel trekken.

Beter een gemeend compliment dat binnenkomt dan allerlei complimentjes die argwaan wekken en vertaald worden als pleasen.

Wanneer we complimenten geven, moeten we er niet mee strooien, maar het goed doen en niet te veel. Beter een gemeend compliment dat binnenkomt dan allerlei complimentjes die argwaan wekken en vertaald worden als pleasen.

Laten we ervoor zorgen dat we bij het geven van waardering eerst goed contact maken waarin we het aankondigen. Vervolgens benoemen we wat we de ander zien doen en wat voor positief effect dat op ons heeft. Wanneer we dit op een echte, authentieke manier doen waarin we menen wat we zeggen en waarin de ander merkt wat ons zo positief geraakt heeft, is dit een enorme stimulans dit verder te ontwikkelen.

Blijft staan dat het ontvangen van waardering soms lastig is. Wanneer ik merk dat iemand mijn waardering niet ontvangt, koppel ik dat terug. Ik maak dan duidelijk dat ik het jammer vind dat mijn waardering niet binnenkomt en dat hij mijn ‘oprechte geschenk’ niet aanvaardt. Natuurlijk zorgt een positiever zelfbeeld voor een betere ontvangst van waardering. De ontvanger heeft waarschijnlijk iets te doen met het versterken van zijn zelfbeeld."

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 14 februari 2019, of download hier de gratis pdf. Klik hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher