Als christen Joods gedragen?

God

05 maart 2019 door Theo Niemeijer

Als christen Joods gedragen: wel of niet een goed idee?

Vraag van lezer: "Er is toch niets mis mee om ons als christenen ‘joods’ te gedragen? De spijswetten die voor Israël gelden zijn voor ons toch ook gezond? Ik ben geen Jood, maar zie er geen enkel probleem in om bepaalde gebruiken uit het joodse leven, waarin de wortel van mijn geloof ligt, over te nemen. Sterker nog, ik voel me doordoor gezonder. (L. v.d. B. te U.)"

Het Zoeklicht is een christelijk magazine dat niet alleen laat zien in welke wereld we leven, maar ook wat God met jou en met deze wereld van plan is. De Bijbel is heel actueel en zegt hier heel veel over. Ook over wat dit betekent voor ons leven als christen in deze tijd. Laat je bemoedigen, opbouwen en informeren. Leef uit verwachting.

De spijswetten die de Here aan zijn volk gegeven heeft zijn niet zomaar gegeven. Telkens blijkt weer, dat deze inderdaad gegeven zijn met het oog op een gezond leven. Ook de Joodse regels over hygiëne blijken zeer effectief voor onze gezondheid te zijn.

Begraven
Het belang van het begraven van ontlasting, het verbranden van besmette kleding en het reinigen van je lichaam is voor vele volken lang, zelfs ook nu nog, onbekend maar bij het volk Israël al heel lang algemeen en toegepast!

Dagelijks leven
Natuurlijk is het belangrijk, dat we daar als niet-Joden van leren en het ook toepassen in ons dagelijks leven. De Nederlandse samenleving had haar wortels in de Joods-christelijke traditie en dat was goed. De laatste tijd is dit aan het veranderen en zien we een verval van normen en waarden in de samenleving.

Onthouden
Handelingen 15:19-20 maakt ons echter duidelijk dat de christenen uit de heidenen niet geroepen zijn om zich aan alle ge- en verboden voor Israël te houden. We worden wel opgeroepen ‘ons te onthouden van dát wat door de afgoden bezoedeld is, van hoererij, van het verstikte en van bloed’, meer niet! In Kolossenzen 2 schrijft Paulus: ‘Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, dingen, die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is’(vers 16-17).

Jodendom
Als Christenen hebben we ons niet tot het Jodendom bekeerd, maar tot Christus. De gemeente is niet Joods en ook niet heidens, maar een ‘nieuwe mens’ (Efeze 2:15). In de gemeente van Christus is er geen sprake meer van Jood of Griek, slaaf of vrije, mannelijk en vrouwelijk, we zijn allen één in Christus (Galaten 3:28).

Reacties

De Jood gedraagt zich als Jood, omdat hij niet inziet, dat de vervulling van datgene waar hij zo hartstochtelijk naar uitkijkt, allang heeft plaatsgevonden. Het bepaalt zijn volledige identiteit: de verwachting van de Messias.

Je als christen als Jood gedragen is in feite terugkeren naar de schaduw (de verwachting), waar de Jood zich nog altijd bevindt.

Als zodanig is dat 'terugkeren' een persoonlijk ontkennen van de realiteit, dat Christus door de Heilige Geest in jouw 'natuur' kán komen en je in Hem een nieuwe identiteit ontvangt.
A
Jezus is de vervulling van de tora, maar was ook de tora vanaf de grondlegging van de schepping. Als kinderen van God zijn we niet meer onder de wet van de zonde, maar onder de wet van het leven, genade zoals Paulus omschrijft in Rom. 8:2

Shalom
Toon meer antwoorden (28)
Toon meer reacties (9)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher