Amsterdam

Nieuws

07 februari 2019 door Jeffrey Lammers

Amsterdam, ze zeggen dat je bent veranderd

Dit waren de de woorden van een hit van de Nederlandstalige band Drukwerk rond 1983. Ze refelecteren helaas de realiteit van het Amsterdam rond de vijftiende en zestiende eeuw en later ten opzichte van het Joodse volk. De oorsprong van de benaming Mokum voor Amsterdam, wat uit het Jiddisch komt en plaats of stad betekent, was afkomstig van de Joden die een veilig thuis in onze hoofdstad vonden. Vanwege een enorme Jodenhaat en vervolging vluchten veel Joden vanuit Portugal, Spanje alsook vanuit Midden- en Oost-Europa naar Nederland en ontstond er met name in Amsterdam een hechte Joodse gemeenschap.

Amsterdam was een 'veilige stad' waar het Joodse volk welkom was en zij bescherming vond tegen degenen die (levens)bedreigend voor haar waren. Waar zij zich mocht uiten en zichzelf mocht zijn, zij kon leven zonder angstig te hoeven zijn. Zij floreerde in ieder opzicht en bracht mede hierdoor grote zegen voor dit land in allerlei opzichten. Echter... het tij begon langzaam maar zeker te keren. De eens zo veilige plek en het 'thuis' veranderde in een nachtmerrie. Met het binnenvallen van de Duitsers in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog stopten we om de hoeder van onze broeders te zijn, op een klein overblijfsel na. We leverden het Joodse volk over in de handen van een diabolisch geinspireerd “derde rijk” onder leiding van Adolf Hitler, die zoals zowel de Bijbelse alsook de wereldgeschiedenis ons leert ook maar één doel voor ogen heeft, de genocide van het Joodse volk, de eliminatie van Israël. Nederland zweeg!

De eens zo veilige plek en het 'thuis' veranderde in een nachtmerrie.

En anno 2019 zwijgt de overgrote meerderheid weer, incluis het grootste deel van de kerk die beweert een waarachtige navolger te zijn van de Joodse Messias Yeshua, de HEERE Jezus Christus. Het antsemitisme is schrikbarend gegroeid en krijgt steeds meer grilligheid in al haar manifestaties. Mishandelingen en molestraties van Joden, bekalken en slopen van Joodse graven en bezittingen, 24/7 gemanipuleerde antisemitische en anti-Israël nieuwsgeving op televisie en allerlei (social) media (ook de door de overheid gesubsidieerde NOS doet volop mee), een zwijgende (plaatselijke) overwegend pro-islam anti-Israël overheid, overheidsgelden die worden gebruikt om terroristische islamitische organisaties te ondersteunen om Israël van de kaart trachten te vegen. De anti-Israël geest krijgt steeds meer grip op Nederland en wanneer we ons niet (be)keren, staan we aan de vooravond van een herhaling van de genocide van de oogappel van de God van Israël, met alle gevolgen ook voor Nederland van dien (Genesis 12:3).

Een schrijnend voorbeeld is te vinden in het hart van Amsterdam, enkele meters verwijderd waar het nationale monument staat. Waar ieder jaar op 4 mei een nationale herdenkingsbijeenkomst plaatsvindt om de oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te gedenken, waarbij 6 miljoen Joden zijn vermoord. Nagenoeg iedere dag staan hier één of meerdere mensen, die op een verschrikkelijke wijze uitdrukking menen te moeten geven aan hun Jodenhaat en anti-Israelopvattingen, om een niet officieel erkend bestaand land Palestina te 'promoten' in plaats van de staat Israël. Hoewel de (plaatselijke) overheid vele malen hierop is gewezen, neemt zij geen enkele structurele actie om dit te beëindigen. Wel is daar een Joodse pro-Israëldemonstrant ettelijke malen gearresteerd en opgepakt op grond van zogenoemde “overtredingen”.

Wordt het niet tijd dat de ware volgelingen van de Joodse Messias Yeshua op de bres gaan staan en hun plaatsen waar zij ook gesteld zijn, gaan innemen en hun van God gegeven invloedssfeer laten gelden?

Wordt het niet tijd dat de ware volgelingen van de Joodse Messias Yeshua op de bres gaan staan en hun plaatsen waar zij ook gesteld zijn, gaan innemen en hun van God gegeven invloedssfeer laten gelden? Dat zij zoals destijds de profeet Jesaja zei, beginnen om luidkeels te roepen in plaats van te zwijgen, zich niet langer inhouden en hun stemmen gaan verheffen als een shofar (bazuin)!

In het midden van de rosse buurt in Amsterdam aan de Oudezijds voorburgwal 65, is wellicht het meest uniek gelegen gebedshuis van Europa, genaamd de Tabernacle. Naast veel verschillende gebedstijden is daar iedere eerste zondag van de maand van 16:00 uur tot 18:00 uur de Israel Pray & Worship Watch. Tijdens deze Watch wordt de God van Israël aanbeden en wordt er gebeden voor het Joodse volk, voor Israël, voor de vrede van Jeruzalem en met name voor het hart van Nederland zodat zij zich opnieuw zal (be)keren tot God en in lijn gaat komen met Zijn bedoelingen, ook met betrekking tot het Joodse volk en Israël. Van harte welkom!

En Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen - 2 Kronieken 7:14.

Jeffrey Lammers schreef deze blog namens Davids tabernakel. Klik hier voor meer informatie.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify