Ds. H. J. van der Veen

Ds. H. J. van der Veen: "De Heere Jezus had een rijk emotioneel leven"

"De Heere Jezus heeft een rijk emotioneel leven. Het is opvallend dat Hij innerlijk met ontferming bewogen is. Het Griekse werkwoord betekent eigenlijk: Zijn ingewanden rommelen," schrijft ds. H.J. van der Veen in De Waarheidsvriend.

De Waarheidsvriend is het huisorgaan van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

"Het woord verwijst naar vitale delen als nieren en ingewanden. In de Bijbel is dit de sterkste uitdrukking voor bewogenheid. Meer passie kan Jezus niet tonen. In bijbelse taal zetelt ons verstand in ons hoofd, ons geloof in ons hart en ons gevoel in onze buik.

Rechem
In het Oude Testament wordt een bijzonder woord gebruikt voor ontferming. Het woord rechem heeft oorspronkelijk de betekenis van ‘moederschoot’. Zoals een moeder zich ontfermt over haar pasgeboren kindje, zo ontfermt de Heere Zich over wie Hem vrezen (Ps. 103:13). In het Nieuwe Testament wordt het accent gelegd op het feit dat ontferming van Gods kant komt. Maria zingt een loflied op Gods ontferming (Luk.1:54). In de berijming van de lofzang van Zacharias staat dat God ons in Jezus Zijn barmhartigheid toont, omdat Hij met ons lot bewogen is (Luk.1:78). Naast het woord ‘ontferming’ wordt veelvuldig het woord ‘barmhartig’ gebruikt (Grieks: eleos). God is de Vader der barmhartigheden (2 Kor.1:3). Hij ontfermt Zich in het bijzonder over lijdende mensen (Jak.5:10 en 11).

Jezus zet Zijn innerlijke bewogenheid direct om in liefdevol handelen. Zijn compassie leidt tot actie.

Ontferming
De uitdrukking ‘innerlijk met ontferming bewogen’ komt in de eerste drie evangeliën voor: Mattheüs, Markus en Lukas. Het is opmerkelijk dat deze uitdrukking uitsluitend op Jezus wordt betrokken: Hij kent de diepste en sterkste vorm van bewogenheid. Jezus is bewogen met over de grote menigte (Matt.14:14, 15:32 en 20:32). Jezus is echter ook bewogen met individuen. Hij ontfermt Zich over een melaatse (Mark.1:41) en over de moeder van de jongen uit Naïn (Luk.7:13). De diepste bewogenheid van Jezus komt openbaar op de kruisheuvel Golgotha. Daar rommelen Zijn ingewanden: zo lief heeft Hij zondaren dat Hij voor hen stierf!

Aan de slag
Jezus zet Zijn innerlijke bewogenheid direct om in liefdevol handelen. Zijn compassie leidt tot actie. Bij de tweede wonderbare spijziging neemt Hij het initiatief om de nood van vierduizend mannen, niet meegerekend de vrouwen en kinderen, te lenigen. Zodra Hij de nood van deze mensen ziet, gaat Hij aan de slag: ‘En Jezus riep Zijn discipelen bij Zich en zei: Ik ben innerlijk met ontferming bewogen over de menigte, omdat zij al drie dagen bij Mij gebleven zijn, en zij hebben niets wat zij kunnen eten; Ik wil hen niet nuchter wegsturen, opdat zij onderweg niet bezwijken.’"

Ds. H. J. van der Veen is predikant van de hervorm‑ de gemeente te Sliedrecht.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 24 januari 2019. Klik hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.

Foto: EO

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify