Laurens Snoek

Dagelijks leven

23 januari 2019 door Jeffrey Schipper

"Dominees en ouderlingen hoeven geen cursus ‘aansluiten bij jongeren’ te volgen"

“Predikanten en ouderlingen hebben als het gaat om geloofsopvoeding slechts een plek in de marge. Laat ze ook geen grote rol opeisen, zelfs niet met de beste geestelijke bedoelingen en idealen,” zegt Laurens Snoek. Op woensdag 30 januari vindt het symposium ‘Heilige huizen’ over geloofsopvoeding plaats. Laurens zal spreken over opvoeding en pastoraat.

Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) is een jongerenorganisatie in de Christelijke Gereformeerde Kerken met hart en zorg voor alle jongeren van de gemeenten.

‘Gezinnen zijn als heilige huizen’. Wat wordt met deze mooie uitspraak bedoeld? Wanneer is een gezin een heilig huis?
“Als Jezus het in een gezin voor het zeggen heeft, dán is het een heilig huis. Als het anders zou zijn, zou je als ouder bang worden van zo’n uitdrukking. Natuurlijk heeft heilig te maken met zuiver en rein, maar niet in de eerste plaats. Het gaat om gerichtheid en toewijding. Dat wat de Heere Jezus volkomen had en wat ondanks alle onheiligheid zichtbaar wordt in het leven van mensen die Hem als hun Heer belijden. De kerk van Christus is een heilig huis, want ze is Zijn eigendom en Híj wijdt haar aan God. En dan heb ik het niet over het kerkgebouw, maar over een gemeenschap van zondige mensen. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Daarbij is niet doorslaggevend wat wij van haar vinden, maar hoe Hij haar ziet. Op die manier kan een gezin een heilig huis zijn: met alle gebrokenheid toegewijd aan de Heilige.”

In de praktijk is het heiligen van onze huizen vaak een zoektocht en worsteling. Hoe komt dat?
“Er spelen heel veel dingen een rol. In ieder geval dit: we leven in een situatie van strijd. Er zijn zoveel machten waar satan de aanjager van is en die aan ons en onze kinderen trekken! En die machten zijn sterker dan wij. Daarom lijkt het me belangrijk extra scherp op een dieperliggende reden te letten: wij denken steeds maar weer dat het heiligen van onze huizen een klus is die wij zelf moeten klaren. ‘We hebben toch een trouw- en doopbelofte afgelegd?,’ denken we dan. ‘We zijn toch tegenover Hem en elkaar verantwoordelijk?’ En dus zoeken en worstelen we verder en stellen steeds weer vast: ‘Het zou anders moeten.’

Inderdaad, dat denkt – ik bedoel het niet oneerbiedig – dat denkt God ook. Die vraagt ons als het ware: ‘Maar jullie hebben die beloften toch tegen Míj uitgesproken? Met de belijdenis dat jullie hulp en verachting van Míj is? Daarmee hebben jullie toch de eindverantwoordelijkheid voor dat hele gezins- en huwelijksleven in Míjn handen gelegd?’”

Geloofsopvoeding lijkt met name een taak voor ouders. In hoeverre hebben predikanten en ouderlingen in deze een rol in het pastoraat?
“In geringe mate. Het is net als met de kerk in de huidige samenleving. Ze is een verschijnsel in de marge geworden. Maar dáár, buiten het spektakel van de wereld, is ze van grote betekenis. Precies daar dus waar Jezus Zich bij voorkeur bevond!

"Als Jezus het in een gezin voor het zeggen heeft, dán is het een heilig huis"

Als het gaat om geloofsopvoeding hebben predikanten en ouderlingen slechts een plek in de marge. En laat ze ook geen grote rol opeisen, zelfs niet met de beste geestelijke bedoelingen en idealen. Maar áls ze ingeschakeld worden, zijn ze van grote betekenis. Hun houding en woorden kunnen op die momenten van doorslaggevend belang zijn ouders en voor kinderen en jongeren. Zowel in positieve als in negatieve zin.

Daarom hoop ik op een grote opkomst bij dat symposium. Het moet toch prachtig zijn om bij elkaar te zijn als mensen die niks voorstellen en niks voor hóeven te stellen. Maar die tegelijk weten: God roept ons om hier en daar een woord van Hem te laten vallen en daarom vragen we ons af: wat hebben we nou eigenlijk bieden? En hoe kunnen we dat nu het beste doen?

Er is bij ouders veel opvoedingsverlegenheid. Er is bij ambtsdragers veel ondersteuningsverlegenheid. Maar als je aan de ene kant ziet hoe beperkt je roeping is en aan de andere kant wat de mogelijkheden en perspectieven zijn, dan zou je er bijna zin in krijgen.”

Wat kun je meegeven aan kerkelijke leidinggevenden die pastoraal bij de belevingswereld van ouders en hun kinderen willen aansluiten?
“Het idee loslaten dat je vooral zou nauw mogelijk bij die belevingswereld zou moeten aansluiten. Waarom krijg je in een bedrijf of instelling een leidinggevende taak? Niet omdat je precies hetzelfde hebt en bent als elke andere werknemer, maar omdat je anders bent of iets anders hebt. Waarom word je tot leidinggevende geroepen? Omdat anderen in de gemeente iets in je zien wat je in hún ogen (en waarschijnlijk niet in je eigen ogen) geschikt maakt om hen als gemeente of als vereniging te leiden. Wat hetzelfde is als dienen. Ga je nu vanuit die positie vooral aansluiten en begrip tonen en je als leidinggevende op dezelfde manier gedragen als degenen die leiding verwachten, dan voldoe je niet aan de verwachtingen.

"Predikanten en ouderlingen hebben als het gaat om geloofsopvoeding slechts een plek in de marge."

Ben je een boek of artikel tegengekomen dat jou zelf geïnspireerd heeft, vertel het de broeders en zusters die je ontmoet. Ben je geraakt door een woord van God uit het Oude of Nieuwe Testament, wees alert op de gelegenheden die je krijgt om juist dat woord door te geven aan een moedeloze vader of een zoekende of juist niet zoekende jongere. Weet je van jezelf dat je goed kunt samenvatten, zet die kwaliteit dan in als je in gesprek bent met enthousiaste of warrige ambtsbroeders of met vragende kinderen. Hoor je tijdens het huisbezoek onuitgesproken angsten of verwachtingen en heb je het idee dat je daar woorden aan kunt geven, doe het! Dát is leidinggeven.

Zorg ervoor dat je iets weet van wat er leeft in ouders en hun kinderen. Dan kun je hun taal spreken en hun vreugden en moeiten aanvoelen. Dominees en ouderlingen hoeven dus geen cursus ‘aansluiten’ te volgen om aan te kunnen sluiten, maar het kan zeer betekenisvol zijn om af en toe met lotgenoten van gedachten te wisselen over zeurende ouders, veeleisende jongeren, inspirerende kinderen, trouwe kerkgangers en vooral corrigerende en bemoedigende woorden van onze goede Herder.”

Lees hier meer over het symposium ‘Heilige huizen’.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify