Noorderkerk

God

22 januari 2019 door De Waarheidsvriend

Hoe Amsterdammers op de rand van de grachtengordel worden bereikt met het Evangelie

De Noorderkerk in Amsterdam heeft zich ontwikkeld tot een huis voor de ziel. Een bonte verzameling mensen doet hier op verschillende momenten en manieren iets op van God, schrijven ds. Johan Visser en ds. Paul Visser in De Waarheidsvriend.

De Waarheidsvriend is het huisorgaan van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Tegelijk blijft het een vraag hoe je in hartje Amsterdam medeburgers kunt bereiken. Binnenkort start daarvoor een nieuw project. De Noorderkerk staat op de rand van de Amsterdamse grachtengordel en de Jordaan. Het kerkgebouw is een monument uit de zeventiende eeuw, waarin al bijna 400 jaar een gemeente rond het Woord samenkomt.

Sinds 2017 heeft deze roeping concreet vorm gekregen door het pioniersproject ‘Huis voor de ziel’, waaraan ds. Paul Visser als pionier-predikant verbonden is. Het ‘huis voor de ziel’ blijft echter nauw verbonden met het ‘huis van de gemeente’ van de Noorderkerk, waarvoor ds. Johan Visser als gemeentepredikant is aangesteld.

Verbinding
In de praktijk zoeken we zoveel mogelijk naar de verbinding van het pionieren en gemeente-zijn en hebben de predikanten ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het geheel van de gemeente en de zondagse diensten. Steeds blijkt dat de vragen, de uitdagingen en de zegen van het pionieren en de gemeente eigenlijk niet zoveel verschillen. We willen daarvan vier punten onderstrepen.

In de drukte en keuzestress van het leven is geloven een zaak van lange adem.

Geloven vraagt, zoals veel andere goede zaken in het leven, om volharding. In de drukte en keuzestress van het leven is geloven een zaak van lange adem. Dat geldt voor nieuwkomers die na verschillende kennismakingsactiviteiten belijdenis van het geloof hebben gedaan, maar evenzeer voor studenten uit den lande die in Amsterdam zelf hun weg moeten zoeken, alsook voor gelovige dertigers of vijftigers die in het spitsuur van het leven keuzes moeten maken. Die volharding is nodig, zowel in het jeugdwerk als in het pionierswerk, om trouw en met vertrouwen te blijven zaaien en bouwen, ook al is succes niet verzekerd en Gods zegen kwetsbaar. Juist in een kerkelijk minder vanzelfsprekende omgeving besef je dat je deel uitmaakt van het Godsvolk dat het moet hebben van Gods beloften. We behoren tot het volk van de pelgrims, dat nog niet is gearriveerd en onderweg ook ballast en bijzaken moet kwijtraken om gefocust op Christus Hem te volgen op Zijn weg en roeping in Amsterdam.

Als er één ding van die weg van Christus is wat je hier leert, is het dienstbaarheid. Amsterdam staat van oudsher bekend om zijn vrije geest. Diep in haar DNA zit de gedachte: je laat je niks gezeggen of opleggen. Haagse besluiten worden hier zelden voor zoete koek geslikt. Ook als kerk moet je met die geest zien om te gaan. Zodra mensen maar ruiken dat je iets van hen wilt, zijn ze weg. Missionaire inzet in deze context betekent dan ook dienen, dienen en nog eens dienen. Dat doen we met een open kerk, een warm welkom, een luisterend oor, een terloops gesprek en vrijblijvende
sessies rond de Bijbel. Zo lang mensen voelen dat ze vrij zijn om te gaan, zijn ze bereid te komen. Zo niet, dan ben je kansloos. 

Platform
De Noorderkerk heeft zich daarmee ontwikkeld tot een huis voor de ziel, waar een bonte verzameling van mensen op verschillende momenten en manieren iets opdoet van God. Tegelijk blijft het een vraag hoe je in hartje Amsterdam je seculiere, wantrouwende, eigenzinnige, maar ook door leegte geplaagde en naar méér verlangende medeburgers kunt bereiken. Peinzend en biddend ontstond er een idee: Amsterdammers, die God jaar en dag sceptisch afwezen maar ongedacht van Hem overtuigd raakten, een platform bieden om hun ervaring te delen met hun stadsgenoten. Onder de uitdagende uitnodiging: Heb jij het lef van hen te horen? Om zodoende in lijn met onze traditie – ‘hoort wat mij God deed ondervinden’ – maar dan geschoeid op Amsterdamse leest, vrije geesten te denken te geven. Binnenkort is de aftrap. God zegene de greep...

Ds. Johan Visser is predikant van de Noorderkerkgemeente te Amsterdam. Dr. Paul Visser is pionier-predikant van ‘Huis voor de ziel’, een missionaire pioniersplek van de Noorderkerkgemeente in Amsterdam.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 17 januari 2019. Klik hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify