Gods vreugde is onze bron van vreugde

Dagelijks leven

28 januari 2019 door Martin Penning

Gods vreugde is onze bron van vreugde

Door de eeuwen heen blijkt dat de mens tot steeds meer in staat is. De maatschappelijke ontwikkeling op het gebied van leven en dood, relatievorming, wetenschap en technologie gaat maar door. Als je bedenkt dat alles in sneltreinvaart verandert, zou je er somber van kunnen worden. Maar het is God Die in Zijn volmaaktheid boven dit alles staat.  

Het Zoeklicht is een christelijk magazine dat niet alleen laat zien in welke wereld we leven, maar ook wat God met jou en met deze wereld van plan is. De Bijbel is heel actueel en zegt hier heel veel over. Ook over wat dit betekent voor ons leven als christen in deze tijd. Laat je bemoedigen, opbouwen en informeren. Leef uit verwachting.

God is een bron van volmaakte vreugde. Hij is in Zijn heerlijkheid de meest vreugdevolle wezen Die er bestaat. Zijn blijdschap is overvloedig en wil dit royaal delen met de mens. Gods vreugde is de bron van onze vreugde.

Als een mens volmaakte vreugde zou kennen, is dit beïnvloed met zonde, egoïsme en zelfingenomenheid. Door het kennen van God en het wandelen met Hem leer je een ander soort blijdschap kennen. De Schepper van hemel en aarde zag dat het ‘tov’ was. Het was ‘goed’, zelfs ‘zeer goed’. De Heere was verheugd in Zijn scheppingswerk en Zijn schepping weerspiegelt Zijn glorie. God verheerlijkt Zichzelf door Zijn schepping. Hij heeft volmaakte vreugde in Zijn soevereine handelen en in alles wat Hij doet. ‘Al wat de Heere behaagt, doet Hij, in de hemel en op de aarde, in de zeeën en alle diepe wateren’(Psalm 135:6). Hij wilde de vreugde van het scheppen delen met leven; bomen, planten, dieren en de mens.        

Gods vreugde weerspiegelt Zijn almacht
Als een mens almachtig zou zijn, zou hij te wantrouwen zijn, omdat zijn almacht vermengd zou zijn met zonde, met als gevolg egoïsme en hoogmoed.Maar God is niet alleen de God Die volmaakte vreugde kent, maar in die vreugde is Hij ook volmaakt almachtig. ‘U bent Mijn getuigen, spreekt de Heere, dat Ik God ben. Ook voor de dag er was, ben Ik, en er is niemand die uit Mijn hand kan redden’(Jesaja 43:12-13).

Hij heeft de macht te doen wat Hem verheugt. Hij is aan niets en niemand ondergeschikt. Vanuit Gods vreugde doet Hij almachtige dingen. Wat Hij doet in Zijn almacht dat is goed, genadig en liefdevol. God is het grote voorbeeld van almacht, volmaakte vreugde, en daaruit voortvloeiend liefde. Deze God mogen we dienen en als voorbeeld stellen voor ons leven. Onze blijdschap mag komen van Zijn vreugde en Zijn ware liefde mag ons leven vullen. Als we de vreugde van God leren kennen, worden we daar betere mensen van. We worden gevormd naar het beeld van onze Maker.

Gods vreugde in Zijn Zoon
God de Vader zegt over Zijn eniggeboren Zoon: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb’(Mattheüs 3:17). Wat een vreugde kent God de Vader in Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. De drie Personen van de drie-eenheid, Vader, Zoon en Geest kennen de volmaakte vreugde in het samenzijn. Maar tegelijkertijd kunnen we ook lezen in Jesaja 53: ‘Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen. Maar het behaagde de Heere Hem te verbrijzelen. Hij heeft Hem ziek gemaakt’ (6b, 10). 

De Heere heeft volkomen vreugde in de Zoon. Maar het behaagde Hem ook om Zijn Zoon door mensenhanden te laten kruisigen. Dat wil zeggen dat de Heere verheugd was Hem te verbrijzelen vanwege dat wat Hij, voor veel zondaren, tot stand zou brengen.  

Totaalplaatje
Was de Heere, de Vader, blij met dat wat de mensen Zijn Zoon aandeden? Hij vond het afschuwelijk. Maar de Heere God overzag het totaalplaatje en dat gaf Hem volkomen vreugde. God kan aan de ene kant als een fototoestel inzoomen op een bepaald moment, maar daarbij kan Hij ook uitzomen en het hele heilsplaatje overzien. Het behaagde God dat Zijn Zoon zou sterven want Hij overzag het geheel. Na drie dagen zou de Zoon opstaan. Dood en zonde zouden overwonnen worden. Er heeft herstel plaatsgevonden, waardoor er de redding van miljoenen mensen mogelijk werd. Hij had volkomen vreugde in de uitkomst van het werk van Zijn Zoon. Hij overziet het begin en einde.

Kijkend naar de Zoon en het offer wat Hij bracht is God de bron van overstromende vreugde om die vreugde ook met ons te delen. God deelt Zijn overvloedige liefde met Zijn kinderen en wil ons door geloof in de Heere Jezus blijdschap geven. Hij heeft ons gered, aanvaard, we mogen Zijn kind zijn en Zijn vreugde leren kennen.

Tussen hoop en vrees
Een gezegde is: ‘Ik leef tussen hoop en vrees’. Als we alle maatschappelijke ontwikkelingen bezien, lijkt de huidige wereld tussen hoop en vrees te leven. Maar de Heere is de mens goedgezind die vrezen en hopen. ‘Hij vindt geen vreugde in de kracht van het paard, Hij schept geen behagen in de spierkracht van de man. De Heere is goedgezind voor wie Hem vrezen en op Zijn goedertierenheid hopen’(Psalm 147:10-11).

Hoop en vrees lijken twee uitersten die niet samen kunnen komen, maar hier wordt bedoeld dat een persoon vreest en hoopt op hetzelfde moment. Ontzag voor God en hoop vermengen zich. Het is ontzag voor God, maar dat geeft hoop. Hoop die je krijgt van God, geeft direct ontzag.God Die volmaakt heerlijk is in Zichzelf, wil Zijn vreugde met ons delen. Hoewel de ontwikkelingen voortdenderen is Gods vreugde de bron van onze blijdschap! 

Reacties

Dit fantastisch artikel raakt de kern. Jezus zegt zelfs dat je ware gelovigen herkent aan de vreugde die ze hebben.
REAGEER

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify