Piet Vergunst
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

11 januari 2019 door Jeffrey Schipper

Terugkijken: Voorstander Kees van Velzen vs. tegenstander Piet Vergunst over de Nashville verklaring

"De Nashville verklaring spreekt niet alleen positief over het huwelijk tussen man en vrouw. Rondom homoseksualiteit staan er formuleringen in die ik niet voor mijn rekening kan nemen," zegt Piet Vergunst (foto). Eerder deze week liet hij als algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond weten waarom hij de Nashville verklaring niet ondertekent. In het Family7-programma Uitgelicht ging hij in debat 'Nashville-voorganger' Kees van Velzen.

"Het aannemen van een homoseksuele identiteit zou volgens de verklaring een bewuste keuze zijn en daarnaast klinkt er de suggestie dat je als christen van homoseksuele gevoelens kunt genezen," laat Vergunst in de uitzending weten. "Die twee formuleringen vormen voor mij een blokkade om deze verklaring te ondertekenen. Ook heb ik de initiatiefnemers half december laten weten dat ik de toon hier en daar te vierkant vind.

Sprekend over de levensveranderende kracht van het Evangelie moeten we heel goed beseffen dat het gaat om de bekering van het hart. Zoals je geboren bent, sta je niet in relatie tot de Heere God. Dankzij de kruisdood en opstanding van de Heere Jezus mogen we vrijmoedig tot Hem gaan. Dat is een bekering van het hart, waardoor je oprecht christen mag worden. Dat is wezenlijk iets anders dan het veranderen van je seksuele identiteit. Ik zeg niet dat het niet zou kunnen of dat er geen voorbeelden van zijn, maar het is niet pastoraal om dat via deze route aan te vliegen."

Eerder deze week lichtte Van Velzen zijn besluit om te ondertekenen toe tegenover CIP.nl: Volgens de voorganger maakt de verklaring duidelijk “dat het huwelijk tussen man en vrouw de enige plek is waar seksualiteit thuis hoort. Dat geluid dreigt in deze tijd ondergesneeuwd te raken. Laten we niet vergeten dat hier een stevige waarheid aan ten grondslag ligt, namelijk de vraag hoe God naar huwelijk en seksualiteit kijkt.

Ik ben het met Piet Vergunst eens dat het gaat om wedergeboorte en bekering. Maar de Heere Jezus zei ook dat wie Hem wil volgen dagelijks zijn of haar kruis op zich moet nemen door jezelf te verloochenen en Hem te volgen. Ik ben bang dat wij langzaam maar zeker afglijden naar een slap christendom waarin God wordt aangepast aan onze gevoelens."

Vergunst: "De oproep om je kruis op te nemen en Jezus te volgen deel ik volledig. Voor mij is in dit geval veel belangrijker hoe de Heere Jezus zelf met mensen is omgegaan. Neem een tekst als Markus 6:34, 'Jezus zag een grote menigte en was innerlijk met ontferming bewogen over hen en Hij begon hun veel dingen te onderwijzen.' Vanuit die bewogenheid leert Jezus mensen leefregels aangaande het koninkrijk van God. Die roeping hebben wij, ook richting mensen in gebroken situaties."

Bekijk het volledige gesprek en klik hier voor de volledige Nashville verklaring:


Nashvilleverklaring
- Deze Nashville verklaring over homo's en transgenders is door honderden predikanten ondertekend
- Waarom Gert-Jan Segers heeft geweigerd de Nashville verklaring te ondertekenen
- Waarom deze predikanten en theologen de homoverklaring van collega's niet ondertekenen
- De Nashvilleverklaring: wel of niet ondertekenen?
- Dominees ondertekenen homoverklaring: "Wereldwijde beweging wil Gods scheppingsorde tenietdoen"
Meer over Nashvilleverklaring »

Reacties

A
Broeder Vergunst suggereerde dat de ondertekenaars van de Nashvilleverklaring niet met ontferming bewogen zijn. Dat deed pijn! Ten tweede: wie met ontferming bewogen is, onderwijst mensen in de geboden van God (zoals Vergunst zelf zei dat Jezus deed!). Dat is de kern van pastoraat: 'weiden in het Woord'. Jezus schuwde daarbij heldere ('vierkante') bewoordingen niet. Daarvan hoef ik toch geen voorbeelden te geven?!
Dat deed Jezus zeker niet. Daarom is het goed acht te slaan op de onderwerpen waar Jezus vooral vierkante bewoordingen over bezigde. Mijn indruk is, dat het vooral de fijnslijperij en de hypocrisie van de orthodoxe hardliners betrof.
Toon meer antwoorden (1)
Toon meer reacties (3)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen