Piet Vergunst

God

04 januari 2019 door Piet Vergunst, De Waarheidsvriend

Gereformeerde Bond kiest als jaarthema ‘Heilig Evangelie, heilig gebod’

"Het is opvallend dat het woordje ‘heilig’ de voorbije jaren nogal eens voorkwam in het jaarthema van de Gereformeerde Bond, onder andere in ‘Leidinggeven aan heiliging’ (2012) en ‘Heilig is de HEERE’ (2018). Nu, voor 2019, is gekozen voor ‘Heilig Evangelie, heilig gebod’," schrijft Piet Vergunst in De Waarheidsvriend.

De Waarheidsvriend is het huisorgaan van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

"Op aarde blijft heiligheid aangevochten. De bekende puriteinse theoloog John Owen zei ooit: ‘Heiligheid bereikt haar volmaaktheid in de hemel, maar begint zonder uitzondering in deze wereld.’ In de brief over de volharding (Hebreeën) lezen we: ‘Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien,’ woorden die het gelijk van Owen aangeven.

Waar heiligheid de allesomvattende eigenschap van de God van Israël is, is Zijn gemeente vandaag geroepen om heilig te leven. ‘Heilig moet u zijn,’ zei God tegen Israël – en de apostel Petrus citeert in zijn brief deze woorden uit het Oude Testament: ‘Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel.’ Als we ontdekken dat ‘heilig’ de kern raakt van ons belijden van God én van het wezen van de gemeente, verbaast het niet dat dit woord in verschillende jaarthema’s terugkeert. Ondertussen, in mijn leven blijft heiligheid aangevochten.

In het geheel van de Protestantse Kerk klinkt meer en meer het verwijt van discriminatie in de richting van hen die een orthodoxe positie innemen.

Dichtbij huis
Juist in een cultuur waarin heiligheid teloorgaat, hopen we het komende jaar samen te ontdekken wat de heiligheid van het Evangelie betekent én hoe we met de woorden van God om mogen en moeten gaan. Dat is een opdracht dichtbij huis, dat is misschien wel de hand in eigen boezem. Immers, in onze tijd is onder christenen die het gezag van de Bijbel erkennen, een andere omgang met het Woord van God zichtbaar.

Gereformeerde christenen leggen ‘lastige’ teksten hier en daar anders uit dan voorheen in het orthodox-gereformeerde denken gangbaar was. We komen dan al snel bij ethische thema’s als de plaats van de vrouw in de gemeente, bij ons spreken over huwelijk, seksualiteit en relaties – thema’s waarbij er vanuit de samenleving in toenemende mate druk ervaren wordt om het klassieke denken en belijden los te laten.

New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

De geboden vervuld
Een toenemend spanningsveld is zichtbaar tussen cultuur, verdraagzaamheid en ethiek. In het geheel van de Protestantse Kerk klinkt meer en meer het verwijt van discriminatie in de richting van hen die een orthodoxe positie innemen. Tijdens de najaarsvergadering van de synode gaf een van de predikanten in het debat over het gelijkstellen van huwelijk en andere samenlevingsvormen aan ‘er in toenemende mate moeite mee te hebben dat in onze kerk tienduizenden vrouwen niet in het ambt kunnen’.

In dit spanningsveld stellen we de vraag hoe we leven uit de Heilige Schrift als hoogste norm, hoe we ons denken brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus? Ja, Hij is de norm. Omdat Christus geleden heeft, omdat Hij volkomen gehoorzaam was aan de geboden van Zijn Vader en in die weg de zaligheid verworven heeft, is Hij onze hoogste autoriteit.

Het heilig Evangelie en het heilig gebod – we mogen wat God samenvoegt, niet scheiden.

De Bergrede (Matt. 5) maakt duidelijk dat de Heere Jezus die geboden niet afschafte, maar vervulde. ‘Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen.’ Geen ‘jota van de wet’ zal voorbijgaan, totdat de hemel en de aarde voorbijgaan. Wie die geboden wel afschaft, wordt de geringste in het Koninkrijk genoemd.

In de liefde gedrenkt
De brieven van de apostelen, gedrenkt in liefde tot de Meester en tot Zijn geboden, geven de kerk onderwijs dat tot de jongste dag actueel is. Dit onderwijs toont dat de leer van Christus zowel de reikwijdte van kruis en opstanding bevat alsook de geboden van Zijn Vader. Het heilig Evangelie en het heilig gebod – we mogen wat God samenvoegt, niet scheiden.

In dit verband is de waarschuwing van Petrus (2 Petr. 2:21) veelzeggend: ‘Het zou immers beter voor hen geweest zijn dat zij de weg van de gerechtigheid niet gekend hadden dan dat zij, nadat zij die hebben leren kennen, zich afkeren van het heilige gebod dat hun overgeleverd was.’

Piet Vergunst is hoofdredacteur van De Waarheidsvriend. Lees hier zijn volledige commentaar en klik hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify