Ds. J. C. Schuurman

God

24 december 2018 door Ds. J. C. Schuurman, De Waarheidsvriend

Hoe Jeremia de komst van de Messias aankondigt

"In tegenstelling tot Jesaja, Micha en Maleachi treffen we bij Jeremia nauwelijks adventsprofetieën aan. Een van die weinige is de profetie van een rechtvaardige spruit, Die ‘de Heere onze gerechtigheid’ wordt genoemd (Jer.23:5-6). Wat heeft deze Naam ons rond het kerstfeest te zeggen?," vraagt ds. J. C. Schuurman zich af in De Waarheidsvriend.

De Waarheidsvriend is het huisorgaan van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

"Jeremia’s profetie licht het scherpst op tegen de (donkere) achtergrond van de tijdsomstandigheden waarin ze klonk. De profeet trad op in de periode die voorafging aan de Babylonische ballingschap. De Heere had hem aangesteld binnen het tweestammenrijk Juda, waar van alles mis was. Door afgodendienst werd de levende God helaas diep onteerd en gekwetst. Jeremia’s prediking is hierdoor gestempeld, zodat we hem vooral kennen als een boeteprediker die opriep tot bekering en waarschuwde voor Gods oordelen.

Nieuw begin
In hoofdstuk 23 richt de profeet zich namens de Heere in felle bewoordingen tot de leiders van het volk, onder wie de toenmalige koning Zedekia. Hij vergelijkt hen met herders die de schapen van Gods kudde ‘ombrengen en overal verspreiden’ (vs.1). Tussen de regels door wordt er gezinspeeld op de ballingschap die Juda diep zal treffen. Maar door het oordeel heen laat God Zijn volk niet los. Er komt toch weer een nieuw begin. Daartoe zal de Heere voor andere herders zorgen die Zijn schapen wél met hart en ziel zullen weiden. In vers 5 klinken adventstonen: ‘Zie, er komen dagen, spreekt de Heere…’ En dan komt de focus op één bepaalde Figuur te liggen.

Het beeld van een spruit duidt op iets nieuws. We zien het voor ons: zo’n groen, fris takje.

Een spruit
Er is sprake van een rechtvaardige spruit uit het huis van David. Ten diepste gaat het om de Messias Die komen zal. In het klassieke werk De Christusverwachting in het Oude Testament spreekt dr. A. H. Edelkoort van een rechtstreekse profetie. Zo wordt deze belofte uit Jeremia trouwens ook in de Joodse traditie verstaan. Het beeld van een spruit duidt op iets nieuws. We zien het voor ons: zo’n groen, fris takje. Het doet ook denken aan het twijgje uit een afgehouwen stronk waar Jesaja van profeteert (Jes.11:1).

Ogenschijnlijk stelt het weinig voor. Wat is zo’n jong takje breekbaar. In deze dagen worden we meegenomen naar de kribbe van Bethlehem met daarin een pasgeboren Kind, een Baby, even zwak en kwetsbaar als een spruit. Valt daar heil van te verwachten? Ja. Het gaat namelijk wel om een geboren Koning. De spruit zal geen spruit blijven.

Nadrukkelijk moet Jeremia doorgeven dat God Zelf die spruit zal doen opstaan. ‘Ik zal…’ staat er. Dat is het geheim van Jezus’ komst. De kerstgeschiedenis laat zich niet van onderop verklaren, maar alleen van Bovenaf. Het Kind in de kribbe is een geschenk uit de hemel. Vandaar dat de engelen in de kerstnacht Gód de eer geven en Zíjn welbehagen in mensen bezingen. Ere Wie ere toekomt.

Nadrukkelijk moet Jeremia doorgeven dat God Zelf die spruit zal doen opstaan. ‘Ik zal…’ staat er. Dat is het geheim van Jezus’ komst.

Zedekia
Spreekt Jeremia’s profetie aanvankelijk van een (rechtvaardige) spruit – al gauw gaat het over Iemand Die als Koning zal regeren. En hoe! Precies zoals God het bedoelt. Tussen de regels door hoort een goed verstaander het contrast met de zittende koning Zedekia. Zijn naam betekent ‘mijn gerechtigheid is de Heere’. Maar die naam was een aanfluiting, omdat Zedekia niet luisterde naar de woorden van de Heere (Jer.37:2). Bovendien was hij niet door God maar door Nebukadnezar aangesteld als een soort vazalvorst. Kortom, het was de verkeerde koning die deze naam droeg.

Hoe anders is de Koning van Wie Jeremia profeteert. Hij zal om zo te zeggen de echte Zedekia zijn, wél door God aangesteld. Hij zal verstandig handelen en ook recht en gerechtigheid op de aarde doen.

Dit zijn twee bijbelse kernbegrippen die kort en bondig samenvatten hoe God ons leven en samenleven heeft bedoeld. Door de zonde zijn alle verhoudingen kromgetrokken, zowel tussen God en ons als ook tussen mensen onderling. Afschuwelijk wat de een de ander kan aandoen. Er ligt in de wereld zo ontzaglijk veel scheef. Dagelijks horen we van uitbuiting en onrecht, ver weg en dichtbij. Soms denk je: ‘Hoe lang nog, o God?’ Of je bidt misschien wel het laatste (advents)gebed uit de Bijbel: ‘Ja, kom, Heere Jezus!’ (Openb.22:20)"

Ds. J. C. Schuurman is predikant van de hervormde gemeente te Capelle aan den IJssel en lid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond. Lees hier het volledige artikel en klik hier voor een abonnement op De Waarheidsvriend.

Reacties

A
Here Jezus kom? Daarvoor zei Hij dat Hij spoedig zou komen en dat is 2000 jaar geleden. Het tweede deel van de adventsprofetie van Jeremia is dus al vervuld. In vers 6 staat dat in zijn dagen (van het geslacht van Jezus) Juda behouden zou worden en Israël veilig zou wonen, wat weer overeenkomt met Hebr 8:8 waar een nieuw verbond met het huis van Israël en het huis van Juda gesloten zou worden. En dat heeft 70 NC heeft plaats gevonden met de verwoesting van Jeruzalem en de tempel die volgens Hebr 8:13 toen niet ver van verwijdering was.
REAGEER

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify