Nieuws

21 december 2018 door PKN

Nieuwe voorstellen rond kerkelijke ambten binnen de Protestantse Kerk

Wat is eigenlijk een kerk? Zijn ouderlingen en diakenen echt nodig? Hoeveel opleiding is nodig voor ambtsdragers die Woord en sacramenten bedienen? Vragen die boven komen nu er binnen de Protestantse Kerk een mozaïek van kerkplekken ontstaat. De vandaag verschenen conceptnota geeft antwoorden op deze vragen, meldt de Protetantse Kerk in Nederland (PKN).

Bij een deel van de nieuwe vormen van kerk-zijn groeit behoefte aan zelfstandigheid. De huidige kerkorde levert echter organisatorische knelpunten op. Zo zijn bij een klassieke gemeente zeven ambtsdragers en drie bestuurlijke organen nodig. Ook is een universitair geschoolde en betaalde predikant vereist voor minimaal 0,33 fte. Dit blijkt vaak niet haalbaar te zijn voor nieuwe vormen van kerk-zijn. Voor een deel van de nieuwe initiatieven is een antwoord op deze vragen nodig, omdat ze tegen urgente knelpunten aanlopen. De vandaag verschenen conceptnota doet daar voorstellen voor. Download de conceptnota via deze link.

Voor kerkplekken die een zelfstandige gemeente binnen de Protestantse Kerk zijn wordt de term ‘kerngemeente’ geïntroduceerd. Het voorstel is daarom dat kerngemeenten vooral werken aan relaties met andere gemeenten (lokaal of in de ring) en daarnaast elkaar ontmoeten binnen een eigen verband. Dit verband werkt samen met een van de huidige classes om zaken zoals financieel toezicht te regelen. Verder is het voorstel dat twee mensen namens het verband van kerngemeenten als adviseur deelnemen aan de synode. Zo kan een regelarme zone ontstaan zonder dat kerngemeenten los van de kerk komen te staan.

Op basis van Bijbels-theologische noties en vanwege de oecumenische relaties wordt voorgesteld dat bij kerngemeenten minstens drie ambtsdragers vereist zijn. Ook wordt voorgesteld om - net als nu - ruimte te blijven geven aan mensen zonder een academische theologische opleiding om Woord en sacramenten te bedienen. Het voorstel is om daar wel meer opleiding aan te verbinden dan nu het geval is. De kerkordelijke uitwerking van deze keuze is nu vooral pragmatisch (een ouderling met bijzondere bevoegdheden, op basis van ordinantie 2-6-1), daarom is het belangrijk dat de synode opdracht geeft tot een bredere bezinning op het ambt.

In januari en februari 2019 zijn er vijf bijeenkomsten in het land, voor iedereen die geïnformeerd wil worden of feedback wil geven op de voorstellen uit de conceptnota. Scriba René de Reuver of voorzitter van de synode Saskia van Meggelen geven dan ook een inleiding. Via www.protestantsekerk.nl/kerkplekken kunt u zich aanmelden. Na verwerking van de feedback kunnen er tijdens de synode van april 2019 besluiten worden genomen.

Klik hier voor meer informatie op de website van de PKN.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify