God

21 december 2018 door Jeffrey Schipper

Haije leerde in Spanje leven met een missie: "Laat zien dat christenen gewone mensen zijn"

“In Spanje had ik het gevoel dat er belemmeringen uit de weg geruimd moesten worden voordat het evangelie in beeld kwam,” vertelt Haije Bergstra. Samen met vier teamleden, die elke hun eigen missionaire expertise hebben, geeft hij naar aanleiding van zijn ervaringen binnenkort de cursus Leven met een Missie. Namens het Evangelisch College zal hij uitleggen waarom een missionaire levenshouding als christen zo belangrijk is. “Laat zien dat christenen gewone mensen zijn die een speciaal Persoon volgen.”

Het Evangelisch College (EC) is een interkerkelijk opleidingsinstituut dat (deeltijd)opleidingen en cursussen aanbiedt op het gebied van de Bijbel, Theologie, Missionair Werk en Pastoraat.

De toerustingscursus Leven met een Missie van het Evangelisch College is een cursus voor iedereen die op zoek is naar hoe je vanuit de missie van God een getuige van Jezus kunt zijn voor de mensen om je heen. De cursus ondersteunt je om vanuit Gods Woord en de gevoeligheid voor Zijn Geest op een relevante eigentijdse manier een brug te slaan naar anderen. Iedereen die dit verlangen heeft, kan zich aanmelden, als individu en als groep. Er is naast andere thema’s aandacht voor de Bijbelse missionaire basis, cultuur en communicatie, gebruik van media, missionaire kerk-zijn en eigentijdse evangelisatie.

Je bent zelf missionair actief geweest in Spanje. Hoe heb je Gods missie daar vormgegeven?
“In Spanje zijn wij als gezin betrokken geweest bij een gemeentestichtingsproject in een dorp onder de rook van de stad Granada. Daarnaast heb ik geholpen bij de opzet van een opvanghuis voor vrouwen die gedwongen in de prostitutie hadden gezeten. Daarnaast ben ik begonnen met het lesgeven aan een theologisch opleidingsinstituut dat vanuit CAMA is opgezet. Het instituut heeft als doel om met name gemeentestichters meer theologische en praktisch theologische handvatten te geven. Na terugkeer in Nederland heb ik dat nog een aantal jaren gecontinueerd door regelmatig op en neer te vliegen. Veel studenten, zowel Latino’s als Spanjaarden, hebben later leidinggevende posities gekregen in gemeenten die vanuit CAMA waren gesticht. Ik heb ervaren dat het niet alleen mooi werk was, maar ook dat het zichtbaar vrucht droeg.”

"In Spanje had ik het gevoel dat er belemmeringen uit de weg geruimd moesten worden voordat het evangelie in beeld kwam."

Wat heb je op missionair gebied in Spanje geleerd?
“Eén ding wat ik heb geleerd is dat niet-christenen met beelden kunnen rondlopen van christenen die niet altijd kloppen. Ik heb vaak het gevoel gehad dat er belemmeringen uit de weg geruimd moesten worden voordat het evangelie in beeld kwam. Met name in Spanje, dat een roerig verleden kent door de dictatuur in de vorige eeuw, kwam dat regelmatig voor. Om toch over het evangelie te kunnen spreken is een relatie nodig op basis van vertrouwen. Dat wederzijdse vertrouwen kost veel tijd en geduld. Doel moet zijn om een ander te leren kennen als iemand die door God is gewild en niet te zien als een object dat bekeerd moet worden. Pas dan komen er openingen voor een gesprek.”

De missionaire omgeving is veel dichterbij kan zijn dan we wellicht denken. Waarom is het belangrijk om dit te beseffen?
“De wereld verandert: Nederland ontkerkelijkt, migranten worden buren en de wereld ligt binnen handbereik. Dat betekent dat we in ons dagelijkse Westerse leven steeds meer niet-christenen kunnen tegenkomen. Het lijkt mij dat je als christen met oogkleppen op moet lopen als je dat niet opmerkt. In onze nabije omgeving kunnen we dus mensen ontmoeten waaraan we iets van Gods liefde kunnen laten zien en waar mogelijk daar met hen over kunnen spreken. En dan niet als een evangelisatieobject, maar als het delen van elkaars leven. Vaak moeten christenen de verlegenheid voorbij en transparant zijn over wie ze zijn en waar ze voor staan. Als wij het niet doen, wie dan wel?”

Hoe kunnen we zoveel mogelijk met een missionaire levenshouding in het leven te staan?
“Laat merken dat je christen bent, zonder dat je doel is om te evangeliseren. Zorg dat mensen in je taalgebruik en doen en laten op een natuurlijke merken dat je geloof in God deel uitmaakt van je leven. Wees transparant en wees eerlijk over wie je bent en waar je voor staat. Mensen kunnen beelden hebben van christenen die niet kloppen. Laat zien dat christenen gewone mensen zijn die een speciaal Persoon volgen.

In de cursus komt de term Missio Deï voor. Het wil zeggen dat God onafhankelijk van ons bezig is in deze wereld. Probeer aan de ene kant als Jezus te zijn voor de mensen om je heen. Wees aan de andere kant ervan overtuigt dat God mensen niet loslaat en met hen bezig is. Dat wil niet zeggen dat iedereen christen wordt, maar we mogen wel leven als christen vanuit deze ontspanning in een toenemende niet-christelijke Westerse omgeving.”

De toerustingscursus Leven met een Missie start in januari in Assen en Zwijndrecht. Klik hier voor meer informatie.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify