Wycliffe

God

02 januari 2019 door Jeffrey Schipper

"De meeste mensen veranderen niet door boeken of preken"

“Veel van de mensen op de wereld komen niet tot geloof door middel van traktaten, boeken of preken, maar door het luisteren naar Bijbelverhalen of liederen. Wij horen veel bijzondere verhalen omdat Bijbelverhalen mondeling worden verteld,” vertelt Irene. Zij is namens Wycliffe Bijbelvertalers actief in Azië en was onlangs op verlof in Nederland. “Als Bijbelvertaler heb ik geleerd dat sommige mensen niet worden bereikt met een tekst op schrift.”

Wycliffe Bijbelvertalers wil dat wereldwijd harten en levens vernieuwd worden door de Bijbel, het Woord van God, in de eigen taal.

Was werken op het zendingsveld een droom die in vervulling ging?
“Ja,” antwoordt Irene. “Van jongs af aan heb ik het verlangen gehad om voor God te leven. In de kerk waar ik opgroeide werden soms presentaties over zending gegeven. Tijdens die presentaties dacht ik: 'Dat wil ik ook!' Maar in die tijd was het in onze kerk nog zo dat alleen (mannelijke) dominees uitgezonden werden als zendeling. En dus dacht ik aan zoiets als arts, verpleegster of schooljuf. Aan het eind van de middelbare school dacht ik misschien taalkunde of antropologie te gaan studeren; zending was even uit beeld geraakt.

Na de middelbare school deed ik eerst een jaar Bijbelschool. In dat jaar gaf iemand een presentatie over het werk van Wycliffe. Wat ik te horen kreeg was een combinatie van zending, andere culturen en taal. Daar ging mijn hart sneller van kloppen. Op dat moment dacht ik: 'Dit moet ik gaan doen!' Aan het eind van mijn studie heb ik gesolliciteerd bij Wycliffe.” Tijdens de taalkundige opleiding in Engeland heeft Irene haar man ontmoet. Inmiddels wonen en werken ze alweer twintig jaar in Azië.

Wat houdt jullie werk namens Wycliffe concreet in?
“Mijn man houdt zich onder andere bezig met alfabetiseringswerk en heeft een leidinggevende rol. Ik heb zo’n tien jaar meegewerkt aan een Bijbelvertaling in één taal. Nu werk ik als trainer.”

"Een verhalenverteller was op weg naar huis. Vanwege de regen besloot hij om ergens te schuilen. Vervolgens zag hij een erg zieke man. De verhalenverteller vertelde toen een verhaal over Jezus die een verlamde man genas."

Irene vertelt dat haar werkwijze in de loop der jaren sterk is veranderd. “Een groot deel van de wereldbevolking geeft kennis en informatie niet schriftelijk, maar mondeling door. Dit gaat vaak om culturen waar veel mensen niet kunnen lezen of schrijven; of het wel kunnen, maar er toch niet heel vertrouwd mee zijn. De laatste dertig à veertig jaar is er in de zendingswereld meer aandacht gekomen voor het feit dat zulke mensen informatie op een hele andere manier tot zich nemen. Dat doen ze niet door middel van boeken, preken of traktaten, maar door verhalen, plaatjes of muziek.

Als Bijbelvertaler moet ik mij er dus van bewust zijn dat een boek voor veel mensen onbereikbaar blijft. Inmiddels werk ik samen met mensen die leren om een Bijbelverhaal in hun eigen, lokale taal te vertellen. Omdat de barrière van papier er niet is, is de kans groter dat mensen in hun hart worden geraakt. Dat levert heel veel moois op. Voortdurend horen we dat die verhalen mensenlevens veranderen!”

New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Wat voor soort verhalen worden er dan verteld? Ik kan mij voorstellen dat sommige ingewikkelde verhalen uit de Bijbel heel moeilijk zijn om door te geven...
“Inderdaad, je kiest vooral verhalende gedeeltes, en niet zo gauw iets uit de brieven van Paulus. In elke taal maken de verhalenvertellers een serie verhalen. In die serie moeten een aantal vaste elementen zitten, zoals bijvoorbeeld schepping, zondeval, de geboorte en het lijden van Jezus en de wederkomst. Die vormen de basis. Vervolgens kiezen vertellers zelf, afhankelijk van de cultuur, verdere verhalen uit. Als mensen in hun taalgroep bijvoorbeeld veel te maken hebben met boze geesten, houden ze daar in de keuze van hun verhalen rekening mee. Ook worden er altijd achtergrondverhalen over bijvoorbeeld Abraham en David verteld, omdat die nodig zijn om het Nieuwe Testament te begrijpen.”

Je zegt dat naar aanleiding van de verhalen die worden verteld mensenlevens veranderen. Heb je een voorbeeld?
“Een verhalenverteller was op weg naar huis. Vanwege de regen besloot hij om ergens te schuilen. Vreemden lieten hem binnen. Vervolgens zag hij een erg zieke man. De verhalenverteller vertelde toen een verhaal over Jezus die een verlamde man genas die veertig jaar ziek was geweest. Daarna bad hij voor hen. Toen de regen stopte, ging deze man weer naar huis.

"Veel van de mensen op de wereld komen niet tot geloof door middel van traktaten, boeken of preken, maar door het luisteren naar Bijbelverhalen of liederen."

De volgende dag kwamen mensen vanuit het dorp van die zieke man naar het huis van de verhalenverteller. 'Jij hebt gisteren toch gebeden voor die man? Gisteravond vroeg hij voor het eerst sinds lange tijd om eten en voelt hij zich sterker.' Ze vroegen de verhalenverteller om terug te komen, zodat ze nog meer verhalen konden horen. Vanaf toen bezocht hij het dorp wekelijks, en steeds meer mensen kwamen luisteren. Inmiddels is men daar begonnen met het bouwen van een kerkje om samen te komen.”

Bijzonder! Heb je nog zo'n mooi voorbeeld?
“Een vader van één van de verhalenvertellers is gemarteld door dorpelingen en gedwongen om zijn geloof in Jezus te verloochenen. Maar de man weigerde. Zijn zoon vertelt in datzelfde gebied nu Bijbelverhalen. Naar aanleiding van die verhalen zijn een oude man en vrouw tot geloof gekomen. Ze ervoeren door die verhalen een bijzondere rust, en dat God er ook voor hen wil zijn. Dat is zo ontroerend! Dit zijn mensen die jarenlang gevangen hebben gezeten door een geloof in goden die hen angst en onzekerheid bezorgden. En nu ervaren ze door hun geloof in Jezus een diepe rust en vrede en komen ze daar openlijk voor uit.”

In hoeverre is het voor hen een must om ook een geschreven Bijbel te hebben? Het lijkt mij heel prettig om verhalen die ik hoor in een juiste context te plaatsen...
“De vraag die hiermee gepaard gaat is of iemand moet kunnen lezen om te groeien in het geloof. Kun je een groot geloof hebben als je maar 36 Bijbelverhalen kent? Natuurlijk mis je dan een heleboel. En toch zou ik voorzichtig willen zeggen dat mensen ook met beperkte Bijbelkennis een groot geloof kunnen hebben en dicht bij God kunnen leven. Dat neemt niet weg dat we graag willen dat iedereen toegang heeft tot de hele Bijbel. Daarom is Bijbelvertaalwerk vaak ook onderdeel van verhalen-vertelprojecten. Het gebeurt ook regelmatig dat mensen na het horen van de verhalen zélf gaan vragen naar een Bijbel.”

Welke levensles heb je in de afgelopen twintig jaar geleerd?
“Vertrouwen! Ik heb geleerd dat materiële zekerheid helemaal niet zo belangrijk is. Mijn man en ik weten nooit of we het volgende jaar nog in Azië kunnen zijn. Ook niet of er geld genoeg zal zijn. We hebben gelukkig een achterban die er tot nu toe ieder jaar voor heeft gezorgd dat we voldoende geld hebben, maar die garantie hebben we nooit. Die zekerheid is echter niet heel belangrijk. We kunnen in alles op God vertrouwen. We hebben gezien dat God zorgt voor wegen om ons werk te blijven doen, en als er een punt achter moet gezegd, geeft Hij ons vast een nieuwe plek om Hem te mogen dienen.”

Lees hier meer over het werk van Wycliffe Bijbelvertalers.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify