Koert Koster

God

20 december 2018 door Koert Koster

Op weg naar Kerst met de God van liefde

De meeste mensen die in God geloven, hebben geen moeite met de idee van een stoere, grote en machtige God. Die eigenschappen moet God minimaal hebben om God te kunnen zijn. Hij moet minstens mens zijn om mensen te kunnen voortbrengen. De idee van een machtige God heeft ook alles met de opvoeding te maken. Beeldvorming. Generaties lang is dit Godsbeeld met de paplepel ingegoten.

Een kinderliedje dat ik vroeger regelmatig zong, is:
‘Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig, er is niets wat Hij niet kan doen (2x) Rivieren schiep Hij, de bergen erbij, de sterren maakte Hij ook. Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig er is niets wat Hij niet kan doen!’ (Bron: Kids Crew / Rob & Lee Ann Vermeulen)

Dus: als God bestaat, dan is Hij machtig. Speciaal: machtig om te scheppen. Al heeft dit Godsbeeld de oudste en beste papieren, hiermee is niet alles gezegd. Want we horen iemand zomaar zeggen: ‘God is machtig, maar God is ook liefde!’ Deze twee eigenschappen of attributen van God zouden elkaar kunnen uitsluiten (elkaars tegenpolen zijn) of juist kunnen insluiten (complementair, aanvullend zijn). Een machtige God is niet tegelijkertijd een liefdevolle God.

Een God die louter macht is, kán ingrijpen. Een God die louter liefde is, wíl ingrijpen. De vraag is of we deze tegen elkaar moeten uitspelen? Kunnen we ze niet samen denken? Gaan een ‘kunnen’ en een ‘willen’ niet samen?

God is op een andere manier liefde dan dat Hij machtig is. Hierin onderscheidt de christelijke God zich van alle andere goden.

Daarbij komt dat het kunnen primair te maken heeft met Gods handelen, terwijl het willen te maken heeft met Gods wezen. Als we zeggen dat God liefde is, belijden we Wíe Hij is. Hij is de God die in vrijheid liefheeft. Hij is Liefde (zie 1Joh.4:8; 4:16). Als we zeggen dat God machtig is, spreken we over één van zijn attributen of eigenschappen. Kortom: God is op een andere manier liefde dan dat Hij machtig is. Hierin onderscheidt de christelijke God zich van alle andere goden.

Liefde-macht inéén
De vraag is of het mogelijk is om de twee ‘eigenschappen’ of ‘wezenskenmerken’ in God samen te denken. Liefde-macht. Liefde als die éne specifieke macht. Het zou kunnen. Het is eigen aan de liefde om te geven. De kracht van Gods liefde komt daar naar voren waar Hij zijn Zoon geeft. Groter kan de liefde niet zijn, verder kan de liefde niet gaan. Zij ging tot het uiterste (zie Joh.13:1). Over de omvang van die liefde lezen we in het Johannesevangelie: ‘Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’ (zie: Joh. 3:16 NBV). Op dat moment in de geschiedenis van de mensheid heeft God zich gehuld in het vlees en is Hij mens geworden. Die zal Hij altijd blijven. Toch is Hij nooit opgehouden te zijn die Hij altijd was, namelijk God. Dat is een groot mysterie. Het mysterie van Kerst.

Daar waar die liefde de aarde geraakt heeft, was zij op haar machtigst, namelijk in staat om te redden. Daar is het bam! Raak! Waar Jezus op aarde rondliep als de belichaming van Gods liefde, trad vergeving en genezing op. Daar lijmde Hij brokstukken van verdeelde harten aanéén. Hij herstelde de relatie tussen God en mensen én relaties tussen mensen onderling. Deze laatste worden zelfs uitgebreid en verdiept en zo op een hoger plan gebracht. In het licht van het kruis noemen mensen elkaar zelfs broer, zus, vader, moeder (zie Joh.19:26,27). Mensen gaan daar óp in plaats van onder. Zij worden verhoogd in plaats van vernederd. Alles wordt anders, ja beter. Gods liefde behoudt mensen van de ondergang en totale vernietiging. Juist deze scheppende, onderhoudende en reddende liefde blijkt de uiting van Gods macht ‘par excellence’. Hier is de Zichzelf wegschenkende God tegenwoordig, en wel in de Persoon van Jezus.

Deze liefde van Jezus is dus niet te bevatten, te omvatten en te overbruggen. Zij is te omvangrijk om er met ons menselijk verstand begrip ván en grip óp te krijgen.

Hier schiet mij een ander liedje uit mijn kindertijd te binnen:
1. Jezus’ liefde is voor jou en mij (3x) o liefde zo groot. Zo hoog, je kunt er niet overheen, zo laag, je kunt er niet onderdoor, zo wijd, je kunt er niet rondom heen, o liefde zo groot.
2. Jezus’ liefde is zo wonderlijk (3x) zo wonderlijk groot. Zo hoog, je kunt er niet overheen, zo laag, je kunt er niet onderdoor, zo wijd, je kunt er niet rondom heen, o liefde zo groot. (Bron: Thankyou Music / HW Rattle, Stuart Townend)

De liefde van God is dan ook de liefde van Jezus. Deze liefde van Jezus is dus niet te bevatten, te omvatten en te overbruggen. Zij is te omvangrijk om er met ons menselijk verstand begrip ván en grip óp te krijgen. We hebben er slechts een idee van. Daar komt dus de majesteit van die liefde naar voren. Zoals de scheppingskracht en de hele schepping niet met het menselijk brein te bevatten is, zo is het met Jezus’ liefde. Deze liefde komt heel dichtbij. Zij is voor jou en mij. Gods liefde heeft de kracht om jouw en mijn wereld te veranderen. Tegelijkertijd is Gods liefde de dragende kracht van het universum. Oneindig ver weg en tegelijk zo dichtbij. Zij houdt alles in stand en bijeen.

Daarom hoeven we haar niet uit te spelen tegenover één of andere vorm van macht of almacht. Hij schiep uit liefde. Uit de liefde van zijn hart. Liefde is de oorsprong van de schepping. En vandaag? Nu is liefde de onderhoudende kracht en macht. Zij houdt dat in stand wat anders aan de teloorgang en vernietiging zou zijn prijsgegeven.

En voor jou? Mag God zijn liefde in jouw hart uitstorten? Is er plaats in jouw hart voor het Kerstkind? Dan zal het met reden een zalig kerstfeest zijn.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify