Gert-Jan van Heugten

God

18 december 2018 door Gert-Jan van Heugten

'Discussie over schepping of evolutie bekeert geen mens' - is dat zo?

Onlangs kwam er in mijn CIP-nieuwsbrief een video voorbij van dominee Paul Visser. Goedbedoeld, dat geloof ik direct. Maar in mijn ogen slaat de beste dominee de plank volledig mis.

Visser stelde: “Al dat gediscussieer, waardoor geen mens bekeerd wordt, waardoor we alleen elkaar lopen te oordelen – goed bedoeld, al die mensen bedoelen het goed, schrijven zulke…” [hij houdt zijn vingers een paar centimeter uit elkaar] “…dikke boeken erover (…) – ik verwacht er geen heil van. (…) We zijn geroepen, niet om zulke…” [weer het vingergebaar] “…boeken te schrijven over de schepping, in zeven dagen of niet, we zijn geroepen om een licht te zijn, een getuige liefde van God te leven. Ik word er beroerd van hoeveel energie we steken in dingen die er in het licht van de eeuwigheid niet toe zullen doen.”

Als er voor het meest onwaarschijnlijke gedeelte van de Bijbel immers al zoveel bewijsmateriaal is, dan zal de rest ook wel kloppen. Daar heb je het: tot bekering gekomen door al dat gediscussieer.

Als ik Visser mag geloven, kan ik maar beter per direct op zoek naar ander werk. Naast mijn redacteurschap bij Weet Magazine – een christelijk populairwetenschappelijk tijdschrift dat elk nummer aandacht besteed aan wetenschappelijke argumenten voor de zesdaagse schepping en een wereldwijde zondvloed – word ik met steeds grotere regelmaat geboekt om lezingen te geven over dit soort onderwerpen. En een paar jaar geleden benaderde uitgeverij Gideon mij om boeken te gaan schrijven over het vraagstuk ‘schepping of evolutie’. Het eerste boek, Hoe zit het met de ouderdom van de aarde? verscheen in april. Ondertussen ben ik druk bezig met het volgende deel.

De enige reden dat ik mij fulltime voor dit werk in kan zetten, is omdat er een enorme behoefte is aan wetenschappelijk onderbouwde argumenten die de Bijbelse geschiedenis bevestigen. Die behoefte had ik zelf ook, een dikke tien jaar geleden. Als rooms jochie in Brabant groeide ik op met een geloof in de evolutietheorie. Toen ik in mijn tienerjaren zelf de Bijbel ging lezen, kon ik al het bovennatuurlijke wegredeneren. ‘De wetenschap’ had immers allang bewezen dat er geen schepping was, toch? Nou, dan zal ik die andere oudtestamentische wonderen ook wel met een flinke korrel zout mogen nemen.

Gelukkig maar dat er organisaties zijn die zich bezighouden met de historiciteit van Genesis. Door een paar lezingen te volgen waarin ik wetenschappelijke argumenten voor de Bijbelse schepping en jonge aarde te horen kreeg, en even wetenschappelijke argumenten tegen de evolutietheorie en miljoenen jaren, was het voor mij mogelijk de héle Bijbel als Woord van God te zien. Als er voor het meest onwaarschijnlijke gedeelte van de Bijbel immers al zoveel bewijsmateriaal is, dan zal de rest ook wel kloppen. Daar heb je het: tot bekering gekomen door al dat gediscussieer. En daarin is mijn verhaal niet uniek.

‘Geloof in Jezus, dan word je gered’. Een geweldig krachtige boodschap, maar eentje die door de wereld als dwaasheid wordt gezien.

Waarom dan – goedbedoeld – stoppen met het schrijven van dikke boeken? Ik denk (en dit is even inlegkunde) dat Visser Genesis ziet als een bijzaak. Voor veel gelovigen zal dat ook zo zijn. Hun geloof hangt niet af van de historiciteit van Genesis. Maar voor veel andere gelovigen én de meeste niet-christenen, is het begin van de Bijbel terecht een heel belangrijk geschilpunt. Als evolutie klopt en er waren miljoenen jaren van dood, lijden, ziekte en bloedvergieten vóór de eerste mensen op het toneel verschenen (in welke hoedanigheid dan ook, als letterlijke Adam en Eva of als een groep hominiden), dan is de dood niet, zoals de Bijbel stelt, het gevolg geweest van de zondeval. En dan had Jezus dus ook niet aan het kruis hoeven sterven om de gevolgen van de zondeval ongedaan te maken (let overigens eens op de symboliek die bij de zondeval wordt genoemd en op de symboliek rondom de kruisiging, daar zijn interessante parallellen te ontdekken).

Wanneer we ons als christenen niet meer actief inzetten voor het geven van rationele argumenten voor de schepping (immers, we moeten God ook liefhebben met ons verstand; Markus 12:30), hoe kunnen we dan een licht voor de wereld zijn? Wat is onze boodschap dan? ‘Geloof in Jezus, dan word je gered’. Een geweldig krachtige boodschap, maar eentje die door de wereld als dwaasheid wordt gezien. Dat is niet vreemd, want als de mensheid inderdaad het product is van evolutie, al dan niet door God geleid, dan is er niets om van gered te worden. Er is dan immers geen zondeval geweest. Althans, niet eentje die een straf (de dood) tot gevolg had.

Nee, laten we een licht zijn door onze boodschap bij het begin te beginnen: er was een historische zondeval, en dáárom moest Jezus komen om te sterven. Tot de dag komt dat predikanten hun toehoorders bedienen van de wetenschappelijke argumenten waar zo’n enorme behoefte aan is, ga ik gewoon – goedbedoeld – verder met mijn werk. Werk waarvan ik van harte geloof dat God mij daartoe heeft geroepen.

Gert-Jan van Heugten verdiept zich al jarenlang in schepping en evolutie.  CIP.nl maakte onlangs met hem de videoserie 'Evolutie & de Bijbel: een gouden combinatie?'.

Reacties

Ik aanvaard wel evolutie. I.t.t. wat Van Heugten meent, beschouw ik Genesis als een essentieel Bijbelboek dat serieus gelezen moet worden, ik lees het beter dan Gert-Jan omdat ik het niet. zoals hij doet, met een materialistische bril op lees, ik begrijp wel dat God niet alleen zichtbare dingen maar ook nog onzichtbare structuren geschapen heeft. Dat bijvoorbeeld de duisternis van Genesis 1:2 geen gewone duisternis is en ook dat het licht van Genesis 1:3 is geen zonlicht of fysiek licht is.
H
Kees, als wij Genesis anders moeten begrijpen dan zoals het er staat, dan zou het scheppingsverhaal ook anders zijn vorm gegeven. Nu zou het dus een onbeholpen kunststukje zijn? Daar geloof ik geen snars van. Volgens mij geeft Genesis goed weer hoe het is gegaan. Wat is trouwens een ongewone duisternis? En wanneer werd de mens sterfelijk? Of is hij/zij al direct sterfelijk gemaakt?
Toon meer antwoorden (12)
Toon meer reacties (3)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify