God

06 december 2018 door Matthijn Doekes

Hoe je als kerk jongeren bereikt en behoudt

Als tiener zag ik niemand in de kerk aan wie ik mij kon of wilde spiegelen. Ik zag alleen mensen die niet in mijn wereld leefden en mijn wereld dus ook niet zouden kunnen begrijpen. Ze verwachtten dat ik me zou aanpassen tot iets wat ik niet was en ook niet wilde worden. En dus verdween ik uit beeld en uit het zicht van de kerk en de kerkelijke invloedssfeer.

Ik denk dat veel jongeren dit ook ervaren. Het Bijbelverhaal blijft hetzelfde door de eeuwen heen, maar hoe we het vertellen verandert per generatie. Naarmate we ouder worden als mensen, verstarren we meer en worden minder flexibel. Onze muziek en onze visies zijn de enige juiste, zo vinden wij dan. En is het niet zo dat elke generatie dat zo ongeveer zegt?

Als ze een slecht beeld hebben van hun eigen kerk of leiders, betekent dat vaak dat het hele christendom voor hen afgedaan heeft.

Er moet goed leiderschap zijn in het jongerenwerk. Met name jonge leiders die de jongerencultuur van het moment kennen en niet vervreemd zijn van wat er in hun levens speelt of wat er gaande is onder jongeren. Als buitenstaander krijg je geen voet aan de grond. Maar als je doorslaat verlies je weer gezag en respect.

Er moet openheid en eerlijkheid zijn in de gemeente. Jongeren willen niets liever dan iets 'echts'. Zij zoeken naar dingen die waar zijn en in hun jeugdige brein zijn ze daarin vaak zwart-wit. Zodra ze het gevoel hebben dat iets 'nep' is, verlies je hun interesse en hun respect. En in hun jonge leven is de christen in hun eigen kerk, en zeker hun jongerenleider, nog hun voornaamste connectie met wat het christendom inhoudt of met wie en hoe God is. Als ze een slecht beeld hebben van hun eigen kerk of leiders, betekent dat vaak dat het hele christendom voor hen afgedaan heeft.

Daarom is het ook van belang om de jongeren meerdere opties en ervaringen mee te geven over wat er allemaal kan en verschillend is aan diverse kerken en stromingen. Uiteraard is hier wel onderscheiding van geesten voor nodig en de adequate kennis van de jeugdleiders van wat een valse leer is en wellicht verkeerde invloed kan hebben op termijn.

Discipelschap is daarom noodzakelijk. Jeugdleiders dienen goed gediscipeld te worden door oudsten en volwassen leiders, in de wegen des Heren, de rechte leer en volwassenheid in geloof.
Een dwaas kan niet leiden en iemand zonder inzicht zal de schapen eerder uiteen jagen dan bijeenbrengen.

Geef de jeugdleiders de ruimte om dingen te doen zoals zij dat goed achten, want zij kennen de jeugd beter.

Tegelijkertijd moet er ook vertrouwen zijn dat de jongerenleiders hun taak goed kunnen uitvoeren en dient leeftijd geen sta-in-de-weg te zijn voor goed leiderschap. Als er geen goede doorstroom is en jonge mensen hebben geen kans op groei of ontwikkeling in leiderschap en verantwoordelijkheden, zullen ook de wat meer volwassen jongeren teleurgesteld afdruipen of passief kerklid worden. Geef de jeugdleiders de ruimte om dingen te doen zoals zij dat goed achten, want zij kennen de jeugd beter.

Laat jongeren ook hun eigen dingen doen in de gemeente. Stimuleer hen om hun talenten voor God te gebruiken. Laat zien dat er ook vanuit hun cultuur en levensvisie ruimte is in de kerk. En dan bedoel ik niet een 'emerging church' gedachte, waarbij zelfs de Bijbel niet ter sprake komt of men zoveel water bij de wijn doet, dat jongeren weer heel duidelijk ervaren dat het 'nep' is: een dienst of bijeenkomst zonder enige inhoud. Want ook dat zien ze niet als iets positiefs, als ze daadwerkelijk interesse hebben in het geloof.

Sommige kerken houden 'jongerendiensten', maar deze vinden plaats in de normale dienst op zondag waarbij dan de jongeren een klein stukje invullen, zoals dat ze misschien even in de band mogen spelen of iets dergelijks. Maar alle volwassenen zijn daarbij aanwezig en wie gaat er nu zich kwetsbaar opstellen waar hun ouders bij zijn? Of vrienden van hun ouders, die het kunnen doorvertellen? Als je zelf jong bent geweest, weet je dat dit niet zo werkt. Beter is het dan om de jongeren een geheel eigen dienst of bijeenkomst te laten organiseren, waarbij ouders niet aanwezig zijn.

Beter is het dan om de jongeren een geheel eigen dienst of bijeenkomst te laten organiseren, waarbij ouders niet aanwezig zijn.

Preek het Woord zoals het is, leef het uit zoals je zelf zegt dat het hoort en betrek jongeren bij je eigen persoonlijke leven en leefomgeving. Schep vertrouwen door ze ruimte te bieden om vragen te stellen en dingen in vertrouwen te delen. Een vertrouwensband ontstaat door wederzijdse acceptatie. Hun cultuur van kleding, haardracht, muziekstijl etc. is voor elke jongerengeneratie weer anders. En daar is niks mis mee. Daarin moet je ze in hun waarde laten. Als ze daarin zichzelf mogen zijn en blijven, zullen ze meer openstaan voor inhoudelijke zaken die er veel meer toe doen.

Talent zonder karakter gaat verloren, maar karakter zonder de mogelijkheid iets bij te dragen, verstikt alle passie om betrokken te zijn. In mijn oude gemeente was er een brede jeugdkern, waarvan de generatie van tien jaar geleden nu de dragende kracht is van de huidige jeugd. En veel jongeren zijn volwassen christenen geworden met invloedssfeer in hun eigen omgeving, solide gebouwd op het Woord, maar wel zoals het bij hun past. Zo continueert zowel de Bijbelse boodschap als de flexibiliteit om open te staan voor wat jongeren aantrekt.

Tot slot: geef jongeren nooit op! Zelfs wat we zaaien in hun jonge jaren, kan later nog van grote betekenis zijn, wanneer ze op een moment komen dat ze toch naar God gaan zoeken. Confronteer hen niet de hele tijd op negatieve manier, maar bid in stilte altijd voor ze. Gebed vermag veel. En blijf altijd open voor als ze toenadering zoeken.

Lees ook: Zeven redenen waarom christenen het geloof verlaten en Is de kerkdienst nog wel geschikt voor jongeren?

Matthijn Doekes is een voormalig gospelrapper en is voor vragen of opmerkingen per e-mail bereikbaar. Bezoek hier zijn weblog.

Reacties

Goed stuk. Hier kunnen we iets mee! ik maakte tijdens het lezen van het stuk van Br. Matthijn Doekes de vergelijking met de opvoeding. Zoveel parallellen.
M
Ik heb geen kinderen, maar ik snap de vergelijking, denk ik. Jongeren staan best open voor begeleiding, advies en leiding. Het gaat om de manier waarop en dat ze een doel voor ogen hebben.

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher