Ronald Blonk
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Dagelijks leven

07 december 2018 door Ronald Blonk, Er op uit!

Waarom God houdt van ‘Greenpeace’ en ‘Milieudefensie’

Bijna vier jaar geleden moest ik mij bekeren van mijn aversie van milieuorganisaties als Greenpeace en Milieudefensie. Ik vond mezelf superieur aan deze activisten die streden zonder God aan hun zijde.

Als ze me op straat aanklampten om mijn geld, dan wimpelde ik ze af. En ik poogde hen te bekeren tot Jezus Christus. Totdat God mij op onaangename wijze in de kladde pakte en mij in Zijn Woord liet zien dat ik veel van Zijn leefregels met mijn consumptiegedrag aan mijn laars lapte. Het drong steeds dieper tot mij door dat ik héél veel kan leren van de activisten van Greenpeace en Milieudefensie als het gaat om de bescherming van Gods schepping en dierenwelzijn.

De laatste jaren heb ik me steeds meer verdiept in wat God van ons verlangt als het gaat om zorg voor de schepping. En het is mij nu duidelijk dat wanneer wij Gods Woord als wet zouden hanteren in Nederland dat de minister van Milieu, landbouw en sociale zaken de belangrijkste zouden zijn in het kabinet. Deze drie zaken vallen in Gods Woord onder dezelfde categorie en ze beslaan meer dan 2000 Bijbelverzen.

Het drong steeds dieper tot mij door dat ik héél veel kan leren van de activisten van Greenpeace en Milieudefensie als het gaat om de bescherming van Gods schepping en dierenwelzijn.

Toen dit tot mij doordrong zijn we als gezin begonnen ons consumptiegedrag bij te stellen van koopjesjagers, lees plof kipeters, naar bewuste vlees en viseters. We gingen doen wat God van ons verlangde, namelijk rechtvaardige prijzen betalen voor voedsel, zodat dierenwelzijn gegarandeerd is, de biodiversiteit versterkt kan worden door de boer en de boer een rechtvaardige prijs krijgt. Dit zijn we niet alleen gaan doen voor lokale producten, maar zeker ook voor koffie, chocolade, thee, kleding, waar nog het aspect van kinderarbeid en slavernij bij om de hoek komt kijken.

Vandaag focus ik niet op dit aspect, maar op de relatie tussen onze moraal en de stand van de natuur in het land. Daarvoor onderzoeken we het eerste verbond dat God sloot in de Bijbel, het verbond tussen, God, schepping en mens. Laten we daarom eerst kijken naar de staat van de natuur in Nederland.

Nederland wereldkampioen vernietiging biodiversiteit
Het rijksinstituut Planbureau voor de Leefomgeving geeft aan dat de stand van de biodiversiteit in Nederland nog ongeveer 15% is van de biodiversiteit is ten opzichte van 1700. Het gaat hierom de hoeveelheid dieren, insecten en planten. Met name de laatste 70 jaar is de biodiversiteit drastisch afgenomen van 45% naar 15%. Geen land op deze aarde doet Nederland dit na.

De afname is vooral veroorzaakt door de manier van landbouw bedrijven. De mono cultuur verbouwing van gewassen en het veelvuldig gebruik van bestrijdingsmiddelen heeft veel kwetsbare bloemen, insecten en dieren de das om gedaan.

De moraal van het volk werd zichtbaar in de vruchtbaarheid van het land.

Bodem onvruchtbaarheid
Een ander probleem dat we in Nederland hebben is uitputting van landbouwgrond. Dit wordt veroorzaakt door overmatig kunstmest gebruik. Hiermee wordt de groei van de plant enorm gestimuleerd en de plant onttrekt dan veel meer mineralen en humus aan de bodem dan dat de bodem van nature kan geven. Als deze mineralen en humus zijn verdwenen, dan is dat niet meer terug te brengen in de bodem! De bodem wordt dus onvruchtbaar en is niet meer te gebruiken voor landbouw en tegelijkertijd is het bodemleven in die gebieden totaal vernietigd.

De conclusie is dat de staat van de natuur in Nederland bijzonder slecht is!
Zijn bovenstaande zaken een verrassing voor God? Hadden we iets kunnen hebben aan de Bijbel om dit te voorkomen?

Nu naar wat de Bijbel ons hierover leert.

De staat van de natuur in een land is de spiegel voor de moraal van het volk
Het eerste verbond in de Bijbel is het verbond tussen de Schepper, zijn schepping en de mens (Genesis 1:26 en 27). Er is onverbrekelijke relatie tussen deze drie. God is de schepper en eigenaar van alles. De mens krijgt de opdracht te heersen over de Gods schepping, zoals God heerst over de mens. Dan geeft de schepping zijn vrucht aan de mens. Dat is een positieve relatie. Al in Genesis 3 wordt duidelijk hoe de moraal van de mens wordt weerspiegeld in de schepping. Als Adam en Eva worden misleid door de slang/satan vallen niet alleen zij in handen van satan, maar sleuren ze de schepping daar in mee. In Romeinen 8 lezen we dat ook de schepping zucht en uitziet naar verlossing.

In het oude Israël verbond God zegen en vloek aan het onderhouden van de Torah. Lees de afsluitende rede van Mozes in Deuteronomium 28. Die zegen en vloek wordt met name zichtbaar voor de Israëlieten in de vrucht die zo ontvangen van het land. Wanneer het volk recht nastreefde en zorgde voor armen en verdrukten, het land braak liet liggen op zijn tijd, dan zou het land vrucht geven. Wanneer zij zich hier niet aan hielden dan zou er geen regen vallen en het land geen opbrengst hebben. De moraal van het volk werd zichtbaar in de vruchtbaarheid van het land.

Is de moraal nog steeds zichtbaar in de natuur?
De vraag die rijst is: kunnen we vandaag de dag ook concluderen dat de moraal van het land zichtbaar wordt in de natuur? Naar mijn stellige overtuiging is het antwoord ja. Genesis 1 tot en met 3 laat zien dat het geldt voor de hele mensheid en niet alleen voor Israël.

Als we dan zien dat de natuur en de bodem in Nederland er bijzonder slecht voorstaan, dan is het tijd om in de spiegel van Gods Woord te kijken en te onderzoeken waar wij staan met onze moraal. Doen wij wat God van ons vraagt in de Bijbel? En kunnen wij überhaupt iets doen? Ja, dat is mogelijk. Lees verder hoe wij vanuit Gods waarden en het offer van de Here Jezus kunnen aansluiten bij de activisten van Greenpeace en Milieudefensie.

Lees het artikel verder op de website van kinderwerk Er op uit! en vindt daarbij een verwerking voor de zondagsschool/kinderdienst.

Reacties

H
Dit is een tenenkrommend stukje niet op feiten gebaseerd. Kunt u vertellen op hoeveel landbouwgrond niets meer wil groeien omdat de bodem uitgeput raakt. vooralsnog zit de Nederlandse landbouw in de hoogste regionen qua opbrengst en dit haal je niet met uitgeputte landbouwgrond. Juist de biologische landbouw put de grond uit omdat er onvoldoende meststoffen aangevoerd (mogen) worden. De vraag is of biologisch gehouden dieren het beter hebben dan gangbare. Staartenbijtende bio-varkens of rangordepikkende bio-kippen komen niet echt in beeld.
R
Beste Hilly, lees dit bericht eens en zoek in google op bodem onvruchtbaarheid.https://www.akkerbouwactueel.nl/nieuwsartikel/2017/ernstige-zorg-over-vruchtbaarheid-bodem-en-schade-voor-landbouw-door-uitputting-mineralen/b24g18c30o1887/

De afname van biodiversiteit ook in bodemleven is ook een indicatie van bodemonvruchtbaarheid. Google op regenwormen in de bodem. Ik ben gaarne bereid met je van gedachten te wisselen.
J
Hello Ronald,Dat God dit soort "dwangneuroten" gebruikt om iets duidelijk te maken, dat geloof ik graag.

God gebruikt het heidense Babylon ook om Zijn uitverkoren volk weer in het gareel te krijgen.

Dat gaat wel even "hardhandig en duurt ook nog ZEVENTIG jaar" maar het helpt.

Men keert weer terug tot de HEERE! (helaas slechts tijdelijk, zo is de mens!)

Maar en passant wordt Babylon zelf KOMPLEET vernietigd!Ik geef UITSLUITEND geld aan instellingen, die overduidelijk de Blijde Boodschap actief uitdragen!
Toon meer reacties (5)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Error: could not load events
Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Start je gratis maand.