Piet Vergunst

God

26 november 2018 door Piet Vergunst, De Waarheidsvriend

Het geloofsgesprek vormgeven in een verdwenen catechetische cultuur

"Voor het derde jaar stelt de Protestantse Kerk een geloofsthema aan de orde: ‘De Bijbel in het midden’. Na bezinning op het avondmaal en de liturgie stond in de synodevergadering nu het geloofsgesprek centraal," schrijft Piet Vergunst in De Waarheidsvriend.

De Waarheidsvriend is het huisorgaan van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

"De ondertitel van de notitie die de synode op 15 november besprak, kan veelzeggend genoemd worden: ‘De Bijbel in het midden. Het geloofsgesprek te midden van verschillen’. Prof. dr. Maarten Wisse, de hoogleraar Dogmatiek van de PThU die de notitie schreef, noemt een geloofsgesprek ‘een gesprek over en vanuit het geloof waarbij er sprake is van meer of minder radicale verschillen’. Dat de Bijbel hierin centraal staat, heeft vooral waarde ‘omdat in de Bijbel zelf een veelheid van stemmen aan de orde komt’. Als we leren met de verschillende stemmen in de Bijbel om te gaan, zijn we ook beter in staat om elkaars verschillende manieren van geloven te begrijpen en te aanvaarden, schrijft prof. Wisse.

Ik vind dit een opvallend doel. Zegt de Bijbel zelf (Ef.3) niet dat we de ander nodig hebben om met alle heiligen ten volle te kunnen begrijpen hoe ver de liefde van Christus reikt, hoe we die liefde kennen zouden, om vervuld te worden tot heel de volheid van God? Zeker, er is een veelkleurigheid onder de kinderen van God, bepaald door biografie, door karakter, door de context van ons leven. Die pluriformiteit ervaren we echter niet als ‘vele stukjes van de waarheid’, maar is vanuit ieders leven gericht op Jezus Christus, dé Waarheid. Beknellend is dat nooit.

Catechese
Prof. Wisse plaatst het noodzakelijke geloofsgesprek in de context van de catechetische cultuur, die ‘op heel wat plaatsen in de kerk springlevend is’ en tegelijk elders verdwenen is – ‘met enorme gevolgen voor het geloofsleven, het geloofsgesprek en het besturen van de kerk’. Het is een eerlijke én aangrijpende werkelijkheid: ‘Kennis van de inhoud van het geloof, van bijbelverhalen en van theologische tradities neemt in snel tempo af.’

Als alleen déze constatering tot gesprek in kerkenraad en gemeente zou leiden, dan heeft de notitie van prof. Wisse al tot veel goeds geleid. Beleid begint immers bij een eerlijke diagnose. Voor dat gesprek zal over een halfjaar de notitie in boekvorm én voorzien van bijbelstudies naar de gemeenten gaan. De in de synode gemaakte opmerkingen worden hierin verwerkt.

Kerkstructuur
‘Door ruimte te geven aan nieuwe vormen van kerk-zijn, zijn we als Protestantse Kerk als het ware al met één been uit de boot gestapt. Net als Petrus die reageerde op de roep van Jezus,’ zei Vellekoop. ‘De vraag is of we ook met het andere been op het water durven te gaan staan. Het gaat nu raken aan onze kerkstructuur. Daarin nieuwe stappen zetten zal op z’n minst onwennig zijn, maar zolang we richting Jezus lopen nemen we wat mij betreft die onwennigheid op de koop toe.’

Wie trouw meeleeft in Putten of Oude Tonge, zal het wellicht minder ervaren: deze synode maakt echter opnieuw duidelijk dat de secularisatie en daarmee de structuur van de kerk tot grote veranderingen leidt. Een catechetische cultuur aan het verdwijnen en nieuwe kerkplekken in opkomst… de spannende vraag is hoe beide zich tot elkaar verhouden. Niemand kan voor ons land de nog spannender vraag uit Lukas 18 negeren: ‘Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?’"

Piet Vergunst is hoofdredacteur van De Waarheidsvriend. Lees hier zijn volledige commentaar en klik hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher