Carina van Wijck

God

22 november 2018 door Jeffrey Schipper

Carina vertelt kinderen over Gods plan met Israël: "Hoe vroeger, hoe beter"

“Het Joodse volk wordt in de Bijbel Gods oogappel genoemd. Hoe vroeger je daar als kind mee bekend raakt, hoe beter,” vindt Carina van Wijck. Als kinderwerkster is zij actief voor Stichting Israël en de Bijbel. Zij vertelt over haar liefde voor het Joodse volk en lespakketten om kinderen over Gods plan met Israël te vertellen.

We willen Joodse mensen hun eigen boek, de Bijbel, teruggeven. God gebruikte hen om de Bijbel te schrijven en zorgvuldig over te leveren. Tegenwoordig hebben veel Joodse mensen zelf geen Bijbel in huis. Uit liefde en dankbaarheid willen we hen het Woord teruggeven.

Hoe heb jij zicht gekregen op Gods plan met Israël?
“Ik groeide op in een kerk waarin vooral werd duidelijk gemaakt wie God voor mij wilde zijn. Gods plan met Israël kwam niet of nauwelijks ter sprake. Daar houden vooral mensen met geitenwollen sokken zich mee bezig, was mijn gedachte. Totdat mijn man David namens een communicatiebureau een opdracht voor Stichting Israël en de Bijbel deed. Hij verdiepte zich in de stichting en raakte bevriend met Christian Stier.

In de loop der jaren is David Israël en de Bijbel binnen gerold. Thuis vertelde hij steeds vaker over Gods bijzondere plan met Israël en hoe actueel ook het Oude Testament vandaag de dag is. Het maakte mij ook steeds nieuwsgieriger naar de plek die Israël in de Bijbel heeft. Steeds meer ontdekte ik de diepe, geestelijke betekenis achter bijvoorbeeld Pesach en de offerdienst. Omdat ik nu veel meer weet over de Joodse achtergrond van de Bijbel, is Gods Woord steeds meer voor mij gaan leven.”

"Omdat ik nu veel meer weet over de Joodse achtergrond van de Bijbel, is Gods Woord steeds meer voor mij gaan leven."

In hoeverre heb je Jezus daardoor beter leren kennen?
“Wat mij opviel is zijn verdriet als Joden Hem niet aanvaarden als Messias. De Bijbel zegt dat Hij om die reden huilend naar Jeruzalem ging. Dat heeft mij ervan doordrongen dat Zijn plan met het Joodse volk nog steeds niet af is. Ja, er zijn steeds meer Messiaanse gelovigen maar de overgrote meerderheid van de Joden beschouwt Jezus niet als de Messias. We hebben Joodse vrienden die tot geloof zijn gekomen. Daardoor heeft hun Joods-zijn als het ware zijn vervulling gevonden. Dat gun ik alle Joodse mensen!”

Namens Israël en de Bijbel ben je actief als kinderwerkster. Waarom vind je het belangrijk dat ook kinderen over Gods plan met Israël te horen krijgen?
“Gods hart gaat uit naar het Joodse volk. De Bijbel noemt Israël bijvoorbeeld Gods oogappel. Als je Gods hart wil leren kennen, kun je niet om Zijn liefde voor Israël heen. Hoe vroeger je daar als kind mee bekend raakt, hoe beter.”

Carina wijst ook op het toenemend antisemitisme in de wereld. “De kans is groot dat onze kinderen hier ook mee in aanraking gaan komen. De geschiedenis kent helaas veel golven van antisemitisme en we zien op dit moment het antisemitisme in de wereld weer stijgen. Door ze daar nu al op te wijzen, hoop ik dat ze het Joodse volk hulp bieden als dat nodig zal zijn.”

"Het Joodse volk wordt in de Bijbel Gods oogappel genoemd. Hoe vroeger je daar als kind mee bekend raakt, hoe beter."

Zelf vind ik het best ingewikkeld om in simpele taal uit te leggen dat God een bijzonder plan met het Joodse volk heeft. Hoe ga je als kinderwerker hiermee aan de slag?
“Onlangs heb ik hierover een les gegeven aan kleuters. Ik maak in deze lessen duidelijk dat in ieder Joods feest een puzzelstukje zit. Als je de hele puzzel ziet, krijg je als het ware een plaatje van de Messias. Vaak lukt het Joodse mensen niet om de puzzel compleet te maken, omdat ze niet de hele Bijbel kennen of de Heere Jezus niet als Messias aanvaarden. Vervolgens legde ik uit dat de Heere Jezus zelf ook Joods is en God nog steeds een plan met het volk heeft. Aan het einde van de les stel ik voor om voor het Joodse volk te bidden. Het mooie is dat kinderen thuis ook bidden en bespreken, zodat dit onderdeel wordt van hun leven.”

Jullie hebben verschillende lespakketten voor kinderen ontworpen. Eén van die pakketten luidt: 'Abraham – de geboorte van een volk'. Wat houdt dit pakket in?
“In het lespakket over Abraham wordt in zeven lessen stilgestaan bij de roeping van Abraham, de beloften en zegen van God, de keuzen die Abraham en de zijnen maakten en hoe de geschiedenis van het uitverkoren volk Israël begon. In de laatste les wordt in vogelvlucht de geschiedenis van Israël vanaf Abraham verteld. De kinderen leren dat God nog steeds van Zijn volk houdt en met hen verder gaat. Om te voorkomen dat het alleen bij educatie blijft, bespreken we thema's die toegepast kunnen worden op de levens van kinderen. Voorbeeldvragen zijn: 'Ken jij de God van Israël zelf ook?'; 'hoe volg je Hem?'”

Lees hier meer over het kinderwerk van Stichting Israël en de Bijbel.

Reacties

A
BARUCH, HA BA B SHEM ADONAI, Shalom
REAGEER
A
In Matt 23 voorspelde Jezus dat er een oordeel over Israel zou komen die 70 NC ook daadwerkelijk is uitgevoerd en het koninkrijk van hun werd afgenomen. Verder had Jezus over dit oordeel gezegd, "dit zijn de dagen van vergelding dat alles wat geschreven is tot vervulling komt". Vanaf dat moment 1 Petrus 2:9 van toepassing: "Gij zijt een uitverkoren geslacht etc". God heeft geen bemoeienis meer met het Israël onder het oude verbond. Ze zijn net zo uitverkoren als de rest van de volken en hebben net zo hard Jezus nodig als de rest van de volken..
M
Zijn Verbond met Israël is een eeuwigdurend verbond. Het staat gewoon in de Bijbel. Lees het maar, als je even tijd wil nemen, in bijv. Gen. 17:7-8; Psalm 105: 7-11. Maar ook in het NT is Paulus in Rom. 11 toch heel duidelijk. (bijv. vs. 1: "Heeft God Zijn volk soms verstoten? Beslist niet.", en vs. 29).

In wat voor een God zouden we geloven als Hij eerst belooft een eeuwigdurend verbond aan te gaan met Israël, en dat Hij er later op terugkomt? Zou Hij dan Zijn beloften aan òns wel houden....? Als God iets belooft, zàl Hij het ook doen.
Toon meer antwoorden (2)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher