Piet Vergunst

God

19 november 2018 door Piet Vergunst, De Waarheidsvriend

Gereformeerde Bond wil onderzoek stimuleren met theologisch instituut

Gelijktijdig met het nieuws over benoeming van dr. H. van den Belt werd het bericht openbaar dat het ‘Theologisch instituut’ van de Gereformeerde Bond er komt. Wat beogen we hiermee?

De Waarheidsvriend is het huisorgaan van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Stimuleren
De hoofdtaak van het instituut is het stimuleren en profileren van het theologisch onderzoek binnen de Gereformeerde Bond. Dat heeft eerst een inhoudelijke kant: theologiebeoefening vanuit een gereformeerd karakter met de geschiedenis van met name Reformatie en Nadere Reformatie als inspiratiebronnen. Dit spoort met het profiel van beide huidige bijzonder hoogleraren. Profilering heeft ook een ‘uitwendige’ kant, namelijk het bevorderen van de zichtbaarheid van de theologiebeoefening zoals die binnen de Gereformeerde Bond plaatsvindt.

Het instituut kan een aanspreekpunt zijn voor mogelijke subsidieverstrekkers. Het instituut kan stimuleren dat het theologisch onderzoek zich concentreert op bepaalde thema’s. Daarbij zou het mooi zijn als zulke thema’s vanuit verschillende theologische disciplines (exegese, kerkgeschiedenis, systematische en praktische theologie) bestudeerd worden, zodat verschillende onderzoekers profijt hebben van elkaars werk en er meerwaarde ontstaat.

Directeur
Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond heeft prof. dr. H. van den Belt gevraagd om voor één dag per week beschikbaar te zijn als directeur van het theologisch instituut. We zijn dankbaar dat hij hierin bewilligd heeft. Vanaf januari zal hij zich met het oog op deze taak concreet gaan oriënteren, samenwerking met anderen zoeken, lijnen gaan uitzetten. De directeur zal op termijn een helder profiel van het onderzoek opstellen, met een bijbehorend onderzoeksprogramma. Het programma dient profilerend te zijn op het gebied van een gereformeerde theologiebeoefening en tegelijk stimulerend voor studenten en predikanten om in dat spoor een bijdrage te leveren.

Ook kan het theologisch instituut bijdragen aan de kennisbevordering van promovendi en reeds gepromoveerden door het organiseren van activiteiten die speciaal op hen gericht zijn. Op deze wijze hopen we – in een tijd waarin de gereformeerde theologie in ons land in de marge verkeert – binnen de wetenschappelijke wereld zichtbaar en betekenisvol te zijn.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 15 november 2018. Klik hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.

Reacties

Ik volg al 40 jaar het doen en laten van de Gereformeerde Bond. En steeds meer krijg ik de indruk dat de GB als een soort vijfde colonne binnen de PKN wenst te functioneren. Misschien toch maar aansluiten bij de HHK. Dr. ir. Jan van der Graaf is immers toch al met pensioen.
REAGEER

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher