Adriaan Kroon

God

09 november 2018 door Jeffrey Schipper

"Bid om een bewogen hart als vloeken jou geen pijn doet"

“Wij zijn als een schep waarmee ‘de akker’ wordt bewerkt. Geleid door Gods Geest mogen we in die akker woorden van God verspreiden die door middel van positief taalgebruik tot uiting komen.” zegt Adriaan Kroon. Sinds kort zet hij zich in voor de Bond tegen vloeken. Hij vertelt over zijn nieuwe avontuur.

De Bond tegen vloeken zet zich in voor respectvol taalgebruik in de meest brede zin van het woord. Vloeken is het misbruiken van de naam van God of van Jezus. Als er sprake is van opzettelijk en doelbewust misbruik van Gods naam, spreken we van godslastering of blasfemie.

Adriaan zag eerder dit jaar op CIP.nl een vacature van de Bond tegen vloeken voorbijkomen. “Uit nieuwsgierigheid klikte ik erop en liet ik het lezen aan mijn vrouw. We hebben de vraag of deze vacature voor mij is bedoeld in gebed gebracht.” Hij ervoer dat God de deur naar de Bond had opengezet en besloot om 'binnen te stappen'. Nu werkt hij drie dagen in de week voor de Bond. Adriaan blijft twee dagen per week actief voor zijn eigen hoveniersbedrijf.

Wat houdt je werk bij de Bond concreet in?
“Ik ga het land in om door middel van presentaties mensen kennis te laten maken met het werk van de Bond. Ook mag ik onze vrijwilligers toerusten om gezond taalgebruik te promoten. We zijn als christenen ambassadeurs van gezond taalgebruik. Vrijwilligers mag ik handreikingen aanreiken zodat ze weten hoe ze mensen kunnen benaderen om anderen bewust te maken van de kracht van woorden. Daarnaast is het mijn taak dat we zichtbaar zijn op braderieën en andere evenementen.”

"Wij zijn als een schep waarmee ‘de akker’ wordt bewerkt. Geleid door Gods Geest mogen we in die akker woorden van God verspreiden."

Hoe breng je gezond taalgebruik zelf in de praktijk?
“Een compliment bouwt iemand op. Iedereen die een compliment ontvangt voelt zich daardoor goed. Ook op mijn werk als hovenier probeer ik daar als leidinggevende bewust van te zijn. Als er iets fout gaat, probeer ik het in de positieve zin te verwoorden. Hoe? Door te wijzen op andere mogelijkheden en het mogelijke resultaat dat daaruit voortvloeit. Dat is een andere benadering dan: 'Kijk nu toch eens wat je doet!' Al moet ik toegeven dat er wel eens momenten zijn dat ik vanuit boosheid op een afbrekende manier communiceer.”

Ga je wel eens met anderen daarover in gesprek?
“Onlangs had ik een mooi gesprek met iemand. Hij vroeg zich af waarom ik bij de Bond ging werken. Deze man noemt zich atheïst en heb ik uitgelegd wat je in werkelijkheid zegt wanneer je een specifieke vloek uitspreekt. 'Als je goed luistert, vraag je aan God of Hij je wil verdoemen', zei ik op een gegeven moment. 'Weet je wat verdoemen betekent? Mag ik het uitleggen?', vroeg Adriaan ‘stel dat God wel bestaat en dat Hij luistert?’. Nadat Adriaan de betekenis had uitgelegd was deze persoon onder de indruk. Sindsdien vraagt hij zich af of God misschien bestaat. Dit laat maar weer zien waar een opbouwend gesprek over taalgebruik toe kan leiden...”

"Negatieve woorden creëren een negatieve leefomgeving en voor positieve woorden geldt het omgekeerde. Dat gaat iedereen aan, christenen en niet-christenen."

Wat kun je meegeven aan mensen die in hun directe omgeving te maken hebben met vloekende familieleden of collega's?
“Onderzoek bij jezelf of een vloek- of scheldwoord je nog raakt. Als een vloek bij jou geen pijn meer doet, bid dan voor een bewogen hart: 'Heer, laat mij voelen wat U voelt en wat U verdriet doet.' Wees echt en transparant. En probeer duidelijk te maken wat die woorden bij jou teweegbrengen. Dat gaat verder dan 'je mag niet vloeken'. Ik geloof niet dat veel mensen naar op je reageren als je vertelt wat vloeken echt met je doet en dat vloeken een negatief effect heeft. Negatieve woorden creëren een negatieve leefomgeving en voor positieve woorden geldt het omgekeerde. Dat gaat iedereen aan, christenen en niet-christenen.”

Waarom is en blijft het werk van de Bond ook in 2018 relevant?
“Bekijk maar eens willekeurige vlog of film, bijna overal wordt wel in gevloekt. Mensen gebruiken hun mond soms als een omgekeerde afvalbak en deze zelfde mensen hoor ik vaak klagen over verloedering van onze maatschappij. Blijkbaar zien ze het zelf ook. Als christenen zijn we als een schep die ‘de akker’ bewerkt. Geleid door Gods Geest mogen we in die ‘akker’ woorden van God verspreiden die door middel van positief taalgebruik tot uiting komen. Wat wij doen is in die zin een vorm van evangelisatie. Ik geloof dat daar behoefte aan is. Mensen beginnen oorlogen en sluiten vrede op basis van woorden, de impact van woorden zowel positief als negatief wordt zeer onderschat. Daarom vind ik het werk van de Bond zo belangrijk.”

Adriaan onderstreept dat er een geestelijke strijd mee gepaard gaat. “De apostel Jakobus schrijft dat de tong klein is, maar een groot effect heeft. 'De tong kan het hele lichaam besmetten.' Een relevante vraag is: door wie laten we onze woorden inspireren; de Heilige Geest of iemand anders? Jezus zegt immers: waar het hart vol van is, loopt de mond van over.”

Lees hier meer over het werk van de Bond tegen vloeken.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher