Madava

God

01 november 2018 door Dick van den Bos

Wat de Paulus' bekering tot ons te zeggen heeft: "We hebben een aanraking van de hemel nodig"

Als Afrikaanse pastor riep God Henry Madava om een kerk te starten in de Oekraïne. Hoewel hij het zelf niet zag zitten, gehoorzaamde hij en de kerk groeide explosief en er zijn vele kerken uit voortgekomen. Madava deelde belangrijke sleutels hiervoor bij Mission Possible in Nijkerk – een evenement waar meer dan duizend Nederlandse christenen op af zijn gekomen.

In een volgepakte zaal in Hart van Holland in Nijkerk preekt Madava. Veel bekende predikers zijn aanwezig, zoals Heidi Baker, Paul Manwaring, Jean-Luque Trachsel en gastheer Mattheus van der Steen.

"Ons vermogen komt van God, niet jij geeft jezelf dat vermogen. Je kan jezelf niet een apostel of een profeet maken.”

Madava legde in simpele stappen uit hoe je een dienaar van God kan worden die veel wonderen, tekenen en bekeringen in zijn leven ziet gebeuren. Hij begint te vertellen. “In 2 Korinthe 3:5 en 6 staat dat we onszelf niet bekwaam maken, maar dat onze bekwaamheid van God komt. De Bijbel zegt, dat als je gebruikt wil worden volgens de principes van het Nieuwe Testament, dan moet je je bekwaamheid uit God halen. Ons vermogen komt van God, niet jij geeft jezelf dat vermogen. Je kan jezelf niet een apostel of een profeet maken.”

“God maakt jou en hij maakt je bekwaam om te doen waar Hij je voor gemaakt heeft. Veel mensen proberen van zichzelf een effectieve voorganger te maken, maar je kunt die tijd beter gebruiken om tijd met God te spenderen. Dan maakt Hij jou.”

Tijd doorbrengen
“Als jij rond rent om jezelf te maken, maar geen tijd spendeert met God, dan is het tevergeefs. Veel mensen zijn geroepen door God, maar ze trekken niet lang genoeg op met God om door Hem gebruikt te worden. Ik daag je uit om tijd met God door te brengen, zodat Hij genoeg tijd heeft.”

“Als je iemand hoort spreken, luister dan niet alleen naar zijn boodschap, maar ontvang ook de kracht van de Heilige Geest die bij de boodschap betrokken zit. Zo kan God je de persoon maken die je geroepen bent te zijn.” Madava wijst ook op Mattheüs 4 vers 18-20. Jezus liep daar langs het meer van Galilea. “Daar zei Jezus: ‘Volg Mij, ik zal jullie vissers van mensen maken.’ Vervolgens lieten ze hun netten achter en gingen Jezus achterna. Daaruit blijkt ook weer: God maakt joú! Ze kunnen zichzelf geen vissers van mensen maken. Jij volgt God, en als je Hem volgt, dan maakt Hij jou tot visser van mensen. Met andere woorden: ‘jij volgt, Hij maakt je.’ Als jij niet volgt, kan Hij je niet maken.”

Krachtig en groot
“God heeft je bestemd om krachtig en groot te zijn. Maar er is een vereiste: jij loopt achter Hem aan. Zoek Hem, ga vasten, bidt voor Hem. In dat proces zal Hij jou gebruiken volgens de principes van het Nieuwe Testament. We willen graag effectief zijn, maar hier is de sleutel: volg Hem! Stop nooit met het volgen van Hem. Blijf Hem zoeken, ga vasten en bidden. Hij maakt jou!”

Een van de belangrijkste dienaren van het Nieuwe Testament was Paulus, die Saulus werd. Ik besloot om zijn leven te bestuderen. In Handelingen 9 is te lezen dat hij bij Damascus aankwam en plotseling kwam er vanuit de hemel een groot licht, en Paulus viel op de grond. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? 4 dingen vallen op aan dit gedeelte:

1) Er kwam licht vanuit de hemel en hij had een aanraking met de hemel
"Als je geen aanraking met de hemel hebt, dan kun je geen effectieve dienaar worden. God wil een ontmoeting en dat maakt jou tot een dienaar van het Nieuwe Testament. Teveel mensen willen een missie volbrengen, maar hebben nooit een ontmoeting gehad met de hemel. Teveel kerkleiders lopen alleen met theorie. Terwijl de hemel je moet aanraken. We hebben een aanraking van de hemel nodig! Als God ons aanraakt, dan is de hemel boven ons."

"Teveel kerkleiders lopen alleen met theorie. Terwijl de hemel je moet aanraken. We hebben een aanraking van de hemel nodig! Als God ons aanraakt, dan is de hemel boven ons."

 2) Paulus werd aangeraakt door de kracht van God
“Eerst kwam het licht vanuit de hemel – en toen viel hij op de grond en kon hij niet opstaan omdat hij was aangeraakt door de kracht van God. Als we dienaars willen zijn, dan hebben de kracht van God nodig om ons aan te raken. Paulus kende God nog niet op deze manier. Hij ontving de kracht van God en dat is in overeenstemming met Handeligen 1:8, waar staat: ‘Als de Heilige Geest over je komt, dan zul je kracht ontvangen, om de waarheid over Hem te vertellen.’ Deze kracht stelt je in staat om de waarheid te vertellen!

3) Jezus openbaarde Zich
Paulus had een ontmoeting met het licht uit de hemel en de kracht van God, maar hij kreeg ook een openbaring van Jezus. Veel mensen zijn zo zwak omdat Jezus Zich niet echt aan hen heeft geopenbaard. Hun preken zijn vooral gebaseerd op ‘papegaaien’. Ze praten elkaar na. Een papegaai heeft geen eigen boodschap, ze herhalen wat anderen zeggen. Maar wij moeten vooral de hemel napraten. Wees gefocust op wat God tegen je zegt. Als je dat weet, herhaal het dan. De beste pastors zijn pastors die spreken vanuit openbaring. Dat brengt je leven in verandering. Je hebt de openbaring van God nodig!”

4) God heeft een plan voor je. Hij weet wat je meemaakt en Hij kent je naam!
“Vervolgens kreeg Paulus de opdracht om de stad in te gaan. Jezus zei: ga de stad in en je zal gezegend worden in wat je moet doen. Dat is de boodschap. Je moet een missie hebben van God. Zo ben je gereedschap van God. Het is belangrijk dat je in beweging komt. Sommige mensen zijn lui, maar ik zou zeggen: wees een doener. God wil dat je iets doet. Ga op missie, ontvang visie uit de hemel en roep God aan. Je bent geroep om uit te leven wat God in je hart laat branden!”

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher