Prof. dr. H. J. Selderhuis

Nieuws

25 oktober 2018 door Jeffrey Schipper

Prof. Selderhuis wil dat vrouwenbesluit CGK/NGK Arnhem wordt teruggedraaid

De classis Apeldoorn van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) moet "rap" terugkomen op het besluit om de CGK/NGK Arnhem ruimte te geven om vrouwen in het ambt van ouderling en diaken te bevestigen. Dit schrijft prof. dr. H. J. Selderhuis in het CGK-orgaan De Wekker. Het zou voor het eerst zijn dat een vrouw ambtsdrager wordt in een CGK-gemeente.

Dit is een gevoelige kwestie omdat binnen de NGK sinds 2014 vrouwen predikant, ouderling en diaken mogen worden. Omdat dat in christelijke gereformeerde kerken niet het geval is, kan dat in samenwerkingsgemeenten voor moeilijkheden zorgen. Volgens de hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht heeft de classis zich niet gehouden aan de afspraken die de generale synode (GS) van de CGK in 2013 maakte.

Selderhuis sluit zich dus aan bij ds. P. D. J. Buijs, synodepreses van de CGK. De predikant uit Nunspeet zei eerder in het Reformatorisch Dagblad dat de generale synode in 2016 heeft besloten dat in samenwerkingsgemeenten "de minst ver strekkende kerkorde" geldt. Volgens Buijs betekent dit dat er geen ruimte wordt geboden aan vrouwelijke ambtsdragers.

In De Wekker gaat ook dr. A. Versluis, hoofdredacteur van het blad, op de kwestie in. "Bij de belastingaangifte kun je misschien zoeken naar onbedoelde mazen in de wet, maar dat is niet de manier waarop we in de kerken met elkaar omgaan en moeten willen omgaan." Volgens de CGK-predikant uit Ede is het niet de bedoeling dat iedere classis haar eigen beleid gaat bepalen.

Selderhuis stelt tegelijkertijd dat deze kwestie de CGK een spiegel voorhoudt. "Hadden we met elkaar niet kunnen voorzien dat dit probleem er een keer aan zou komen?"

Lees ook: Synodepreses CGK neemt afstand van vrouwenbesluit CGK/NGK Arnhem.

Reacties

P
Zou je Gods Woord misschien ook anders kunnen en misschien zelfs wel moeten interpreteren??? Enne... waren niet de vrouwen de belangrijkste verkondigers van de blijde boodschap van het opstandingsevangelie?
J
Ken jij een VROUW, die Petrus heet?"Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israels, dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt."

En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen mannen broeders?En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.
Toon meer antwoorden (12)
Toon meer reacties (11)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher