Ds. P. D. J. Buijs

Nieuws

17 oktober 2018 door Jeffrey Schipper

Synodepreses CGK neemt afstand van vrouwenbesluit CGK/NGK Arnhem

'Uit het geheel van het spreken van de Heilige Schrift is duidelijk dat het gezaghebbend leiding geven aan de gemeente aan de man en niet aan de vrouw toekomt.' Dit besluit werd binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) in 1998 genomen en is deze week onderstreept door synodepreses ds. P. D. J. Buijs.

Aanleiding voor zijn uitspraken is het feit dat de CGK/NGK Arnhem als eerste gemeente in de CGK ruimte krijgt om vrouwen in het ambt van ouderling en diaken te bevestigen. Buijs vermoedt dat de classis Apeldoorn het eerder genomen besluit mogelijk over het hoofd heeft gezien. De predikant uit Nunspeet voegt in het Reformatorisch Dagblad toe dat de generale synode in 2016 heeft besloten dat in samenwerkingsgemeenten "de minst ver strekkende kerkorde" geldt. Volgens Buijs betekent dit dat er geen ruimte wordt geboden aan vrouwelijke ambtsdragers.

Dit is een gevoelige kwestie omdat binnen de NGK sinds 2014 vrouwen predikant, ouderling en diaken mogen worden. Omdat dat in christelijke gereformeerde kerken niet het geval is, kan dat in samenwerkingsgemeenten voor moeilijkheden zorgen.

Buijs erkent dat hier sprake is van een spanningsveld en dat verschillende deputaten om die reden inventariseren op welke punten samenwerkingsgemeenten een probleem ervaren bij divergerende besluiten. Het besluit daar door de classis Apeldoor is genomen, loopt hierop vooruit, stelt de synodepreses. "We mogen verwachten dat kerkelijke vergaderingen zich houden aan de afspraken die in landelijk verband gemaakt zijn."

Inmiddels ligt er op tafel van de CGK-classis Apeldoorn ook een verzoek van de CGKv Nijmegen om de ruimte die de GKv-synode in 2017 creëerde voor vrouwen in de ambten te mogen gebruiken, laat OnderWeg weten. Over dat verzoek moet de classis nog een besluit nemen. Al in 2005 nam de CGK/NGK Nieuwegein het besluit dat vrouwen in deze gemeente ouderling en diaken konden worden, maar dat besluit is later niet geëffectueerd.

Vorig jaar heeft de generale synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) ingestemd met vrouwelijke dominees, ouderlingen en diakenen. Destijds liet Buijs weten dit besluit niet toe te juichen. "De CGK en GKv zijn allebei kerken die willen staan op de grondslag van Schrift en belijdenis. Nu is er sprake van een ingrijpend verschil in de interpretatie van de Schrift."

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify