vrouw in ambt
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

17 oktober 2018 door OnderWeg

Eerste CGK krijgt ruimte voor vrouw in ambt

De CGK/NGK Arnhem krijgt als eerste gemeente binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) ruimte om vrouwen in het ambt van ouderling en diaken te bevestigen. Dat heeft de CGK-classis Apeldoorn op 3 oktober 2018 besloten, meldt het magazine OnderWeg.

Dit is een gevoelige kwestie omdat binnen de NGK vrouwen mogen dienen in het ambt, maar binnen de CGK is dat niet het geval. De classis Apeldoorn verwijst in zijn baanbrekende besluit dan ook naar een door de CGK-synode in 2013 vastgestelde regeling over situaties waarin de besluiten van de (twee) kerkverbanden waarvan een gemeente deel uitmaakt, strijdig zijn met elkaar. Volgens de synode zoekt de kerkenraad dan "een weg die de opbouw en eenheid van de gemeente dient, en die zo veel mogelijk recht doet aan de bedoeling van alle besluiten. Hij legt zijn beslissing ter acceptatie voor aan de classis van het kerkverband dat het besluit nam waarvan afgeweken wordt."

Deze regeling is volgens de CGK-classis Apeldoorn van toepassing nu CGK en NGK op het gebied van het toestaan van vrouwelijke ambtsdragers verschillende besluiten hebben genomen: nee (CGK 1998) tegenover ja (NGK 2004). Inmiddels ligt er op tafel van de CGK-classis Apeldoorn ook een verzoek van de CGKv Nijmegen om de ruimte die de GKv-synode in 2017 creëerde voor vrouwen in de ambten te mogen gebruiken. Over dat verzoek moet de classis nog een besluit nemen.

Klik hier (PDF) voor het besluit van de CGK-classis Apeldoorn van 3 oktober 2018 en lees hier meer op de site van OnderWeg.

Lees ook: Mogen vrouwen preken? Dit zijn de voors en tegens!

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Iedere kerk lijkt steeds minder orthodox te worden. Moderne vertalingen, bandje in de kerk, de vrouw die steeds grotere rol krijgt....Twee vragen: 1. Wat is eigenlijk het doel hiervan? Kerk weer vol krijgen? Dan gaat het niet lukken, vrees ik. Of het wordt een vage, platte 'gezelligheidskerk' die volledig met de menselijke wensen en tijdgeest meedraait richting...waarheen? 2. Wanneer stopt dit? Moeten 'andersgelovigen', Roomsen en uiteindelijk de islam ook niet de kerk(raad) in en de kansel moet eruit want strijdig met egaliteitsbeginsel...etc?
Beste Willem, je loopt achteraan in de optocht. Maar het is 2018 en je moet vooraan lopen. Mijn moeder is 12 jaar (de maximale termijn) ouderling geweest in de toenmalige Nederlands Hervormde Kerk. Ze heeft veel zieken en daklozen kunnen helpen. Je denkt toch niet dat ik me daarvoor schaam?
J
"Bijzonder om hier indirect aan meegewerkt te hebben, door de regelingen die we als DOE uitgewerkt hebben.

Wat gaat dit losmaken? Heer, laat het tot zegen zijn!!"Je ziet de Bijbel dagelijks voor je ogen (verder?) afgebroken worden!

Men is er nog trots op ook, dat men aan die "afbraak" heeft meegewerkt.

En wat alles slaat is, dat men de Heere vraagt of dit tot zegen mag zijn!!Wat een arrogantie: na 2 millennia is EINDELIJK het licht doorgebroken voor de CGK! Nu eerst Vrouw in het ambt en daarna hopla, op naar invoering homopraxie??? !
Toon meer antwoorden (2)
Toon meer reacties (3)