Stichting HOE

Dagelijks leven

15 oktober 2018 door Jeffrey Schipper

"Naast de smeulende puinhopen werd een kerkdienst gehouden"

Het verdriet is groot in het dorp Nagydobrony (Oekraïne) nadat een grote brand heeft gewoed in een school en kerk voor Roma. “Naast de smeulende puinhopen werd door de plaatselijke predikant een kerkdienst in de open lucht gehouden,” vertelt Jaap van der Ham, projectcoördinator Roma onderwijs in Oekraïne van Stichting HOE (Hulp Oost-Europa). De stichting is een noodhulpactie voor de getroffen Romakinderen gestart. De noodhulpactie moet minstens 5.000 euro opleveren.

Stichting Hulp Oost-Europa is dienstbaar aan het werk van christelijke gemeenten en organisaties in Oost-Europa.

Waarom is juist voor deze Romakinderen naar school gaan van groot belang?
“Naar school gaan is zeer essentieel voor deze Roma kinderen omdat het belangrijk dat deze kinderen opgroeien in een sfeer van orde, rust en systeem. Het onderwijs dat op deze school gegeven wordt bereidt de kinderen voor op het reguliere onderwijs dat op de regeringsscholen gegeven wordt. Op deze school leren ze noodzakelijke vaardigheden, die niet-Roma-kinderen thuis aangeleerd krijgen, en wordt hen sociaal gedrag bijgebracht dat aansluit bij de andere kinderen in het dorp. Zonder dit ‘speciale’ onderwijs hebben de kinderen nauwelijks aansluiting in het reguliere onderwijs.”

Hoe is er door betrokkenen op de brand gereageerd? Putten ze hoop uit het Evangelie?
“Aanvankelijk werd er met grote verslagenheid gereageerd op het afbranden van de klaslokalen en de kerkzaal. Er was de Roma gemeenschap iets afgenomen waar zij hoop uit konden putten en wat toekomstperspectief gaf. Het was een zwarte vroege zondagmorgen! Nog diezelfde zondagmorgen werd echter naast de smeulende puinhopen door de plaatselijke predikant een kerkdienst in de open lucht gehouden.

'De zigeuners zijn bang en men vreest dat met het in brandsteken van de school en kerkzaal op deze wijze aan de gemeenschap een boodschap is afgegeven.'

Later berichtte de predikant: 'Wij hebben samen gehuild en samen gezocht naar de weg van God en Zijn leiding in deze rampspoed. De zigeuners zijn bang en men vreest dat met het in brandsteken van de school en kerkzaal op deze wijze aan de gemeenschap een boodschap is afgegeven. Drie weken daarvoor werd in de naburige Szernye voor de ogen van zijn familie de buik van een drieëntwintig jarige jonge man opengesneden en werd een kind vermoord.'

De mensen in Nagydobrony zeggen dat het verwerken van deze wandaad erg moeilijk is, maar wat er ook gebeurd is, zij voelen geen wrok in hun harten, zij vergeven de brandstichters. Zij zijn ervan overtuigd dat het gebedshuis en de kleuterschool opnieuw zullen herrijzen en dat zij erbij betrokken zullen zijn om Gods zaken te verkondigen.”

Op welke wijze wordt op deze school het Evangelie doorgegeven en waarom is het bijzonder dat dit kan?
“Het Evangelie wordt op deze school op diverse manieren doorgegeven. Elke dag wordt een verhaal uit de Bijbel verteld. Men zingt christelijke liedjes ze leren om te bidden en de school ademt een sfeer van liefde. Voor de kinderen is dit heel bijzonder. Er is aandacht voor hen, ze krijgen een maaltijd en ze ontvangen liefde. Thuis is dit alles niet vanzelfsprekend. De meest gezinnen zijn gebroken en door alcohol, ruzie, misdaad enz. heerst er doorgaans een heel andere sfeer.”

"Naast de smeulende puinhopen werd door de plaatselijke predikant een kerkdienst in de open lucht gehouden."

De HOE wil ervoor zorgen dat per 1 november 2018 de kinderen die door de brand zijn getroffen adequaat les kunnen krijgen. Is er al meer bekend over de invulling hiervan?
“De vorderingen om weer iets op te bouwen gaan gestaag door. Er wordt gewerkt aan nieuwbouwplannen, maar dat is voor het moment nu geen oplossing om de kinderen weer les te geven. Een afdak op palen van 6x6 meter dat op het terrein van de school staat wordt nu ‘ommuurd’ met dubbele houten platen waartussen isoleermateriaal bevestigd wordt. Kleden op de vloer helpen om de cementen vloer te bedekken. Via een ‘bevriende’ school konden vast wat tafeltjes en stoeltjes geregeld worden en de aankoop van bestek, borden, bekers e.d. voor de maaltijden is reeds geregeld.

Eenvoudig lesmateriaal is aangeschaft en de kinderen kunnen gelukkig weer naar een tijdelijk onderkomen dat hen weer een ‘thuis’ geeft. Het meeste materiaal dat gebruikt en aangeschaft moest worden is voorgeschoten door andere fondsen. Veel moet echter nog aangeschaft worden omdat alleen de allernoodzakelijkste dingen gekocht konden worden. De St. HOE hoopt en verwacht dat goede giftgevers er in zullen voorzien om deze extra uitgaven te kunnen bekostigen.”

Klik hier om Romascholen in Oekraïne te ondersteunen en neem een kijkje op de site van Stichting HOE.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher