Europa

Nieuws

29 oktober 2018 door Frits Boekhoff

Wordt Europa aangestuurd door het kwaad?

In het artikel ‘Het Westen is blind voor ontwikkelingen in Midden-Oosten’ in Het Zoeklicht nr. 18 zagen we dat het Westen, Rusland en het Midden-Oosten niet door Poetin, Erdogan, Trump, Assad of  Khomeiny geregeerd worden. Maar deze aardse machthebbers worden aangestuurd door engelenvorsten. Vaak zonder dat zij dit weten of erkennen. Dit geldt ook voor het werelddeel waar wij wonen, Europa. 

Het Zoeklicht is een christelijk magazine dat niet alleen laat zien in welke wereld we leven, maar ook wat God met jou en met deze wereld van plan is. De Bijbel is heel actueel en zegt hier heel veel over. Ook over wat dit betekent voor ons leven als christen in deze tijd. Laat je bemoedigen, opbouwen en informeren. Leef uit verwachting.

Overigens blijven deze regeringsleiders zelf volledig verantwoordelijk voor hun keuzes. Oorlogen en conflicten op aarde worden tevens uitgevochten in de hemelse gewesten. Een goed begrip hiervan is van groot belang voor het kunnen begrijpen wat er in de wereld om ons heen gebeurt. Zie de uitleg van Johannes de Heer in de bijgevoegde kaders.

Opvallende kenmerken
De invloed van de Tweede Wereldoorlog is op vele terreinen groot. Niet alleen het herstel van Israël maar ook de eenwording van Europa zijn gevolgen van deze vreselijke oorlog. Europa is het herstelde Romeinse Rijk waar de Bijbel zo vaak over spreekt en heeft een aantal opvallende kenmerken. We noemen er een paar:

1. Europa kent een ondoorzichtige democratische structuur
Dat past prima bij het toekomstige Europa omdat Europa in de eindtijd een dictatuur zal zijn. De voorzitter van de Europese Commissie is Jean-Claude Juncker. De belangrijkste spelers in Europa zijn Frankrijk en Duitsland naar wie Juncker goed moet luisteren. De voornamen van de twee Europese leiders zijn wel opvallend. De president van Frankrijk heet Emmanuel Macron. Emmanuel betekent God met ons. De Duitse bondskanselier heet Angela Merkel. Angela betekent boodschapper van God. Europa kent opvallend veel andere bijbelse toespelingen zoals het gebouw van de EU in Straatsburg dat de torenbouw van Babel moet voorstellen.

2. Verder zien we dat Europa een sterk en tegelijk een zwak rijk is
De onderlinge verdeeldheid tussen landen is groot. Ook dit geeft onrust en strijd in de hemelse gewesten. Engelenvorsten strijden ook tegen elkaar. Vluchtelingenstromen veroorzaken nog meer turbulentie in de hemelse gewesten. De meeste vluchtelingen dienen andere goden en deze goden komen in de hemelse gewesten met de in Europa al aanwezige engelenvorsten in botsing.

New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

3. Europa kenmerkt zich door arrogantie en betweterigheid ten opzichte van andere landen en wereldrijken
Europese gedachten over staatsvormen, over huwelijk en gezin, en onze normen en waarden moeten gelden voor iedereen in de hele wereld en dat gaat met weinig subtiliteit gepaard. Europa is ervan overtuigd dat haar normen en waarden superieur zijn aan die van de rest van de wereld.

'Europa is ervan overtuigd dat haar normen en waarden superieur zijn aan die van de rest van de wereld'

4. God, de Allerhoogste heeft afgedaan en mag je lasteren
Immers, Europa is inmiddels hoofdzakelijk atheïstisch. Hierbij is een merkwaardige tegenstelling zichtbaar: God lasteren mag wel in Europa, Allah lasteren mag niet. Vanuit werelds perspectief kunnen we ons daarover verbazen. Vanuit hemels perspectief is dit volkomen begrijpelijk. Immers moslims dienen afgoden en ongelovige Europeanen ook. In de hemel dienen ze dus dezelfde partij, namelijk die van satan. Zonder het op aarde te beseffen dienen ze hetzelfde doel. Opstand tegen de God van de Bijbel, de Allerhoogste.

5. Europa kent een grote groep naamchristenen
In China, India en grote delen van de moslimwereld is het moeilijk uit te komen voor het feit dat je christen bent. In Europa is dat nog relatief gemakkelijk. Vandaar dat Europa zoveel naamchristenen telt. Deze naamchristenheid zal in de eindtijd haar hoofdkwartier in Europa hebben en nog een hele belangrijke en demonische rol spelen. Deze naamchristenen zullen voorop lopen in het lasteren en loochenen van de Here God.

6. Het laatste kenmerk van Europa in dit verband betreft Israël
Europa, aangestuurd door duivelse krachten, haat Israël. De houding zal nog meer anti-Israël worden dan het nu al is. Europa is geen vriend van Israël, maar vijand. Helaas voor Israël zijn Rusland, China en de moslimlanden dat ook. Door met een hemelse bril naar de actualiteit te kijken, begrijpen wij beter waarom Israël zoveel onrecht wordt aangedaan door de EU, de moslimwereld en de VN. Ook zien we waarom God wel gelasterd, maar Allah niet gelasterd mag worden.We moeten daar niet steeds weer verbaasd over zijn, het is logisch vanuit hemels perspectief. Het zal ons wel verdriet doen. 

Fatale fout
Alle demonen, alle ongelovigen op aarde en alle naamchristenen hebben slechtséén doel: de vernietiging van Israël. Waarom eigenlijk? Waarom ligt dat pietepeuterige landje zo zwaar op de maag? Het antwoord: de Here God heeft besloten dat Zijn Zoon Jezus Christus, de Messias, zal regeren vanuit Jeruzalem en Koning zal zijn over de hele wereld. Dat is wat de huidige overste van de wereld niet wil. Satan wil niet zonder slag of stoot zijn huidige heerschappij opgeven. 

Het laatste wereldrijk dat binnenkort wordt opgericht zal rechtstreeks aangestuurd worden door de antichrist die zijn kracht en macht van satan zelf ontvangt. In het begin zal de antichrist zich voordoen als een engel van het licht. Hij boekt economische, maatschappelijke en militaire successen. Eindelijk zal er een tijd van wereldvrede zijn. Voor mensen die geen oog hebben voor de geestelijke werkelijkheid zal het het paradijs op aarde lijken. Het ongelovige Israël zal nog één keer een fatale fout maken en een verbond met deze antichrist sluiten.

1000 jaar vrede
De ongelovige aardse wereldleiders hebben geen enkele weet van dit krachtenveld en dit hemelse spel. Ze zijn zo hoogmoedig om te denken dat zij de regie hebben en dat zij de toekomst van de wereld en Israël bepalen. Ze hebben niet door dat het profetische woord van God bezig is in vervulling te gaan.

'Het ongelovige Israël zal nog één keer een fatale fout maken en een verbond met deze antichrist sluiten'

Ezechiël 36 tot 48 is bezig zich te ontvouwen. Ezechiël 36 begint met het herstel van Israël als land in 1948. Verder beschrijft het de vernietiging van de legers die tegen Israël optrekken en eindigt met de beschrijving van de nieuwe tempel en de terugkeer van de Here. De Here Jezus Christus zal Zijn troon in Jeruzalem hebben en er zal 1000 jaar vrede op aarde zijn waarbij de leeuw en het lam samen zullen zijn, een zuigeling speelt bij het hol van een adder, er zal geen kwaad meer zijn.

We hebben gezien dat oorlog op aarde, ook oorlog in de hemelse gewesten betekent en omgekeerd. Voor het eerst sinds de zondeval zal er vrede zijn op aarde en ook in de hemelse gewesten. Vooral doordat de duivel, de oude slang voor 1000 jaren gebonden zal zijn. Na deze 1000 jaar vrede in de hemel en op de aarde zal er nog een geweldige, maar korte strijd plaatsvinden waarbij de hemelen en de aarde zullen wankelen. Daarna komt er een eeuwig durende vrede zowel in de hemel als op de aarde. De Here Jezus heeft het al gezegd: ‘Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde’.

Uit het boekje ‘Engelen en duivelen’ van Johannes de Heer
“De kennis van dit onderwerp is in het algemeen, zelfs bij christenen, zeer gering. Maar engelen en duivelen hebben een groter aandeel in ons geestelijk, maatschappelijk en staatkundig leven dan velen denken. Kennis van engelen en duivelen is van groot belang, omdat wij te midden van de onzichtbare wereld leven en dagelijks, vaak onbewust, met hen te maken hebben.

Engelen waren er al toen God de hemel en de aarde schiep, want als kinderen Gods juichten zij (Job 38:4-7) over de schepping.

Satan is de tegenwoordige vorst van deze wereld. Zijn heerschappij wordt wel door God beperkt (Daniël 4:25). We moeten niet denken dat de duivel er uitziet, als een zwart, afschuwelijk monster. Hij was een majesteit van de allereerste rang en hoewel door zijn val (door hoogmoed, hij wilde aan God gelijk zijn!) zijn glans wel wat verduisterd zal zijn geworden, zal zijn heerlijkheid toch nog wel boven ons begrip zijn. Verder kent de duivel de Bijbel beter dan menig christen.” 

“Zoals gezegd is satan de overste van deze wereld. Nebukadnezar, de machtige wereldbeheerser, was koning van Babel. Als Jesaja van hem profeteert, ziet de Geest van God achter Nebukadnezar de werkelijke regeerder van Babel, de werkelijke onzichtbare luchtvorst satan.

De eigenlijke regeerders zijn niet koningen of keizers, maar de overheden van de macht in de lucht. Het Perzische rijk (het huidige Iran) werd niet door de koning geregeerd, maar door de luchtvorst die over Perzië gesteld was. En deze bezat veel kracht en majesteit, zodat hij in staat was de engel die tot Daniel gezonden was (Daniel 10) drie weken lang op te houden. Achter de Egyptische Farao’s, de Babylonische, Perzische, Griekse en Romeinse heersers waren en zijn werktuigen van satan actief.

De hele wereld ligt in het boze en als God niet zekere grenzen stelde, zou de verwarring op allerlei gebied nog veel groter zijn.

Het laatste wereldrijk dat uit de volkerenzee opstaat in zijn uiteindelijke samenstelling zal zijn kracht, troon en grote macht van de draak (satan) ontvangen.” 

Klik hier om Het Zoeklicht te ontvangen.

Reacties

B
Amen! Eindelijk eens duidelijke taal...
REAGEER
T
Ik vind het artikel zeer aannemelijk. Vergelijk verder de Openbaring van Johannes op Patmos. En wat anderen dan van mij denken, nu ik dit plaats, dan denk ik, ik moet God en zijn Woord meer gehoorzamen dan de mensen. Maranatha Here Jezus.
REAGEER
J
tijd voor de NEXIT !!
REAGEER

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher