Midden-Oosten

Nieuws

19 oktober 2018 door Frits Boekhoff

Het Westen is blind voor ontwikkelingen in Midden-Oosten (en de islam)

Omdat de westerse wereld seculier is geworden is de hemelse dimensie uit het oog verloren en wordt er alleen met politieke, economische en militaire ogen naar het wereldtoneel gekeken. Zo ook naar het Midden-Oosten. Niet terecht zoals dit artikel hoopt duidelijk te maken. Laten wij eens met een geestelijk oog naar Europa, het Midden-Oosten en Israël kijken.

Het Zoeklicht is een christelijk magazine dat niet alleen laat zien in welke wereld we leven, maar ook wat God met jou en met deze wereld van plan is. De Bijbel is heel actueel en zegt hier heel veel over. Ook over wat dit betekent voor ons leven als christen in deze tijd. Laat je bemoedigen, opbouwen en informeren. Leef uit verwachting.

Uit de Bijbel en dan vooral het Bijbelboek Daniel kunnen wij duidelijk opmaken dat wereldrijken gebouwd worden door mensen die aangestuurd worden door engelenvorsten. Daarboven staat uiteindelijk de God der goden. Verder lezen we dat er een wederzijdse beïnvloeding is van menselijke inspanningen (bijvoorbeeld het gebed van Daniël) en hemelse inspanningen. Laten wij eens met een geestelijk oog naar Europa, het Midden-Oosten en Israël kijken. 

Mensen van nature goed
Het huidige Europa is pas goed te begrijpen als je haar geschiedenis kent. Europa is op verschillende manieren en op verschillende momenten van haar bestaan beïnvloed. Denk aan oorlogen, epidemieën, ontdekkingsreizen, wetenschappelijke ontdekkingen en niet te vergeten de Reformatie.

'De welvaart nam toe maar de decadentie ook'

Ook de Verlichting, vooral ontstaan in Frankrijk heeft Europa diepgaand beïnvloed. Op 14 juli 1789 werd de Bastille (gevangenis) in Parijs bestormd door het volk. Daarmee werd de Franse revolutie in gang gezet met als gevolg een impuls van de Verlichting. De Fransman Montesquieu leverde een belangrijke bijdrage aan het denken over staatsinrichting.

Met zijn Trias Politica, de scheiding van de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht, legde hij de basis voor veel parlementaire democratieën. Rousseau beïnvloedde het denken over opvoeding. In zijn ogen zijn mensen van nature goed en zijn kinderen uniek. Opvoeding moet dus vrij zijn en gericht op persoonlijke ontwikkeling. Deze visie ging regelrecht in tegen de heersende ideeën over opvoeding in zijn tijd en leeft nog steeds. 

Ratio
Het voornaamste principe van de Verlichte denkers was dat men de waarheid kon vinden met behulp van de ratio (de rede, het verstand). Wat kerkelijke autoriteiten zeiden, werd bijvoorbeeld niet meer zonder meer voor waar aangenomen. Deze ideeën ontstonden in de zeventiende eeuw, maar vonden na de Franse revolutie pas echt een goede voedingsbodem. Door de Verlichting en stijgende welvaart verflauwde het gezag van de Bijbel, het menselijke verstand werd de maatstaf.

De mens is immers geneigd tot het goede en men wilde zonder God verder. En zo is het ook gegaan. In onze tijd is dit proces tot volledige wasdom gekomen. Europa is niet verlicht maar verduisterd. Een Europa zonder God neemt besluiten zonder God. Want in de geestelijke wereld bestaat geen neutraliteit. Of de God van de Bijbel is onze Heer en Meester of de satan. Europa heeft God weggedaan, het laat zich dus raden door wie Europa nu wordt voortgedreven. Het is geen wonder dat de antichrist die in de Eindtijd zal regeren, naar alle waarschijnlijkheid een Europeaan zal zijn.

Economische crisis
Ook in het Midden-Oosten zijn een aantal gebeurtenissen aan te wijzen die van grote invloed zijn geweest en nu het gezicht van het Midden-Oosten bepalen. Een aantal landen spelen daar een hoofdrol in. Het sjiitische Iran en het soennitische Saoedi-Arabië. En Israël natuurlijk. Op 6 oktober 1973 begon de Jom Kippoeroorlog in het Midden-Oosten. Israël werd aangevallen door een coalitie van Arabische staten onder leiding van Egypte en Syrië.

'Europese leiders en haar bevolking zijn blind voor de achtergronden van de islam'

Tijdens deze oorlog werd Israël gesteund door westerse landen zoals de Verenigde Staten en Nederland. Als tegenreactie besloten de Arabische landen, verenigd in de OPEC, om de prijs van olie te verhogen. Binnen twee weken tijd was de prijs verviervoudigd van 3 dollar per vat naar 12 dollar. Deze prijsverhoging had een grote invloed op de economie en leidde in Europa tot de grootste economische crisis sinds de jaren ’30.

De effecten van de stijgende olieprijzen waren in Iran en Saoedi-Arabië heel groot, ze werden schatrijk. We kunnen het ons nu nog nauwelijks voorstellen maar in die dagen was roken en drinken, naar de film gaan heel gewoon. Vrouwen gebruikten make-up, en waren vaak niet gesluierd. Deze rijkdom was zegen en vloek tegelijk. De welvaart nam toe maar de decadentie ook. Steeds meer religieuze leiders gaven tegengas. Zij vroegen zich al langer af hoe het toch mogelijk was dat de Arabische coalities in 1956, 1967 en 1973 toch steeds weer de oorlog tegen het ongelovige Israël verloren. Voor de vrome moslim is het onbegrijpelijk dat Israël nog bestaat. Zij vragen zich af waarom Allah Israël nog laat bestaan.

Westerse decadentie
Van groot belang is ook de Russische invasie in Afghanistan in 1979. Een atheïstisch land dat een islamitisch land aanvalt. Deze gebeurtenissen zijn voor de vrome moslim ondragelijk en onbegrijpelijk. Daarom dat de vrome Saoedische Osama Bin Laden als 22-jarige vrijwilliger ging vechten in Afghanistan. Daar is de wortel gelegd voor Al Qaida en later IS. De vrome gelovige moslim gelooft dat Allah alles kan geven, dus ook de overwinning. Het feit dat dit niet lukt moet dus wel betekenen dat Allah niet tevreden is over de moslims. Geen wonder dat er beweging op gang komt van religieuze en vrome moslims die willen dat de westerse decadentie uit hun land verdwijnt. Dat er naar de letter van de Koran en Hadith wordt geleefd. Alleen dan zal Allah hun de overwinning op Israël, Rusland en het decadente Westen geven.

Geen wonder dat Ayatollah Khomeini in 1979, vanuit Parijs, naar Perzië terugging en de Iraanse revolutie begon. En geen wonder dat hij daarin slaagde. Parijs heeft zich geen seconde afgevraagd of het wel zo verstandig is om een radicale moslim als Khomeini asiel te verlenen.

Vernietiging Israël en christenen
Wat hebben Europa en het Midden-Oosten met elkaar gemeen? Ze worden beiden gedreven door een afgod met dezelfde bron, namelijk satan. Dat maakt dat ze samen hetzelfde doel hebben: de vernietiging van Israël en de vernietiging van de christenen. Dat verklaart de haat van de VN en de EU en de moslims richting Israël. Alle VN-resoluties tegen Israël zijn niet te verklaren op grond van redelijke juridische en politieke motieven, maar wel als we de hemelse werkelijkheid daarin zien, dan is het volkomen duidelijk.

Natuurlijk is de terugkeer van Israël mede toe te schrijven als een reactie van de wereld op de afschuwelijke gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog. Maar achter het herstel van Israël in 1948 staat niet in eerste instantie de westerse wereld maar de God van Israël die beloofd heeft dat Israël, in de eindtijd, weer zou gaan bestaan. Dat is het moment geweest dat de profetische klok weer is gaan tikken.

Europese leiders en haar bevolking zijn blind voor de achtergronden van de islam. Ze zijn blind voor de Russische betrokkenheid in Syrië waardoor het Russische leger nu ligt aan de grenzen van Israël. Wie de bijbelse profetieën kent weet dat God ze daar naar toe getrokken heeft. Natuurlijk zijn het de eigen plannen en verantwoordelijkheden van Poetin, maar God heeft dit bepaald. Omdat de westerse wereld blind is voor Gods boodschap in de profetieën zijn ze blind voor de echte ontwikkelingen en neemt de blinde westerse wereld de verkeerde beslissingen en is de westerse wereld mede verantwoordelijk voor een wereld op weg naar Armageddon. Europa is onderdeel van het kwaad.

De actualiteit, welke nu in het Midden-Oosten plaatsvindt met in het bijzonder het samengaan van Perzië (Iran) en Rusland in Syrië, volgt naadloos het profetische woord van God. De profetische klok staat bijna op nul.

Reacties

R
Wat is er mis met de Russische aanwezigheid in Syrië? Voor de Christenen daar zijn zij de reddende Engelen. Rusland en Assad hebben voorkomen dat het Christendom in Syrië volledig is uitgeroeid door IS, aanhangers van de valse profeet.Praat eens met Christenen uit Syrië. Dan krijg je een heel ander verhaal dan wat de corporatistische media ons voorschotelt.
Sommige mensen zijn zo druk met achter Israël staan, dat ze vergeten om achter hun eigen broeders en zusters te staan. Toch zit er een profetische kant aan dreiging door legers vanuit het Noorden, zoals blijkt uit bijvoorbeeld Ezechiël 38.
J
Het getuigenis van JEZUS is de Geest van de profetie!!
REAGEER

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher