God

09 oktober 2018 door Ds. J. A. W. Verhoeven, De Waarheidsvriend

Hoe staat het Joodse volk tegenover de God van Israël?

"God is de Almachtige. Hij regeert. De dingen gebeuren niet bij toeval. God leidt de geschiedenis door de hand van Zijn Zoon, Jezus Christus. Hoe staan wij en hoe staat het Joodse volk tegenover de God van Israël? Dat is de beslissende vraag," schrijft ds. J. A. W. Verhoeven in De Waarheidsvriend.

De Waarheidsvriend is het huisorgaan van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

"De tijd van Jeremia was een heel andere dan de onze. Maar ook dat was een onrustige tijd. Het rijk Israël (de tien stammen) was veroverd, de mensen waren gedeporteerd. Ook toen sloegen mensen op de vlucht. Ook toen waren er wreedheden. Ook toen gingen mensen gewoon door met God te dienen, zo goed en zo kwaad als dat ging.

Dat laatste gebeurde in Juda (het rijk van de twee stammen). Daar ligt Jeruzalem. Daar staat de tempel. Daar is elk jaar de Grote Verzoendag. Dat geeft vertrouwen. Maar het blijkt vals vertrouwen te zijn (Jer.7). Jeremia ontmaskert het feilloos: jullie dienen de Heere in de tempel, maar je hart is bij Baäl. Welvaart heeft de hoogste prioriteit. Dat vinden jullie niet zo erg. Jullie kunnen er prima mee leven.

En vervolgens denk je dan dat God er ook wel mee kan leven. Niet dus! Zijn oordeel komt.

New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Relatie met God
Wat doet Jeremia? Hij brengt álles terug tot de relatie tussen de Heere en Zijn volk. Alle politieke ontwikkelingen, alle deportaties, alle vluchtelingenstromen, alle onrust. Ten diepste, zegt Jeremia, gáát het in dit alles om de relatie tussen jullie en de Heere God. Jullie hebben de Heere op Zijn hart getrapt. Want in feite heb je Hem gedumpt voor een ander, voor Baäl. En dat heeft de Heere diep geraakt. Ik had jullie getrouwd! Maar jullie gaan je eigen gang. Dáár wringt de schoen.

Het is toch niet opgehouden tussen de Heere en Zijn volk. De Bijbel is verder geschreven.

Men geloofde Jeremia niet. Men deed hem af als een lastpak. De Heere zou het nooit zo ver kunnen laten komen dat de tempel verwoest zou worden. Men geloofde het eenvoudig niet. Want dat zou het einde betekenen van het verbond.

Geen herstel
Jeremia roept tot bekering op en spreekt indringend over het komende oordeel. De dag van het oordeel komt. Wee! Want die dag is groot. Angst is er, geen vrede. Israël zal kreunen, als een barende vrouw (Jer.4:31; 6:24). Mannen slaan op hun heupen. Mensen trekken lijkbleek weg. Het is een tijd van benauwdheid voor Jakob (Jer.30:5-7). Jeruzalem wordt ingenomen. De tempel wordt verwoest, het altaar omvergetrokken. Er zal nooit meer een offer gebracht kunnen worden. Nooit meer komt er een Grote Verzoendag. Nooit zal er meer genade zijn.

Dacht je dat dat niet kán? Het gebeurt onder je ogen. En het is recht. Want zo zegt de Heere: ‘Ongeneeslijk is uw breuk... Voor een gezwel zijn er medicijnen, maar voor u is er geen herstel... Vanwege de grootheid van uw ongerechtigheid, omdat uw zonden machtig veel zijn, heb Ik u deze dingen aangedaan.’ (Jer.30:12-15) Als je het boek Jeremia leest, denk je steeds: dit is het einde. Hier houdt het op. God knipt de draad door. Einde verhaal. Een duidelijk voorbeeld daarvan staat in Jeremia 13 en 14. De profeet wil daar voorbede doen voor het volk Israël, zoals Mozes en Jozua en Elia hadden gedaan. Maar de Heere houdt hem tegen. Bid niet voor dit volk! Want zij zijn zó verschrikkelijk ontrouw. Bidden heeft geen zin. Ik luister niet meer.

Tóch verder
En dan gaat het toch weer verder. Jeremia blijft in functie. Het is toch niet opgehouden tussen de Heere en Zijn volk. De Bijbel is verder geschreven. Jeremia mag zelfs dwars door het oordeel heen verlossing uitroepen. ‘U dan, wees niet bevreesd, Mijn dienaar Jakob, spreekt de Heere, wees niet ontsteld, Israël, want zie, Ik ga u verlossen uit verre landen... Want Ik ben met u, spreekt de Heere, om u te verlossen. Want Ik maak een vernietigend einde aan alle heidenvolken, maar aan u zal Ik geen vernietigend einde maken… Allen die u verslinden, zullen zelf verslonden worden. Wie u plunderen, zullen tot buit worden…’ (Jer.30:10-17)"

Ds. J. A. W. Verhoeven is predikant van de hervormde wijkgemeente van bijzondere aard te Krimpen aan den IJssel en lid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond. Het volledige verhaal is te lezen in De Waarheidsvriend. Klik hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.

Reacties

A
Deze boodschap is al lang achterhaald. 70 NC is met de verwoesting van Jeruzalem en de tempel het oude verbondskoninkrijk definitief verwijderd (Hebr 8:13) en nieuw verbondskoninkrijk met het huis van Juda en het huis van Israel opgericht (Hebr 8:8 ev): een eeuwig geestelijk koninkrijk waar God bij de mensen woont…. in Jezus alle dingen nieuw geworden! Zijn heerschappij is een eeuwig heerschappij, die nooit zal vergaan, en zijn koningschap dat onverderfelijk is. (Dan 7:14; Lucas 1:33) Alle profetieën 70 NC tot in detail vervuld (Lucas 21:22)
REAGEER

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher