Hans Maat

God

05 oktober 2018 door Hans Maat, Evangelisch Werkverband

"Protestanten en evangelisch-charismatischen hebben ongezonde karikaturen van elkaar"

"'Protestanten en evangelisch-charismatischen hebben ongezonde karikaturen van elkaar en deze kloof mag worden overbrugd," zegt dr. Sam Storms, voorganger en hoogleraar die van 18-20 oktober zal spreken op de There is more-conferentie van het Evangelisch Werkverband binnen de PKN.

Het EW verlangt intens naar een krachtige herleving van de kerk. Als protestants-evangelische beweging zetten we ons in voor geestelijke vernieuwing van de traditionele kerk en met name de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Als je de protestanten mag geloven dan zijn de charismatischen intellectueel lui, emotioneel instabiel en veel te veel gericht op ervaring. Andersom zien veel evangelische en charismatische gelovigen protestanten als vreugdeloos, gevangen in theologische systemen en liturgie die leven vanuit een eigen drie-eenheid van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Schrift.

Sam wil bruggen bouwen en beschrijft dat in zijn nieuwste boek  ‘Convergentie, het huwelijk tussen Woord en Geest’. Verrassend is zijn eigen levensreis, van rechtgeaarde calvinist met een accent op Gods Woord en een degelijke exegese naar een meer charismatisch profiel. Hoewel hij zich niet laat verleiden tot ‘charismanische en charismagische’ excessen, kon hij er niet meer omheen: de gaven van de Geest zijn beschikbaar en de Heilige Geest doet vele tekenen en wonderen. Gaandeweg leert Sam Storms deze ook zelf toepassen in zijn roeping als voorganger.

Convergentie
Ook zelf ben ik (Hans Maat, red.) ervan overtuigd dat Woord en Geest moeten samenkomen en convergeren. Wij hebben het in meer of mindere mate gescheiden en dat is ongezond voor elke individuele gelovige, maar ook voor het lichaam van Christus als geheel. Wij hebben een bredere geloofsbeleving nodig. Geregeld vraag ik me af: Hoe is het mogelijk om blijmoedig te geloven als je niet frequent de stem van de Geest onderscheiden kan? Hoe is het als je nooit een wonder of teken ziet door de kracht van de Heilige Geest, wat spoort je dan aan om meer van God te verwachten? 

In de conferenties van There is more probeer ik een brug te slaan tussen meerdere stromen en in het bijzonder de evangelisch- charismatische stroom en de protestantse. Het is mooi om te zien dat er ook meer en meer katholieke broeders en zusters zich aansluiten en dat past in ons verlangen naar meer eenheid. Maar de beweging is ten diepste bedoeld om Woord én Geest bijeen te brengen

Meer demonstratie van Gods macht
Het raakt mij dat het grootste deel van Nederland Jezus Christus niet kent en dat de kerk te zwak lijkt te zijn om Hem bekend te maken. Zou het niet kunnen dat we meer demonstratie nodig hebben van de tekenen van Gods rijk? Missen we niet de krachtige werking van Gods macht nodig die overweldigend groot is voor ons die geloven?  Dat is de kracht van de Geest waar Paulus in Efeze 1 vers 9 op doelt.  Paulus was een man die met beide vertrouwd was, met het Woord en de Geest en charismatischer dan velen ons doen geloven.

Het raakt mij ook als ik zie hoe jonge generaties worstelen met de richting en levensstijl die ze moeten kiezen in hun levens. Ondanks bijbelonderwijs, catechese en geloofsopvoeding, komen zij vaak naar mij toe en vragen om gebed en openbaring. Wat is er aan de hand?

Wie goed luistert hoort jongeren vragen: hoe blijven wij staande in een cultuur waarin een jungle aan levensstijlen mogelijk is? Op welke manier ontwikkelen wij een christelijke levensstijl die ertoe doet. Niet alleen omwille van de eindbestemming na dit leven, maar ook voor vandaag, voor dit leven en een zinvolle bestemming op deze aarde met haar gigantische problemen? Geeft de Bijbel ons alle antwoorden? Er staat toch niets in over bijvoorbeeld het broeikaseffect, het plastic in de oceaan en de groeiende overbevolking? Dat is wat zij mij zeggen. 

Soms vertel ik hen dan verhalen. Bijvoorbeeld van die ondernemer die van de Heilige Geest een visioen kreeg met de juiste formule om een product te maken wat niet milieubelastend was. Maar ook van zijn hulp al moet je met zweet, bloed en tranen iets bewerken. Elke week horen wij bijzondere getuigenissen hoe God door wonderlijke ontmoetingen, openbaringen en krachten sleutels aanreikt naar herstel, verzoening, genezing en bevrijding. Niet alleen op persoonlijk niveau, maar breder tot heil van de samenleving. Niet alleen in Azië of Latijns Amerika maar ook in Nederland. Wij hebben allemaal, jongeren en ouderen nodig die evenwichtig geloven. Enerzijds geworteld in de Bijbel maar anderzijds ook gevoelig en ervaren met betrekking tot de uitingen, werkingen en de Persoon van de Heilige Geest. Hij zal ons helpen om grote problemen in ons eigen leven en breder, in de samenleving, te overwinnen.

Wij zijn als Evangelisch Werkverband naarstig op zoek naar mensen die naar meer verlangen van God in hun leven. Wij denken dat dit gezinnen, kerken en dorpen of steden verandert en zegent. God houdt van mensen die de dorst naar Hem kennen en Hij reageert daar ook op. Wie zelf veel ontvangt kan ook om niet doorgeven aan anderen. In veel situaties waarin ik wekelijks kom, vinden mensen het werk van de Heilige Geest best spannend. Maar als ze dan gebed ontvangen of een cursus volgen hebben ze spijt dat ze dat niet veel eerder hebben gedaan. Er is gewoon meer, ze weten het maar durven het soms niet aan. Maar wat hebben we de zalving, de gaven en de kracht van de Geest nodig om niet te blijven steken in rituelen, een hoogstaande moraal en in allerlei zelfbedachte oplossingen voor een betere kerk of buurt. Daar zijn de gaven van de Geest en de krachtige werking van God voor nodig en die is beschikbaar voor hen die zich daarnaar uitstrekken.

Ik nodig je uit om naar deze derde editie van There is more te komen. Kom gerust met je twijfel of scepsis. Daar zijn wij, als protestanten, mee vertrouwd en wij geloven dat twijfel je niet diskwalificeert of zou moeten tegenhouden om deel te nemen. 

We stimuleren je om vrienden of teamleden mee te nemen en er is in de conferentie volop ruimte om dingen op je eigen manier mee te maken, om stappen te nemen en om persoonlijk gebed te ontvangen. 

De conferentie ‘There is more!’ wordt gehouden in Veenendaal van 18-20 oktober en bedoeld voor iedereen. Om de prijs laag te houden hebben we de actie 3+1 gratis en stimuleren we teams van organisaties, kerkenraden of vrienden om samen te komen. Het is mogelijk om één dag te komen maar wij adviseren de hele conferentie. Het programma en meer is hier te vinden.

Sam Storms schreef onlangs het boek Het huwelijk tussen Woord en Geest. 

Reacties

J
"Als je de protestanten mag geloven dan zijn de charismatischen intellectueel lui, emotioneel instabiel en veel te veel gericht op ervaring. "

Ik heb tientallen jaren in diverse charismatische gemeenten gezeten. Het is zeker waar dat charismatischen veel te veel gericht zijn op ervaring, erger nog, ervaringen vervangen (soms) het Woord van God. Zo werd in de gemeente waar ik ooit deel van was geleerd dat je door het zgn. "Spreken in tongen" inzichten en wijsheid kon verkrijgen. Mijn bezwaren hiertegen werd volledig in de wind geslagen.
REAGEER
J
Uit het EO onderzoek (2017) onder 25-45 jarigen blijkt dat:90 % van de leden van de PKN menen, dat Gods Woord slechts/hooguit een "beperkte bron is, die richting geeft" aan hun leven.

EW, misschien is het te overwegen, om EERST de eigen DOMINEES duidelijk te maken/her op te voeden, dat Gods Woord geen richtingwijzer is,

maar JUIST de ENIGE BRON ten leven!

Misschien dat jullie hiermee op termijn zelfs de constante en jaarlijkse forse afkalving van het ledental kunnen ombuigen tot hernieuwde groei.

Gods zegen gewenst.
REAGEER
J
Mooi artikel, Sam! Inderdaad: ik ken veel charismatischen met een enorme bagage aan bijbelkennis, en veel protestanten met een jaloersmakende liefde voor Jezus.
REAGEER
Toon meer reacties (2)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify