afgodendienst

God

09 oktober 2018 door Jeffrey Schipper

"God verruilen voor andere goden is buitengewoon grof"

“Het Joodse volk verruilde God voor andere goden. Dat is buitengewoon grof en dat is de reden waarom de Heere God zich hierover gekwetst voelt.” Dit zegt Frans* over een boeiend Bijbelgedeelte uit het Oude Testament.

Ezechiël 16 maakt duidelijk dat er een muur is opgebouwd tussen God en Zijn volk Israël. Wat ging daarvan vooraf en wat waren de gevolgen voor de relatie tussen God en Israël?
“In Ezechiël 8 is te lezen dat de profeet in de Geest werd meegenomen naar Jeruzalem. God liet Ezechiël zien wat er allemaal plaatsvond in Zijn huis: de tempel. Op de muren werden afgoden getekend; afgoden werden aanbeden; en ook vond er veel geweld plaats. De geestelijk leiders van die tijd maakten er een rommeltje van.

Het gevolg was een steeds grotere verwijdering tussen God en Zijn volk Israël. Door middel van de belegering van koning Nebukadnezar zou God Jeruzalem straffen. Uiteindelijk ging het Joodse volk om die reden in ballingschap. Zo wilde God het land reinigen van afgoderij. Daar zit een geestelijk principe achter die ook geldt voor christenen vandaag de dag.”

"God trouwt als het ware met de verworpen baby en geeft de bruid allerlei dure bezittingen die wijzen op elementen uit het koningschap en de tabernakel- en priesterdienst."

Waarom wordt Israël vergeleken met een gevonden kind die liefderijk wordt verzorgd?
“Het is beeldspraak en laat zien hoe de Heere God naar Israël kijkt.” Frans verwijst naar Exodus 19 waar Israël wordt vergeleken met een verworpen baby. “Israël groeide op als een slavenvolk. In die verdrukking zag God naar hem om (zie Exodus 4, red.). God zegt: ‘Ik sla Mijn mantel om je heen.’ Dit beeld komt terug in Exodus 19 waar God een verbond met Israël sluit. God trouwt als het ware met de verworpen baby en geeft de bruid allerlei dure bezittingen die wijzen op elementen uit het koningschap en de tabernakel- en priesterdienst.”

Wat valt in dit Bijbelgedeelte op aan de houding van God tegenover Israël?
“God beschouwt Zichzelf als echtgenoot van Israël. Die liefde komt in dit hoofdstuk duidelijk naar voren. Maar wat het vooral laat zien is Zijn gebroken hart. God is keihard afgewezen. Hier geeft Hij woorden aan die pijn. Zo laat God Zijn hart zien aan ons.

Hoe zouden wij het vinden als alles wat wij samen met een geliefde hebben opgebouwd; of de cadeaus die wij van onze geliefden gekregen hebben, opeens gebruikt of weggegeven worden aan iemand die overspel met hem of haar pleegt? Dat is buitengewoon grof en dat is de reden waarom de Heere God zich hierover gekwetst voelt.”

Frans voegt toe dat het niet toevallig is dat het woord ‘overspel’ wordt gebruikt. “Israël verruilde God voor Baäl. Het woord ‘Baäl’ betekent ‘echtgenoot.’ In Jesaja 54 zegt God bijvoorbeeld dat Hij de Baäl van Israël is. Men heeft Hem als echtgenoot verworpen.”

Welke kant van God heb je naar aanleiding van dit gedeelte beter leren kennen en wat heeft Ezechiël 16 te zeggen tot ons christenen?
“Voor ons als volgelingen van Jezus en geestelijke leiders binnen christelijke gemeenten is dit een signaal van verantwoordelijkheid. Hij heeft net als Israël ook ons alles gegeven wij zijn in zijn ogen ook zoals het in Exodus 19 staat een kostbaar bezit een persoonlijk eigendom. Hij heeft ons immers gekocht door het verlossingswerk van Christus en dat heeft Hem letterlijk alles gekocht. We zijn duur betaald.”

"Door Bijbelstudies ín Israël wordt duidelijk hoe betrouwbaar het Woord van God is en dat de afstanden die erin beschreven staan accuraat zijn."

Verder is dit hoofdstuk volgens Frans een waarschuwing tegen afgoderij. “God laat zien wat het effect is van de afgoderij. Ook maakt dit gedeelte duidelijk dat God een Persoon is en niet iets vaags dat ver van de mensen afstaat. Het doet de Heere God veel verdriet als we Hem inruilen voor andere goden. Daarom wordt van ons een zuivere levenswandel en gehoorzaamheid verwacht.

De grootste boodschap van de gehele studie is dat de Heere God ondanks alles Israël niet heeft verworpen maar dat Zijn genade voor herstel zorgt,” vervolgt Frans, verwijzend naar Ezechiël 37. “Verderop in de Bijbel lezen we dat Zijn volk terugkeert naar het Beloofde land, uit dit volk de Messias komt. Via het Joodse volk is het Evangelie uiteindelijk ook bij ons terechtgekomen.”

Volgens Frans is het van toegevoegde waarde om Bijbelgedeelten in Israël te lezen. “Dingen uit de Bijbel vallen beter op hun plaats. Als je leest op een locatie waar iets zich heeft afgespeeld dan kunnen soms even je ogen geopend worden,” vertelt hij uit eigen ervaring. Ter illustratie verwijst hij naar Marcus 11:23, ‘Want voorwaar zeg Ik u, dat, zo wie tot dezen berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen; en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven, dat hetgeen hij zegt, geschieden zal, het zal hem geworden, zo wat hij zegt.’

“Als je dit vers leest op de plek waar het is uitgesproken, weet je precies over welke berg het gaat. Door Bijbelstudies ín Israël wordt duidelijk hoe betrouwbaar het Woord van God is en dat de afstanden die erin beschreven staan accuraat zijn. Bovendien staan het Joodse volk en Israël niet los van de Bijbelse boodschap. Israël is het land waar Jezus is geboren, gestorven én zal terugkeren.”

* Naam gefingeerd om privacyredenen

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify