Dagelijks leven

24 september 2018 door Ds. P. Vermaat, De Waarheidsvriend

Nieuwe manier van lijkbezorging: hoe ga je hier als christen mee om?

Naast begraven en cremeren dient zich een nieuwe manier van lijkbezorging aan: resomeren. Wat is het en hoe moet je je er als christen toe verhouden?, vraagt ds. P. Vermaat zich af in De Waarheidsvriend.

Dit najaar zal de Kamer zich buigen over de nieuwe manier van lijkbezorging: resomeren. Daarom is het goed om erover na te denken en samen te zoeken naar argumenten bij gesprekken erover. Worden er wéér christelijke scharnieren losgeschroefd?

Bij resomeren wordt na het overlijden het lichaam (gekleed en in plastic hoes) in een bad van ‘loogzout’ gelegd. Letterlijk betekent ‘resomeren’ de her-geboorte van het lichaam. Dat is een merkwaardige naam, want het gaat er juist om alles zo grondig mogelijk te laten verdwijnen. Door de kaliumhydroxide gaat het lichaam in drie uur tijds in ontbinding over. Door alkali (natronloog) worden de chemische verbindingen van het lichaam verbroken.

Als de niet natuurlijke delen (zoals protheses en gebitsvullingen) zijn verwijderd en botten vermalen, blijft drie procent ‘poeder’ over. Dat kan in een urn worden bewaard of ‘bijgezet’ of uitgestrooid.

Het is tot onze ‘oneer’ (1 Kor.15:43) dat we worden gezaaid in de aarde. En die ‘oneer’ wordt niet kleiner in de oven of in het loogzout.

Technische bezwaren
Onze minister van Binnenlandse Zaken wil eerst een ‘ethisch toetsingskader’. Is deze nieuwe technologie een alternatief voor de andere wettelijke mogelijkheden van lijkbezorging? Daarbij is door Yarden (die al sinds 2011 hiervoor lobbyt in de politiek) en Dela (die verwacht vanaf 2030 ‘klimaatneutrale’ uitvaarten te kunnen verzorgen) al vastgesteld dat twee derde van ons volk ‘geen bezwaar’ zou hebben.

Maar eerst is er nog een aantal technische bezwaren, die moeten worden weggenomen. In Engeland is men met resomeren begonnen, maar toch weer voorlopig gestopt. Waterzuiveringsbedrijven zetten vraagtekens bij het verwerken van vloeibare menselijke resten. Buurtbewoners vragen zich af of het niet onveilig is voor de omgeving. Werkers in een resomatorium vrezen dat de dampen van het loogzout nadelig kunnen zijn voor hun gezondheid.

Bovendien is er voor het maken van kaliumhydroxide veel energie nodig en dat wordt ook steeds meer als een van de minder posi- tieve kanten van een crematie gezien. Er is een streven cremeren en resomeren even energieneutraal te krijgen als begraven.

Perspectief
In de komende jaren zullen zeker discussies over deze nieuwe vorm van ‘lijkbezorging’ worden gevoerd. De Tweede en de Eerste Kamer zullen zich erover buigen. Als die hobbels genomen zijn, zullen gemeenteraadsleden zich erover moeten uitspreken. Moet er in onze gemeente ook een resomatorium worden gebouwd?

Wat in ‘zwakheid’ was gezaaid, wordt in ‘heerlijkheid’ opgewekt.

Kerkenraden zullen zich erop moeten bezinnen. En ook als particuliere gelovigen zullen we opnieuw keuzes moeten maken en ook op dit terrein met goede argumenten moeten komen. Voor een christen zijn er ook andere bezwaren dan de technische. Eigenlijk dezelfde als bij cremeren en gevoelsmatig misschien nog sterker. De Bijbel zegt ons dat de dood de ‘bezoldiging van de zonde’ is. Die maken we niet kleiner door het lichaam zo snel mogelijk te laten ‘verdwijnen’. Het is tot onze ‘oneer’ (1 Kor.15:43) dat we worden gezaaid in de aarde. En die ‘oneer’ wordt niet kleiner in de oven of in het loogzout.

Paulus heeft echter in dat prachtige hoofdstuk voor elk kind van God een machtig perspectief. Wat in ‘zwakheid’ was gezaaid, wordt in ‘heerlijkheid’ opgewekt. Dat we sterven moeten, was niet Gods plan met Zijn goede schepping. Onze afval van God heeft dat veroorzaakt. Maar in Zijn genade zien we in het geloof meer dan het neerdalen van de kist en het afscheid van het broze, ontluisterde lichaam. Wat ‘in zwakheid’ wordt gezaaid, zal straks in heerlijkheid verrijzen. Er juicht een toon, er
klinkt een stem. De morgen van Pasen in Jeruzalem.

Ds. P. Vermaat uit Veenendaal is emeritus-predikant. Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 20 september 2018. Klik hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher