rmu

Nieuws

19 september 2018 door RMU

RMU: Miljoenennota wankelt bij slecht weer

De christelijke vakorganisatie RMU ziet goede intenties in de vandaag door het kabinet gepresenteerde Miljoenennota voor 2019, maar waarschuwt voor mooi weer spelen. Peter Schalk, Raad van Bestuur RMU: “De gaten in deze begroting worden gedicht met de financiële meevallers uit de economische groei die we verwachten, terwijl het economisch tij ook kan omslaan. Als de energierekening, de dagelijkse boodschappen en de zorgverzekering duurder worden, maar de lonen niet echt gaan meestijgen, vallen de mooie koopkrachtplaatjes uiteindelijk in duigen.”

De RMU roept het kabinet op om stevige maatregelen te nemen om de personeelstekorten en de werkdruk aan te pakken. Met name in de publieke sector, zoals bij de politie, defensie, onderwijs en in de zorg zijn grote problemen te verwachten. Schalk: “Investeer daarom in onderwijs, loop bijvoorbeeld de klas binnen en geef studenten direct een arbeidscontract.”

Mooi gebaar voor eenverdieners
De RMU vindt het een mooi gebaar dat de koopkracht van één- en tweeverdieners ongeveer evenveel toeneemt, maar de kloof in belastingdruk blijft onrechtvaardig en onredelijk groot. Schalk: “Een kabinet dat wel haar portemonnee opent om grote bedrijven minder te belasten door bijvoorbeeld de dividendbelasting af te schaffen, maar weigert om hardwerkende eenverdienersgezinnen uit de brand te helpen, moet zich eens goed achter de oren krabben.”

Meer vaste banen broodnodig
Het kabinet heeft goede intenties om meer mensen aan een vaste baan te helpen en de oneerlijke concurrentie tussen werknemers en zzp’ers aan te pakken. Schalk: “Het verkorten van de doorbetaling van ziek personeel voor kleine werkgevers van twee naar één jaar vindt de RMU niet ver genoeg gaan: een half jaar is nog beter, maar dan wel bij vaste én flexibele contracten. Laat het UWV de anderhalf jaar daarna zieke werknemers betalen.”

Ontbreken pensioenafspraken gemiste kans
“Het ontbreken van een pensioenakkoord is een gemiste kans, omdat er juist nu behoefte is aan duidelijke keuzes over de stijgende AOW-leeftijd die veel mensen niet meer kunnen bijbenen” vindt Schalk. “Ook is het nu van groot belang om een sociaal vangnet voor zzp’ers te organiseren. Als het inkomen wegvalt, bijvoorbeeld bij ziekte of arbeidsongeschiktheid, hebben zelfstandigen een groot probleem. Daarom pleit de RMU voor een verplichte inkomensverzekering voor iedereen die arbeid verricht, ongeacht of iemand in loondienst werkt of zzp’er is. Zo betaalt iedereen mee aan de sociale lasten en wordt een gelijk speelveld gecreëerd voor flexwerkers en vaste krachten.”

Maatschappelijke diensttijd
De RMU prijst het kabinet voor het invoeren van een maatschappelijke diensttijd, zodat jongeren een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. “Omzien naar elkaar moet weer gewoon worden”, aldus Schalk.De Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU) is een christelijke vakorganisatie voor werknemers, werkgevers en zelfstandigen met ruim 17.000 leden. Jaarlijks behartigt de RMU bijna 6.000 zaken van leden en komt ze op voor maatschappelijke belangen. Klik hier voor meer informatie.

Reacties

S
Sociaal-christelijk klinkt het verhaal van een sociale dienstplicht leuk maar het is nu niet aan de overheid om de burger te verwijten dat die te weinig doet. Vergeleken met tig jaren terug heeft de overheid al heeft veel verantwoordelijkheden bij de burger teruggelegd zonder de lastendruk navenant te verlagen (want lagere inkomstenbelasting is niet zelden weer geruild tegen een hogere BTW). Verder wordt steeds vaker vastgesteld dat gemeenten bijstandsgerechtigden het werk laat doen wat ze kort daarvoor heeft wegbezuinigd.
REAGEER

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher