Jan-Jaap van Peperstraten

Nieuws

19 september 2018 door Jan-Jaap van Peperstraten

Verontwaardigde priester schrijft open brief aan kerkverlater Klaas Dijkhoff

VVD-leider Klaas Dijkhoff heeft zich deze week definitief uitgeschreven bij de Rooms-Katholieke Kerk en plaatste op de VVD-website een open brief. "Het plaatsen van een uitschrijvingsbrief op de website van een regeringspartij is een ernstige schending van de scheiding van kerk en staat," liet priester Jan-Jaap van Peperstraten weten via Twitter. De priester klom in de pen en schreef de politicus onderstaande open brief.

Geachte heer Dijkhoff,

Beste Klaas.

Ik begin maar gelijk met een disclaimer. Ik kan en wil niet namens Zijne Eminentie kardinaal Eijk spreken, maar voel me nochtans geroepen een antwoord op uw open brief te schrijven.
Als pastoor heb ik ambtshalve met uitschrijvingen te maken – al ben ik niet gewend aan uitschrijvingsbrieven die gepubliceerd worden op websites van politieke partijen. Ook heb ik eerder een woordje gewijd aan het pastoraat rond uitschrijvingen. In zekere zin is deze brief daar een vervolg op, of een toepassing er van, zo u wilt.

In de eerste plaats wil ik u zeggen dat ik uw keuze respecteer. U schetst uw rooms-katholieke achtergrond in beeldende woorden en er spreekt ook een zekere weemoed uit. Tegelijkertijd bent u heel gedecideerd: u neemt een besluit om er niet meer bij te horen. Het geloof van de rooms-katholieke kerk zoals dat door haar herders verwoord wordt, is niet het uwe. Daar trekt u conclusies uit, en dat is te loven.

Nochtans roept uw brief enige vragen op, vooral aangaande de wijze waarop u uw uitschrijving communiceert. Ik vrees namelijk dat dit veel zegt over de manier waarop men in geprivilegieerde sociale lagen met geloof en kerk omgaat.

Wat probeert u ons te zeggen? Dat de kerk er niet meer bijhoort in dit land? Of alleen als zij doet en zegt wat de VVD wil?

Een tijdje geleden zag ik een uitzending van het Belgische ‘Te Deum van de Koning’. De groten en machtigen in België worden daar dan door de kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders onthaald en bewierookt. Misschien is het goed dat in Nederland deze tijden achter ons liggen. Melancholie naar het Rijke Roomse Leven is begrijpelijk maar helpt ons niet naar de toekomst toe.

Waar de machtigen der aarde zich vroeger graag in de kerk lieten zien is tegenwoordig bij ons het tegendeel het geval. Invloedrijke mensen willen niet meer met de kerk geassocieerd worden. En zo publiek als de gemeende of gespeelde aanhankelijkheid ooit was, zo publiek laat men - en u - nu weten er niets meer mee te maken te willen hebben. Voor sommigen lijkt het alsof de kerk een vervelende – maar relatief makkelijk verwijderbare - vlek op het personal brand is. Ik hoop dat dat bij u niet het geval is.

Echter, door uw beslissing op de door u gekozen -uiterst publieke- wijze kenbaar te maken laadt u wél de verdenking op u dat uw motivatie wellicht niet zo persoonlijk is als uw brief beweert. Als dat zo zou zijn, is dat zeer betreurenswaardig.

Daarmee komen we uit op het kanaal wat u gekozen heeft om uw beslissing kenbaar te maken. U weet als vooraanstaand politicus als geen ander dat “het medium de boodschap is”. Door uw brief op de VVD-website te plaatsen verandert de boodschap van uw brief dus wezenlijk.

Ik wil de hoop uitspreken dat u die warmte en genegenheid die in uw jeugd gevoeld heeft op enige wijze terugvindt.

Uw heldere taal en persoonlijke woorden worden opeens diffuus en onzuiver. Wat probeert u ons te zeggen? Wat wil de regeringspartij VVD ons zeggen? Dat de kerk er niet meer bijhoort in dit land? Of alleen als zij doet en zegt wat de VVD wil? Wil de VVD een andere aartsbisschop? Ontraadt de VVD het lidmaatschap van de katholieke kerk? Ontraadt zij dit in het algemeen of enkel aan haar leden en stemmers? U begrijpt, we zijn opeens in troebel water beland!

Uw brief maakt hoe dan ook deel uit van een bredere context van ontkerkelijking die ook politieke consequenties heeft. Nog in de afgelopen dagen speelde de burgemeester van Amsterdam nog met het idee om gebedshuizen te sluiten als de daar verkondigde boodschap niet past in het zelfverstaan van onze samenleving. Vrijwel dagelijks worden de doelpalen in de verhouding van kerk en staat verzet. Veel leden van de politieke klasse zijn in woord en daad antagonistisch jegens geloofsgemeenschappen. De onduidelijkheden die uw brief oproept zijn een betreurenswaardige bijdrage aan dit proces.

In zoverre uw keuze persoonlijk is, is zij te respecteren. In zoverre zij een politieke uiting is, is zij laakbaar.

Om toch met een persoonlijk woord te eindigen: ik wil de hoop uitspreken dat u die warmte en genegenheid die in uw jeugd gevoeld heeft op enige wijze terugvindt. U zegt in liefde te geloven, ik wil u van harte wensen dat u dít geloof dan toch in woord en daad mag uitdragen.

Hoogachtend,

Pastoor Jan-Jaap van Peperstraten

Bovenstaande open brief is met toestemming van de priester gepubliceerd en verscheen eerder op zijn weblog. Klik hier om de weblog van Jan-Jaap van Peperstraten te bezoeken.

Lees ook: VVD-leider Dijkhoff schrijft zich uit bij Rooms-Katholieke Kerk.

Reacties

R
Jammer dat sommigen niet willen of kunnen snappen wat deze pastoor bedoelt.

Hij stelt alleen vraagtekens bij de wijze waarop Dijkhoff zich distancieert van de RK-kerk.

Namelijk op een politieke en zijns inziens onzuivere manier. Het feit dát Dijkhoff opstapt respecteert hij ten volle.

Jammer dat er hier vaak zo slecht gelezen wordt en snel eigen stokpaardjes beregegrepen naar eigen st
REAGEER
S
Hij zet helder uiteen wat er aan de hand is. Liberalen zijn alleen liberaal als je niet-religieus bent.
REAGEER
Laten we bij het begin beginnen: Eijk, in functie als aartsbischop, valt in het openbaar Dijkhoff, in diens functie als partijleider, aan met beledigende opmerkingen over diens karakter als mens. E. heeft hier de scheiding tussen kerk en staat genegeerd op ondiplomatieke wijze. D. pikt dat niet en op even ondiplomatieke wijze ontzegt hij E. elk moreel en ethisch gezag. Geen gezicht, D. heeft gelijk, E. had wijzer moeten zijn, de RKK heeft ook m.i. geen moreel en ethisch gezag. Wel heeft godsdienst vlg mij, E. en D. politieke implicaties.
Toon meer antwoorden (1)
Toon meer reacties (3)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify