rooskleurig

Nieuws

18 september 2018 door CGMV

CGMV: Miljoenennota schetst een te rooskleurig beeld

In eerste instantie is het positief dat zowel werkenden als niet-werkenden erop vooruitgaan volgens de Miljoenennota die minister Hoekstra aan de Tweede Kamer aanbiedt. De gemiddelde koopkrachtstijging bedraagt 1,5 procent en bijna alle huishoudens (96 procent) krijgen het beter. Maar is het tegelijkertijd niet hoogst merkwaardig dat juist mensen met een kleine beurs hiervan het minst blijken te profiteren?

In de wetenschap dat de lage BTW omhoog gaat, de inflatie stijgt, energie meer gaat kosten en de zorgkosten dramatisch zullen toenemen, vindt CGMV de koopkrachtplaatjes te rooskleurig geschetst. Alleen al de betaalbaarheid van de gezondheidszorg en de toenemende vergrijzing leggen nu al een zware hypotheek op de schatkist.

New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Waar onder meer FNV inzet op een loonstijging van 5 procent, bepleiten wij een loonstijging die gezond en haalbaar is. Een loonruimte tussen de 2,5 en 3 procent waarbij niet alles naar een structurele loonsverhoging gaat, lijkt ons reëel.

Jammer dat er nog steeds geen overeenstemming is over een pensioenakkoord. Vakbonden en werkgevers zullen alleen instemmen als het kabinet akkoord gaat met een vertraging van de stijging van de AOW-leeftijd. CGMV betwijfelt overigens of de één-op-éénkoppeling van de leeftijd aan de levensverwachting op lange(re) termijn houdbaar is. Met name voor mensen die een zwaar beroep uitoefenen is dit niet realistisch. Ons voorstel is om de huidige verhouding tussen het aantal AOW-jaren en het aantal werkjaren als koppeling te nemen, waarbij die verhouding constant wordt gehouden. CGMV roept het kabinet op om zelfstandigen te verplichten een pensioen op te bouwen. Het is niet verantwoord om de maatschappij op te zadelen met een toekomstig armoedeprobleem door het achterwege laten blijven van onvoldoende pensioenopbouw van zelfstandigen. Op dit punt kan nu al actie worden ondernomen, bijvoorbeeld door een bepaald percentage van de zelfstandigenaftrek verplicht te bestemmen voor pensioenopbouw.

Een mooie ontwikkeling is de dalende werkloosheid. Dat stimuleert ons als CGMV om verder te werken aan een arbeidsmarkt waarin iedereen kan meedoen. In dit licht bezien zijn wij verheugd dat het plan om arbeidsgehandicapten minder te betalen dan het minimumloon definitief van tafel is. Mensen met een arbeidsbeperking moeten als volwaardige werknemers kunnen meedraaien. 

Ten slotte de fiets! Een fiets van de zaak gaat een vast bedrag van maandelijks een paar euro kosten. Wie zo’n fiets least, is af van de ingewikkelde boekhouding die daarbij komt kijken. Zo hoopt het kabinet meer mensen op de fiets te krijgen naar het werk. Wat ons betreft snijdt het mes hier aan meerdere kanten. Fietsen is zowel gezond voor de werknemer als het milieu en ontlast de infrastructuur.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify