God

17 september 2018 door Ds. C. van Duijn, De Waarheidsvriend

Ds. C. van Duijn: Prediking kan niet zonder ernst

"‘De ernst in de prediking’ is niet direct een vlotte en pakkende titel en ook niet bepaald een gewild en populair onderwerp. Is hier wel belangstelling voor? Nu brengt deze laatste vraag ons meteen in het hart van het onderwerp," schrijft ds. C. van Duijn in De Waarheidsvriend.

De Waarheidsvriend is het huisorgaan van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

"Behalve dopen preekt Johannes ook. En hij windt er geen doekjes om. De Farizeeën en Sadduceeën onder zijn gehoor spreekt hij aan met ‘adderengebroed’. Daar maak je geen vrienden mee. Onomwonden brengt hij in zijn prediking de toorn van God ter sprake. Een beroep op je afkomst (wij hebben Abraham tot een vader) zal je niet redden. De bijl (van het oordeel) ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. Separerende (afsnijdende) prediking werd dat ooit genoemd. Alle valse gronden waarop je je zaligheid meent te bouwen, worden je uit handen geslagen.

Na Johannes de Doper neemt Jezus het woord. Zijn prediking is van een ander kaliber? Na de ‘Wet’ het ‘Evangelie’? In plaats van de dreigende toon van Johannes klinkt nu de vriendelijke toon van Jezus? Hij (Christus) zal dopen met de Heilige Geest. Zo heeft Johannes het optreden van Jezus aangekondigd. De Heilige Geest zal zorgen voor de geloofsverbondenheid met Christus. En daar gaat een enorme troost van uit.

Maar Jezus, aldus Johannes, doopt niet alleen met de Heilige Geest maar ook met vuur. En bij dat vuur moeten we niet denken aan het vuur van Pinksteren maar aan het vuur van het oordeel. Ook in de prediking van Christus speelt het oordeel een belangrijke rol. En zelfs van dat woordje ‘ook’ aan het begin van de vorige zin kan nog een relativerende werking uitgaan. Om misverstanden te voorkomen: uitnodigend en ruimhartig verkondigt Christus de genade van God. Wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen (Joh.6:37b). Uitnodigender en ruimhartiger kan het niet. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Geen twijfel mogelijk. Maar wie weigert te komen, weigert te geloven: even goede vrienden? Dan brengt Christus het oordeel ter sprake. Over ernst gesproken. Noem dit maar de laatste ernst: het beslist over hemel of hel.

Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Geen twijfel mogelijk. Maar wie weigert te komen, weigert te geloven: even goede vrienden? Dan brengt Christus het oordeel ter sprake.

Bruiloftskleed
In veel gelijkenissen komen we deze ernst ook tegen. Wie zonder bruiloftskleed op het feest tracht binnen te komen, wordt gegrepen en in de buitenste duisternis geworpen (Matth. 22:13b). Wie zich onder de prediking van deze Christus losmaakt, moet weten dat deze beweging uitloopt op een eeuwige scheiding. Dat liegt er niet om. Deze scheiding is maar niet de scheiding tussen de kerk en de wereld. Het is nog ingrijpender: het kaf wordt van het koren gescheiden, ook in de gemeente. Een extra stimulans om het woordje ‘ernst’ ernstig te nemen. Hier is voor scherts geen ruimte.

Ik noem nog één voorbeeld. In Mattheüs 7:22 zegt Christus: ‘Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam veel krachten gedaan?’ Eerlijk gezegd klinkt dit allemaal indrukwekkend en imponerend. Hoe aangrijpend klinkt dan vervolgens de reactie van Jezus Christus: ‘Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij.’ Er is geen band tussen Christus en hen. ‘De ernst in de prediking’ is maar geen onderwerp op zich waar we samen wat over nadenken. Het is niet meer en niet minder: wie is Christus voor ons? Uiteindelijk is het niet de voorganger die ons deze vraag stelt maar Christus Zelf: kent u Mij?

Ontzagwekkende dag
Deze ernst komen we ook tegen in de preek die Petrus, vervuld met de Heilige Geest, houdt op de eerste pinksterdag. Hij citeert de profeet Joël en dat citaat is veelzeggend. Aan de ene kant illustreert het de gave van de Heilige Geest; aan de andere kant is er ook sprake van de grote en ontzagwekkende dag van de Heere die komt (Hand.2:20b). Christus zal straks in het openbaar verschijnen als de Rechter. De komst van de Heilige Geest is niet vrijblijvend, die staat in het kader van de redding. Vandaar dat Petrus zijn hoorders ook oproept: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht."

Ds. C. van Duijn is predikant van de hervormde gemeente te Delft. Lees hier zijn volledige artikel en klik hier voor een abonnement op De Waarheidsvriend.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify