Dagelijks leven

14 september 2018 door Gert van Tol, De Waarheidsvriend

Christelijk onderwijs in krimpregio heeft missionaire taak

"De bevolkingsgroei in Nederland voor de komende jaren (tot 2040) is berekend op elf procent. Maar dat geldt zeker niet voor alle delen van Nederland en deze groei is ook niet gelijkmatig verspreid over het land. Er zijn gebieden waar de bevolking stabiliseert of zelfs krimpt," schrijft Gert van Tol in De Waarheidsvriend.

De Waarheidsvriend is het huisorgaan van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

"Als bestuurder van de Vereniging Protestants Christelijk onderwijs in de gemeente Dantumadiel heb ik nadrukkelijk te maken met krimp in de dorpen van de gemeente. Dantumadiel is de enige gemeente in de drie noordelijke provincies met een meerderheid van christelijke partijen in de gemeenteraad. Elk dorp heeft een christelijke basisschool en daarnaast meestal een openbare school. Maar in de toekomst lijkt het er steeds meer op dat we een dergelijke voorziening in het eigen dorp niet meer als vanzelfsprekend kunnen beschouwen. In de gemeenten rondom Dantumadiel is het daarom al niet vreemd meer dat vertegenwoordigers van christelijk en openbaar onderwijs het gesprek aangaan om samen te komen tot een zogenaamde samenwerkingsschool, om daarmee de onderwijsvoorziening in het dorp te behouden.

In Dantumadiel is dat nog niet aan de orde, omdat we er momenteel goed voorstaan met zeven scholen en duizend leerlingen. De vereniging is financieel gezond en heeft een trouwe achterban van maar liefst duizend leden. Maar omdat de discussie in de regio meer en meer op lokale en regionale agenda’s verschijnt, is het wel van belang om ons opnieuw te bezinnen op de meerwaarde van christelijk onderwijs, juist als het lijkt alsof andere belangen de overhand gaan krijgen in een gemeenschap.

We hebben een Woord voor de wereld en mogen daarbij, in opdracht van onze Zender, anders zijn.

Open toelatingsbeleid
Op een samenwerkingsschool wordt gekozen voor het voortbestaan van de openbare naast de christelijke identiteit. Niet al te lang geleden heb ik een gesprek gevoerd met een collega-bestuurder van een openbare stichting. Ik gebruikte in het gesprek het voorbeeld van het mengen van warm en koud water met als gevolg dat het water lauw wordt en het onderscheid dus eigenlijk minder of zelfs nauwelijks merkbaar meer is. Nu is deze ontwikkeling op zichzelf geen bijzondere, omdat we ook in veel kerkelijke gemeenten merken dat het verschil tussen de kerk en de wereld minder groot en in ieder geval minder zichtbaar is geworden.

Toch opteren wij voor een andere oplossing. Wij willen graag christelijk onderwijs met een duidelijk bijbelgetrouw geluid verzorgen in onze dorpen. Daarbij hanteren wij een open toelatingsbeleid. Allen die de uitgangspunten van onze scholen respecteren en aan alle activiteiten die wij organiseren willen deelnemen, zijn van harte welkom. Op deze wijze willen we missionair aanwezig zijn in onze regio en vanuit de school zoveel als mogelijk ook een verbinding leggen met de plaatselijke kerken. In onze regio zijn dat protestantse gemeenten met een confessionele modaliteit of christelijke gereformeerde kerken van behoudende signatuur. In onze regio komt één reformatorische basisschool voor (CNS Wouterswoude). 

Het is van groot belang om in onze dorpen aanwezig te zijn bij allerlei maatschappelijke projecten. Daarom participeren we ook in brede scholen en campussen, waar we met meerdere partners wonen en werken. Soms zijn we gelijk en werken we gezamenlijk aan techniek en gebruiken we dezelfde sportzaal en bibliotheek. Dagelijks klinkt echter ook het heldere geluid van kinderstemmen die zingen van Gods lof, uit de psalmen of een schat van geestelijke liederen. Want we hebben een Woord voor de wereld en mogen daarbij, in opdracht van onze Zender, anders zijn."

Gert van Tol is directeur-bestuur- der van de Vereniging Protestants Christelijk onderwijs in de gemeente Dantumadiel (PCBO). Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 13 september 2018. Klik hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher